PWiK Przemyśl

 

  

PWiK sp. z o.o. w Przemyślu laureatem Konkursu

WZOROWA FIRMA

 

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

na terenie miasta Przemyśla

 

KOLEJNA UMOWA PODPISANA !!!

 

 

Średnia twardość wody wodociągowej w I półroczu 2017 roku - 180mg/l

wg skali opisowej woda średnio twarda.

 

Godziny

otwarcia

kasy

 

 

 

 

AKTUALNOŚCI:

2017-11-22 Umieszczono ogłoszenie o przetargu ofertowym na: "Wykonanie remontów cząstkowych 

                          nawierzchni chodników i jezdni po awariach wodociągowych i kanalizacyjnych"

2017-11-21 Umieszczono informację o wyborze oferty najkorzystniejszej dot. przetargu

                          nieograniczonego na wykonanie usługi Inżyniera  Kontraktu dla zadań 1-5 w ramach

                          Projektu "Rozbudowa sieci wodociagowej  i kanalizacyjnej na terenie miasta Przemysla"

 2017-11-16 Umieszczono ogłoszenie o przetargu ofertowym na "Dostawę chlorku poliglinu o nazwie

                          handlowej KEMIRA PAX XL 19 F - lub rów noważny"

2017-11-14 -  Umieszczono  informacje z otwarcia ofert dot. przetargu nieograniczonego na wykonanie

                          usługi Inżyniera Kontraktu dla zadań 1-5 w ramach Projektu "Rozbudowa sieci

                         wodociagowej i kanalizacyjnej na terenie miasta Przemysla"

2017-11-09 Umieszczono ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej dot. przetargu

                          nieograniczonego na wykonanie  robót budowlanych dla inwestycji pn. "Budowa

                          kanalizacji w ul. Jasińskiego, ul. Topolowej, ul. Ziemiańskiego, ul. Krównickiej,

                          ul. Batorego w Przemyślu"

2017-11-09 Umieszczono ogłoszenie o przetargu ofertowym na Odbiór i zagospodarowanie na terenie

                         Województwa Podkarpackiego ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych

                         o kodzie 19 08 05 powstających w Zakładzie Oczyszczania Ścieków w Przemyślu  

2017-11-06 Umieszczono ogłoszenie o III przetargu nieograniczonym na wykonanie usługi Inżyniera

                           Kontraktu dla zadań 1-5 w ramach Projektu "Rozbudowa sieci wodociagowej

                           i kanalizacyjnej na terenie miasta Przemysla"

2017-11-06 Umieszczono informacje o unieważnieniu postepowania na: "Sprzedaż 4 sztuk opon typu

                         HDR napędowa 255/70 R22,5"

2017-10-30 Umieszczono ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót  

                          budowlanych dla zadania p.n.: "Kompleksowy remont magistrali wodociągowej

                          fi 500 mm w Przemyślu

2017-10-23 Umieszczono informacje o unieważnieniu postepowania dot.  II przetargu   

                          nieograniczonego na wykonanie usługi Inżyniera Kontraktu dla zadań 1-5 w ramach

                           Projektu "Rozbudowa sieci wodociagowej i kanalizacyjnej na terenie miasta Przemyśla"

2017-10-20 Umieszczono informację o wyborze oferty najkorzystniejszej dot. przetargu

                          nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn. "Budowa kanalizacji

                          w dzielnicy Za Wiarem (ul. Okrężna, ul. Niecała, ul. Droga Hurecka, ul. Północna)

                          w Przemyślu etap I/1 i II/2"

2017-10-18 -  Umieszczono zmianę Ogłoszenia o zamówieniu i zmianę SIWZ dot.  przetargu ofertowego

                          na wykonanie robót budowlanych dla zadania p.n.: "Kompleksowy remont magistrali

                          wodociągowej fi 500 mm w Przemyślu" 

 2017-10-16 Umieszczono zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót

                          budowlanych dla inwestycji p.n.: "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ostrów

                           nad rzeką San" - Etap III

 2017-10-16 -  Umieszczono ogłoszenie o przetargu ofertowym na: "Sprzedaż 4 sztuk opon typu HDR

                           napędowa 255/70 R22,5"

2017-10-11 -  Umieszczono  informacje z otwarcia ofert dot. przetargu nieograniczonego na

                          wykonanie  robót budowlanych dla inwestycji pn. "Budowa kanalizacji w ul. Jasińskiego,

                          ul. Topolowej, ul. Ziemiańskiego, ul. Krównickiej, ul. Batorego w Przemyślu"

2017-10-11 -  Umieszczono ogłoszenie o przetargu ofertowym na wykonanie robót budowlanych dla

                          zadania p.n.: "Kompleksowy remont magistrali wodociągowej fi 500 mm w Przemyślu"

2017-10-10 Umieszczono zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na sprzedaż:

                          "Samochodu ciężarowego m-ki STAR 1142 - wywrotka"

2017-10-10 Umieszczono ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym na wykonanie usługi Inżyniera

                           Kontraktu dla zadań 1-5 w ramach Projektu "Rozbudowa sieci wodociagowej

                           i kanalizacyjnej na terenie miasta Przemysla"

2017-10-04 Umieszczono informacje o unieważnieniu postepowania dot. przetargu nieograniczonego

                           na wykonanie usługi Inżyniera Kontraktu dla zadań 1-5 w ramach Projektu

                           "Rozbudowa sieci wodociagowej i kanalizacyjnej na terenie miasta Przemyśla"

 

Wcześniejsze przeniesiono do archiwum Aktualności

 
Strona edytowana przez użytkownika Dział Inwestycji PWiK Przemyśl . Data: 2017-11-22 12:12:35.