Archiwum aktualności

 

 

2018-07-10 -    Umieszczono zawiadomienie o unieważnieniu przetargu ofertowego: Wykonanie

                            zasilania do budynku ujęcia  wody "JAZ" oraz oraz likwidacja lini napowietrznej 6kV

                            na terenie Zakładu Uzdatniania Wody  przy ul. Rosłońskiego w Przemyślu

2018-07-06 -   Umieszczono ogłoszenie o przetargu ofertowym: Wykonanie zasilania do budynku ujęcia

                           wody "JAZ" oraz oraz likwidacja lini napowietrznej 6kV na terenie Zakładu Uzdatniania

                           Wody  przy ul. Rosłońskiego w Przemyślu

2018-07-05 -   Umieszczono ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: Wykonanie robót budowlanych

                           dla inwestycji pn:."Budowa kanalizacji w ul. Śmiałego i ul. Bielskiego w Przemyślu   

2018-07-05 -   Unieważniono postępowanie: Wykonanie zasilania do budynku ujęcia wody "JAZ" oraz

                           likwidacja lini napowietrznej 6kV na terenie Zakładu Uzdatniania Wody

                           przy ul. Rosłońskiego w Przemyślu

2018-07-03  -  Umieszczono informację o wyborze oferty najkorzystniejszej dla zadania:

                          "Budowa kanalizacji w ul. 3-go Maja i ul. 29 Listopada w Przemyślu

2018-06-20  -  Umieszczono zaproszenie do złożenia oferty cenowej dla zadania inwestycyjnego p.n.:

                          "Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Nehrybka Gmina Przemyśl oraz przy

                          ul. Obozowej w Przemyślu wraz z przebudową węzłów wodociągowych"

2018-06-20  Umieszczono ogłoszenie o przetargu ofertowym dla zadania: Wykonanie zasilania 

                          do budynku ujęcia wody "JAZ" oraz likwidacja lini napowietrznej 6kV na terenie Zakładu

                          Uzdatniania Wody przy ul. Rosłońskiego w Przemyślu

2018-06-19  Umieszczono ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla postępowania: 

                           Wykonanie robót budowlanych dla zadań inwestycyjnych umieszczonych w Planie

                           Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na rok 2018

2018-06-11  Umieszczono ogłoszenie o unieważnieniu postępowania: "Sukcesywna dostawa

                           armatury i urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych na potrzeby utrzymania sieci” 

                           dla Pakietu V

2018-06-04 -   Umieszczono ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: Wykonanie robót budowlanych

                           dla inwestycji pn.: "Budowa kanalizacji w ul. 3-go Maja i ul. 29 Listopada w Przemyślu

2018-05-25  Umieszczono ogłoszenie o przetargu ofertowym na wykonanie robót budowlanych dla 

                           zadań inwestycyjnych umieszczonych w Planie Rozwoju i Modernizacji Urządzeń 

                           Wodociągowych i Kanalizacyjnych na rok 2018

2018-05-24  - Umieszczono ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla postępowania

                         "Dostawa armatury, kształtek i akcesoriów dla sieci wodociągowej"

2018-05-14  - Umieszczono ogłoszenie o przetargu ofertowym dla zadania: "Dostawa armatury,

                          kształtek i akcesoriów dla sieci wodociągowej"

2018-05-14  - Umieszczono ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla postępowania

                          Sukcesywna dostawa armatury i urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych na potrzeby

                          utrzymania sieci” - Pakiet V 

2018-05-10  -  Umieszczono ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla postępowania

                           "Sukcesywna dostawa armatury i urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych na potrzeby

                           utrzymania sieci” - Pakiet I 

2018-05-10  Umieszczono ogłoszenie o unieważnieniu postępowania: "Sukcesywna dostawa        

                           armatury i urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych na potrzeby utrzymania sieci” 

                           dla Pakietu II, III,IV

2018-04-26  Umieszczono ogłoszenie o przetargu ofertowym dla zadania: Sukcesywna dostawa

                           armatury i urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych na potrzeby utrzymania sieci”

2018-04-24  -  Umieszczono ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie

                           robót budowlanych dla zadania pn.: "Przebudowa wodociągu w ulicy Zamkowej

                            w Przemyślu"

2018-04-09  Umieszczono ogłoszenie o przetargu ofertowym na wykonanie robót budowlanych

                           dla zadania pn.: "Przebudowa wodociągu w ulicy Zamkowej w Przemyślu"

2018-03-27  -  Umieszczono ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót

                           budowlanych dla inwestycji "Budowa kanalizacji w dzielnicy Za Wiarem (ul. Droga

                           Hurecka, ul. Wschodnia) w Przemyślu - odcinek S51-S62, S55 - S122"

2018-03-21  -  Umieszczono ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót

                           budowlanych dla zadania p.n.: "Renowacja magistrali wodociągowej w ul. Mickiewicza"

2018-03-16  Umieszczono ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: "Bezgotówkowe

                           tankowanie paliw płynnych do środków transportu i sprzętu PWiK sp. z o.o. w Przemyślu

 2018-03-08 Umieszczono ogłoszenie o przetargu ofertowym na: "Bezgotówkowe tankowanie paliw 

