PWiK Przemyśl

  

 

  

PWiK sp. z o.o. w Przemyślu laureatem Konkursu

WZOROWA FIRMA

  

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

na terenie miasta Przemyśla

 

KOLEJNA UMOWA PODPISANA !!!

 

 

Średnia twardość wody wodociągowej w  2017 roku - 171 mg/l

wg skali opisowej woda miękka.

 

Godziny

otwarcia

kasy

 

 

 

 

AKTUALNOŚCI:

2018-02-12 -  Umieszczono ogłoszenie o unieważnieniu postepowania na: Opracowanie dokumentacji

                          projektowej dla zadania inwestycyjnego nr 39/W - Przebudowa wodociągu

                          w ul. Ofiar Katynia - wg PWiMUWiK PWiK sp. z o.o. w Przemyślu

2018-02-07 Umieszczono ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na sprzedaż:

                          1. Samochód marki Lublin - typ: skrzyniowy;

                          2. Opony typu HDR- napędowa 255/70 R22,5 - 4 szt.

2018-02-06 Umieszczono ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania:

                         "Wykonanie obowiązkowej okresowej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych

                          PWiK sp. z o.o.  w Przemyślu

2018-01-26 -  Umieszczono ogłoszenie o przetargu ofertowym na: Opracowanie dokumentacji

                          projektowej dla zadania inwestycyjnego nr 39/W - Przebudowa wodociągu

                          w ul. Ofiar Katynia - wg PWiMUWiK PWiK sp. z o.o. w Przemyślu  

2018-01-25 -  Umieszczono ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż:

                          1. Samochód marki Lublin - typ: skrzyniowy;

                          2. Opony typu HDR- napędowe 255/70 R22,5 - 4 szt. 

2018-01-16 -  Umieszczono ogłoszenie o zamówieniu na "Wykonanie obowiązkowej okresowej kontroli

                          stanu technicznego obiektów budowlanych PWiK sp. z o.o.  w Przemyślu

2018-01-12 -  Umieszczono ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na sprzedaż:

                          1. Samochód osobowy Fiat Panda;

                          2. Samochód marki Lublin - typ: skrzyniowy;

                          3. Opony typu HDR- napędowa 255/70 R22,5 - 4 szt.

2017-12-18 Umieszczono ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż:

                          1. Samochód osobowy Fiat Panda;

                          2. Samochód marki Lublin - typ: skrzyniowy;

                          3. Opony typu HDR- napędowa 255/70 R22,5 - 4 szt. 

2017-12-08 Umieszczono informacje o unieważnieniu postepowania na "Wykonanie  remontów

                          cząstkowych nawierzchni chodników i jezdni po awariach wodociągowych

                          i  kanalizacyjnych"

2017-12-07 Umieszczono ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Dostawę chlorku

                          poliglinu  o nazwie handlowej KEMIRA PAX XL 19 F - lub równoważny"

2017-11-30 Umieszczono ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Odbiór

                          i zagospodarowanie na terenie Województwa Podkarpackiego ustabilizowanych

                          komunalnych osadów ściekowych  o kodzie 19 08 05 powstających w Zakładzie

                          Oczyszczania Ścieków w Przemyślu

2017-11-22 Umieszczono ogłoszenie o przetargu ofertowym na: "Wykonanie remontów cząstkowych 

                          nawierzchni chodników i jezdni po awariach wodociągowych i kanalizacyjnych"

2017-11-21 Umieszczono informację o wyborze oferty najkorzystniejszej dot. przetargu

                          nieograniczonego na wykonanie usługi Inżyniera  Kontraktu dla zadań 1-5 w ramach

                          Projektu "Rozbudowa sieci wodociagowej  i kanalizacyjnej na terenie miasta Przemysla"

 2017-11-16 Umieszczono ogłoszenie o przetargu ofertowym na "Dostawę chlorku poliglinu o nazwie

                          handlowej KEMIRA PAX XL 19 F - lub równoważny"

2017-11-14 -  Umieszczono  informacje z otwarcia ofert dot. przetargu nieograniczonego na wykonanie

                          usługi Inżyniera Kontraktu dla zadań 1-5 w ramach Projektu "Rozbudowa sieci

                         wodociagowej i kanalizacyjnej na terenie miasta Przemysla"

2017-11-09 Umieszczono ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej dot. przetargu

                          nieograniczonego na wykonanie  robót budowlanych dla inwestycji pn. "Budowa

                          kanalizacji w ul. Jasińskiego, ul. Topolowej, ul. Ziemiańskiego, ul. Krównickiej,

                          ul. Batorego w Przemyślu"

2017-11-09 Umieszczono ogłoszenie o przetargu ofertowym na Odbiór i zagospodarowanie na terenie

                         Województwa Podkarpackiego ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych

                         o kodzie 19 08 05 powstających w Zakładzie Oczyszczania Ścieków w Przemyślu  

2017-11-06 Umieszczono ogłoszenie o III przetargu nieograniczonym na wykonanie usługi Inżyniera

                           Kontraktu dla zadań 1-5 w ramach Projektu "Rozbudowa sieci wodociagowej

                           i kanalizacyjnej na terenie miasta Przemysla"

 

Wcześniejsze przeniesiono do archiwum Aktualności

 
Strona edytowana przez użytkownika Dział Inwestycji PWiK Przemyśl . Data: 2018-02-13 10:12:43.