PWiK Przemyśl

 

 

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

na terenie miasta Przemyśla

 

 

 

PWiK sp. z o.o. w Przemyślu laureatem Konkursu

WZOROWA FIRMA

   

Średnia twardość wody wodociągowej w  I  połowie 2018 roku - 162 mg/l

wg skali opisowej woda miękka.

 

Informacja

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Przemyślu informuje, że Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Rzeszowie zatwierdził taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ściekówna terenie Gminy Miasta Przemyśl, Gminy Przemyśl, Gminy Krasiczyn w miejscowości Prałkowce na okres 3 lat, na podstawie złożonych przez PWiK sp. z o.o. w Przemyślu wniosków z dnia 12 marca 2018 r.

Zatwierdzone taryfy wejdą w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia zatwierdzonych taryf na stronie

BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

 

Na terenie Gminy Miasta Przemyśl, Gminy Przemyśl, Gminy Krasiczyn nowe taryfy będą obowiązywać od dnia 29.05.2018r.

 

 W załączeniu zamieszczamy zatwierdzone taryfy

 

 

AKTUALNOŚCI:

2018-09-07 - Umieszczono zawiadomienie o unieważnieniu przetargu ofertowego:  Opracowanie

                         dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego nr 25/K - Przebudowa przelewu

                         burzowego przy ul. Wilsona w Przemyślu

2018-09-06-  Umieszczono ogłoszenie o przetargu ofertowym na wykonanie robót budowlanych

                         dla zadań inwestycyjnych umieszczonych w PRiMUWiK na 2018 r

2018-09-03 -  Umieszczono ogłoszenie o unieważnieniu przetargu ofertowego na wykonanie robót

                          budowlanych dla zadań inwestycyjnych umieszczonych w PRiMUWiK na 2018 r - Pakiet II

2018-08-29 -  Umieszczono informację o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania: "Dostawa

                          polielektrolitów dla PWiK sp. z o.o. w Przemyślu

2018-08-20 -   Umieszczono informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu ofertowym

                          "Wykonanie robót budowlanych dla zadań inwestycyjnych umieszczonych w Planie

                           Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na rok 2018

2018-08-17 -  Umieszczono ogłoszenie o przetargu ofertowym: Opracowanie dokumentacji projektowej

                          dla zadania inwestycyjnego nr 25/K - Przebudowa przelewu burzowego przy ul. Wilsona

                           w Przemyślu

 2018-08-07 -  Umieszczono ogłoszenie o przetargu ofertowym pn: "Dostawa polielektrolitów dla

                           PWiK sp. z o.o. w Przemyślu

2018-08-03 -   Umieszczono ogłoszenie o przetargu ofertowym na wykonanie robót budowlanych dla 

                           zadań inwestycyjnych umieszczonych w Planie Rozwoju i Modernizacji Urządzeń 

                           Wodociągowych i Kanalizacyjnych na rok 2018

2018-08-03 -   Umieszczono informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu

                           nieograniczonym: Wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn:."Budowa kanalizacji

                           w ul. Śmiałego i ul. Bielskiego w Przemyślu 

2018-07-10 -    Umieszczono zawiadomienie o unieważnieniu przetargu ofertowego: Wykonanie

                            zasilania do budynku ujęcia  wody "JAZ" oraz oraz likwidacja lini napowietrznej 6kV

                            na terenie Zakładu Uzdatniania Wody  przy ul. Rosłońskiego w Przemyślu

2018-07-06 -   Umieszczono ogłoszenie o przetargu ofertowym: Wykonanie zasilania do budynku ujęcia

                           wody "JAZ" oraz oraz likwidacja lini napowietrznej 6kV na terenie Zakładu Uzdatniania

                           Wody  przy ul. Rosłońskiego w Przemyślu

2018-07-05 -   Umieszczono ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: Wykonanie robót budowlanych

                           dla inwestycji pn:."Budowa kanalizacji w ul. Śmiałego i ul. Bielskiego w Przemyślu   

2018-07-05 -   Unieważniono postępowanie: Wykonanie zasilania do budynku ujęcia wody "JAZ" oraz

                           likwidacja lini napowietrznej 6kV na terenie Zakładu Uzdatniania Wody

                           przy ul. Rosłońskiego w Przemyślu

2018-07-03  -  Umieszczono informację o wyborze oferty najkorzystniejszej dla zadania:

                          "Budowa kanalizacji w ul. 3-go Maja i ul. 29 Listopada w Przemyślu

2018-06-20  -  Umieszczono zaproszenie do złożenia oferty cenowej dla zadania inwestycyjnego p.n.:

                          "Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Nehrybka Gmina Przemyśl oraz przy

                          ul. Obozowej w Przemyślu wraz z przebudową węzłów wodociągowych"

2018-06-20  Umieszczono ogłoszenie o przetargu ofertowym dla zadania: Wykonanie zasilania 

                          do budynku ujęcia wody "JAZ" oraz likwidacja lini napowietrznej 6kV na terenie Zakładu

                          Uzdatniania Wody przy ul. Rosłońskiego w Przemyślu

2018-06-19  Umieszczono ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla postępowania: 

                           Wykonanie robót budowlanych dla zadań inwestycyjnych umieszczonych w Planie

                           Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na rok 2018

2018-06-11  Umieszczono ogłoszenie o unieważnieniu postępowania: "Sukcesywna dostawa

                           armatury i urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych na potrzeby utrzymania sieci” 

                           dla Pakietu V

2018-06-04 -   Umieszczono ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: Wykonanie robót budowlanych

                           dla inwestycji pn.: "Budowa kanalizacji w ul. 3-go Maja i ul. 29 Listopada w Przemyślu

2018-05-25  Umieszczono ogłoszenie o przetargu ofertowym na wykonanie robót budowlanych dla 

                           zadań inwestycyjnych umieszczonych w Planie Rozwoju i Modernizacji Urządzeń 

                           Wodociągowych i Kanalizacyjnych na rok 2018

 

Wcześniejsze przeniesiono do archiwum Aktualności

 
Strona edytowana przez użytkownika Dział Inwestycji PWiK Przemyśl . Data: 2018-09-07 14:52:04.