PWiK Przemyśl

 

  

PWiK sp. z o.o. w Przemyślu laureatem Konkursu

WZOROWA FIRMA

 

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

na terenie miasta Przemyśla

 

   

                

Średnia twardość wody wodociągowej w I półroczu 2017 roku - 180mg/l

wg skali opisowej woda średnio twarda.

 

Godziny

otwarcia

kasy

 

 

 

 

AKTUALNOŚCI:

 

2017-09-25 Umieszczono ogłoszenie o III przetargu ofertowym na sprzedaż: "Samochodu 

                          ciężarowego m-ki STAR 1142 - wywrotka"

2017-09-22 Umieszczono ogłoszenie o II przetargu ofertowym na wykonanie robót budowlanych

                          dla inwestycji p.n.: "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ostrów nad rzeką

                          San" - Etap III

2017-09-21 -   Umieszczono ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych

                          dla inwestycji pn. " Budowa kanalizacji w ul. Jasińskiego, ul. Topolowej,

                          ul. Ziemiańskiego, ul. Krównickiej, ul. Batorego w Przemyślu"

2017-09-19 -   Umieszczono zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na wykonanie robót

                          budowlanych dla inwestycji p.n.: "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ostrów

                          nad rzeką San" - Etap III

2017-09-14 -   Umieszczono informacje z otwarcia ofert dot. przetargu nieograniczonym na wykonanie

                          usługi Inżyniera Kontraktu dla zadań 1-5 w ramach Projektu "Rozbudowa sieci

                          wodociagowej i kanalizacyjnej na terenie miasta Przemysla"

2017-09-08 -   Umieszczono ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót

                           budowlanych dla inwestycji pn. "Budowa kanalizacji w dzielnicy Za Wiarem

                           (ul. Okrężna, ul. Niecała, ul. Droga Hurecka, ul. Północna) w Przemyślu etap I/1 i II/2"

2017-09-07 -   Umieszczono zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na sprzedaż: "Samochodu

                           ciężarowego m-ki STAR 1142 - wywrotka"

2017-09-05 -   Umieszczono ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie usługi Inżyniera

                           Kontraktu dla zadań 1-5 w ramach Projektu "Rozbudowa sieci wodociagowej

                           i kanalizacyjnej na terenie miasta Przemysla"

2017-08-31 -   Umieszczono ogłoszenie o przetargu ofertowym na wykonanie robót budowlanych

                           dla inwestycji p.n.: "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ostrów nad rzeką

                           San" - Etap III

 2017-08-21 -  Umieszczono zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: "Dostawę 

                           i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego"

 2017-08-18 -  Umieszczono zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Wykonanie robót

                           budowlanych dla zadań inwestycyjnych umieszczonych w PRiMUWiK w 2017 r."

2017-08-16 -  Umieszczono ogłoszenie o II przetargu ofertowym na sprzedaż: "Samochodu  

                           ciężarowego m-ki STAR 1142 - wywrotka"

2017-08-11 -   Umieszczono zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie  

                           dokumentacji projektowej dla zadania: "Stacja mechanicznego odwadniania osadów na

                           terenie Zakładu Uzdatniania Wody w Przemyślu"

2017-08-04 -   Umieszczono ogłoszenie o przetargu ofertowym na: "Dostawę i wdrożenie

                           Zintegrowanego Systemu Informatycznego"

2017-07-27 -    Umieszczono zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia

                           na: "Wykonanie robót budowlanych dla zadań inwestycyjnych umieszczonych

                           w PRiMUWiK w 2017 r."

2017-07-27 -   Umieszczono ogłoszenie o II przetargu ofertowym na opracowanie dokumentacji

                           projektowej dla zadania: "Stacja mechanicznego odwadniania osadów na terenie Zakładu

                           Uzdatniania Wody w Przemyślu"

2017-07-27 -    Umieszczono zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót

                           budowlanych dla inwestycji pn.: "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 

                           w dzielnicy Lipowica ( ul. Wysockiego ) w Przemyślu"

2017-07-25 -   Umieszczono zawiadomienie o unieważnieniu postępowania  na sprzedaż: "Samochodu

                           ciężarowego m-ki STAR 1142 - wywrotka"

2017-07-25 -   Umieszczono zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia

                           na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Stacja mechanicznego                

                           odwadniania osadów na terenie Zakładu Uzdatniania Wody w Przemyślu"

2017-07-11 -   Umieszczono ogłoszenie o przetargu ofertowym na: "Wykonanie robót budowlanych dla

                           zadań inwestycyjnych umieszczonych w PRiMUWiK w 2017 r."

2017-07-10 -   Umieszczono zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie

                           zamówienia  dla przetargu ofertoweg na: "Wykonanie robót budowlanych dla

                           zadań inwestycyjnych umieszczonych w PRiMUWiK w 2017 r."

2017-07-07 -    Umieszczono ogłoszenie o przetargu ofertowym na opracowanie dokumentacji

                           projektowej dla zadania: "Stacja mechanicznego odwadniania osadów na terenie Zakładu

                           Uzdatniania Wody w Przemyślu"

 2017-07-07 -   Umieszczono ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż: "Samochodu ciężarowego

                           m-ki STAR 1142 - wywrotka"

2017-07-05 -    Umieszczono zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie

                           zamówienia  dla przetargu ofertowego na opracowanie dokumentacji

                           projektowej dla zadania "Skanalizowanie terenu położonego na zachód od

                           ul. Słowackiego pomiędzy ulicami: Przemysława, Grochowską i Herburtów w Przemyślu"

 

Wcześniejsze przeniesiono do archiwum Aktualności

 
Strona edytowana przez użytkownika Dział Inwestycji PWiK Przemyśl . Data: 2017-09-25 09:54:45.