Kontakt

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

w Przemyślu

ul. Rokitniańska 4, 37-700 Przemyśl

Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Nr KRS: 0000092068

NIP: 795-000-82-21

Kapitał Zakładowy: 100 630 000 zł

email: sekretariat@pwik.przemysl.pl

 

 

 

 

Sekretariat

 
tel/fax +48 16 678 32 59 (lub wew. 30, 37) sekretariat@pwik.przemysl.pl
   
Dział Zbytu i Gospodarki Wodmierzowej
 
+48 16 678 34 31 (lub wew. 29, 59, 69) rz@pwik.przemysl.pl
   
Dział Techniczny  
+48 16 678 53 09 (lub wew. 60, 61, 63, 64, 65, 66) nt@pwik.przemysl.pl
   
Dział Sieci i Usług  
+48 16 678 24 64 (lub wew. 50, 51, 52, 68) tsu@pwik.przemysl.pl
   
Dział Utrzymania, Remontów i Konserwacji
 
+48 16 678 05 90, 16 678 05 91 (wew. 37,18) tu@pwik.przemysl.pl
   
Dział Automatyki i Zarz.Syst. Informatycznym
 
+48 16 678 24 64 (wew. 19,14,17) ta@pwik.przemysl.pl
   
Księgowość  
+48 16 678 25 77 (lub wew. 33,40,41) ek@pwik.przemysl.pl
   
Kadry  
+48 16 678 53 09 ( lub wew. 38) 
kadry@pwik.przemysl.pl
   
Dział Ekonomiczny - Zaopatrzenie   
+48 16 678 24 32, 16 678 74 31 (wew. 32, 36) 
zaopatrzenie@pwik.przemysl.pl
   
Dział Inwestycji i Zamówień Publicznych  
tel./fax + 48 16 678 32 59 (wew. 44, 45, 46, 47)
ni@pwik.przemysl.pl

                          

 

Telefon alarmowy: 994

 

Zakład Uzdatniania Wody

Adres: Przemyśl, ul. Rosłońskiego

Telefony: +48 16   678 24 32,  678 74 31

 

Oczyszczalnia Ścieków

Przemyśl, ul. Piaskowa

Telefony: +48 16   678 05 90,  678 05 91

 Strona edytowana przez użytkownika Andrzej Pierożek. Data: 2016-11-04 08:59:27.