Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta Przemyśla - w trakcie realizacji

 

 

 

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

na terenie miasta Przemyśla


 

Projekt współfinansowany w ramach działania

2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”

oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

 

Cel projektu - poprawa stanu środowiska naturalnego

 

______________________________________

 

 

____________________________________________________________________________Strona edytowana przez użytkownika Dział Inwestycji PWiK Przemyśl . Data: 2017-10-02 14:59:46.

 
Strona:  1  (wszystkich: 4) Na stronie: