PWiK Przemyśl

 

  

PWiK sp. z o.o. w Przemyślu laureatem Konkursu

WZOROWA FIRMA

 

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

na terenie miasta Przemyśla

 

 

 

Płukanie i dezynfekcja sieci wodociągowej miasta Przemyśl

   

                

Średnia twardość wody wodociągowej w I półroczu 2017 roku - 180mg/l

wg skali opisowej woda średnio twarda.

 

Godziny

otwarcia

kasy

 

 

 

 

AKTUALNOŚCI:

 

2017-07-25 -    Umieszczono zawiadomienie o unieważnieniu postępowania  na sprzedaż: "Samochodu

                            ciężarowego m-ki STAR 1142 - wywrotka"

2017-07-25 -    Umieszczono zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia

                            na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Stacja mechanicznego                

                            odwadniania osadów na terenie Zakładu Uzdatniania Wody w Przemyślu"

2017-07-11 -   Umieszczono ogłoszenie o przetargu ofertowym na: "Wykonanie robót budowlanych dla

                          zadań inwestycyjnych umieszczonych w PRiMUWiK w 2017 r."

2017-07-10Umieszczono zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie

                         zamówienia  dla przetargu ofertoweg na: "Wykonanie robót budowlanych dla

                         zadań inwestycyjnych umieszczonych w PRiMUWiK w 2017 r."

2017-07-07 -  Umieszczono ogłoszenie o przetargu ofertowym na opracowanie dokumentacji

                         projektowej dla zadania: "Stacja mechanicznego odwadniania osadów na terenie Zakładu

                        Uzdatniania Wody w Przemyślu"

 2017-07-07 -  Umieszczono ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż: "Samochodu ciężarowego

                       m-ki STAR 1142 - wywrotka"

2017-07-05 -  Umieszczono zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie

                       zamówienia  dla przetargu ofertowego na opracowanie dokumentacji

                       projektowej dla zadania "Skanalizowanie terenu położonego na zachód od

                       ul. Słowackiego pomiędzy ulicami: Przemysława, Grochowską i Herburtów w Przemyślu"

2017-07-03 -  Umieszczono odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz ZMIANĘ OGŁOSZENIA dot.          

                       przetargu ofertowego na wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn: "Budowa sieci

                       wodociągowej i kanalizacji sanitarnej  w dzielnicy Lipowica ( ul. Wysockiego )

                       w Przemyślu"

2017-06-21 -   Umieszczono ogłoszenie o II przetargu ofertowym na wykonanie robót

                        budowlanych dla inwestycji pn: "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 

                        w dzielnicy Lipowica ( ul. Wysockiego ) w Przemyślu"

2017-06-20 -   Umieszczono zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia

                        na wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn: "Budowa sieci wodociągowej

                        i kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Lipowica ( ul. Wysockiego ) w Przemyślu"

2017-06-20 -   Umieszczono ogłoszenie o przetargu ofertowym na: "Wykonanie robót budowlanych dla

                        zadań inwestycyjnych umieszczonych w PRiMUWiK w 2017 r."

2017-06-19 -   Umieszczono zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia

                           na: "Wykonanie robót budowlanych dla zadań inwestycyjnych umieszczonych

                           w PRiMUWiK w 2017 r."

2017-06-09 -   Umieszczono ogłoszenie o przetargu ofertowym na opracowanie dokumentacji

                           projektowej dla zadania "Skanalizowanie terenu położonego na zachód od

                           ul. Słowackiego pomiędzy ulicami: Przemysława, Grochowską i Herburtów w Przemyślu"

2017-06-09-    Umieszczono zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia

                           dla inwestycji p.n.: "Przebudowa węzła połączeniowego magistrali wodociągowych

                           DN600, DN800 i DN700 w ul. Rosłońskiego w Przemyślu"

2017-06-05 -   Umieszczono ogłoszenie o przetargu ofertowym na wykonanie robót

                           budowlanych dla inwestycji pn: "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 

                          w dzielnicy Lipowica ( ul. Wysockiego ) w Przemyślu"

2017-06-01 -   Umieszczono ogłoszenie o przetargu ofertowym na: "Wykonanie robót budowlanych dla

                          zadań inwestycyjnych umieszczonych w PRiMUWiK w 2017 r."

 

Wcześniejsze przeniesiono do archiwum Aktualności

 
Strona edytowana przez użytkownika Dział Inwestycji PWiK Przemyśl . Data: 2017-07-25 10:42:24.