                           płynnych do środków transportu i sprzętu PWiK sp. z o.o. w Przemyślu

2018-03-06 -   Umieszczono ogłoszenie o przetargu ofertowym na wykonanie robót budowlanych

                          dla inwestycji "Budowa kanalizacji w dzielnicy Za Wiarem (ul. Droga Hurecka,

                          ul. Wschodnia) w Przemyślu - odcinek S51-S62, S55 - S122"

2018-03-05 -   Umieszczono ogłoszenie o przetargu ofertowym na wykonanie robót budowlanych

                          dla inwestycji p.n.: "Renowacja magistrali wodociągowej w ul. Mickiewicza"

2018-02-12 -  Umieszczono ogłoszenie o unieważnieniu postepowania na: Opracowanie dokumentacji

                          projektowej dla zadania inwestycyjnego nr 39/W - Przebudowa wodociągu

                          w ul. Ofiar Katynia - wg PWiMUWiK PWiK sp. z o.o. w Przemyślu

2018-02-07 Umieszczono ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na sprzedaż:

                          1. Samochód marki Lublin - typ: skrzyniowy;

                          2. Opony typu HDR- napędowa 255/70 R22,5 - 4 szt.

2018-02-06 Umieszczono ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania:

                         "Wykonanie obowiązkowej okresowej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych

                          PWiK sp. z o.o.  w Przemyślu

2018-01-26 -  Umieszczono ogłoszenie o przetargu ofertowym na: Opracowanie dokumentacji

                          projektowej dla zadania inwestycyjnego nr 39/W - Przebudowa wodociągu

                          w ul. Ofiar Katynia - wg PWiMUWiK PWiK sp. z o.o. w Przemyślu  

2018-01-25 -  Umieszczono ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż:

                          1. Samochód marki Lublin - typ: skrzyniowy;

                          2. Opony typu HDR- napędowe 255/70 R22,5 - 4 szt. 

2018-01-16 -  Umieszczono ogłoszenie o zamówieniu na "Wykonanie obowiązkowej okresowej kontroli

                          stanu technicznego obiektów budowlanych PWiK sp. z o.o.  w Przemyślu

 

2018-01-12 -  Umieszczono ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na sprzedaż:

                          1. Samochód osobowy Fiat Panda;

                          2. Samochód marki Lublin - typ: skrzyniowy;

                          3. Opony typu HDR- napędowa 255/70 R22,5 - 4 szt.

2017-12-18 Umieszczono ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż:

                          1. Samochód osobowy Fiat Panda;

                          2. Samochód marki Lublin - typ: skrzyniowy;

                          3. Opony typu HDR- napędowa 255/70 R22,5 - 4 szt. 

2017-12-08 Umieszczono informacje o unieważnieniu postepowania na "Wykonanie  remontów

                          cząstkowych nawierzchni chodników i jezdni po awariach wodociągowych

                          i  kanalizacyjnych"

2017-12-07 Umieszczono ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Dostawę chlorku

                          poliglinu  o nazwie handlowej KEMIRA PAX XL 19 F - lub równoważny"

2017-11-30 Umieszczono ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Odbiór

                          i zagospodarowanie na terenie Województwa Podkarpackiego ustabilizowanych

                          komunalnych osadów ściekowych  o kodzie 19 08 05 powstających w Zakładzie

                          Oczyszczania Ścieków w Przemyślu

2017-11-22 Umieszczono ogłoszenie o przetargu ofertowym na: "Wykonanie remontów cząstkowych 

                          nawierzchni chodników i jezdni po awariach wodociągowych i kanalizacyjnych"

2017-11-21 Umieszczono informację o wyborze oferty najkorzystniejszej dot. przetargu

                          nieograniczonego na wykonanie usługi Inżyniera  Kontraktu dla zadań 1-5 w ramach

                          Projektu "Rozbudowa sieci wodociagowej  i kanalizacyjnej na terenie miasta Przemysla"

 2017-11-16 Umieszczono ogłoszenie o przetargu ofertowym na "Dostawę chlorku poliglinu o nazwie

                          handlowej KEMIRA PAX XL 19 F - lub równoważny"

2017-11-14 -  Umieszczono  informacje z otwarcia ofert dot. przetargu nieograniczonego na wykonanie

                          usługi Inżyniera Kontraktu dla zadań 1-5 w ramach Projektu "Rozbudowa sieci

                         wodociagowej i kanalizacyjnej na terenie miasta Przemysla"

2017-11-09 Umieszczono ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej dot. przetargu

                          nieograniczonego na wykonanie  robót budowlanych dla inwestycji pn. "Budowa

                          kanalizacji w ul. Jasińskiego, ul. Topolowej, ul. Ziemiańskiego, ul. Krównickiej,

                          ul. Batorego w Przemyślu"

2017-11-09 Umieszczono ogłoszenie o przetargu ofertowym na Odbiór i zagospodarowanie na terenie

                         Województwa Podkarpackiego ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych

                         o kodzie 19 08 05 powstających w Zakładzie Oczyszczania Ścieków w Przemyślu  

2017-11-06 Umieszczono ogłoszenie o III przetargu nieograniczonym na wykonanie usługi Inżyniera

                           Kontraktu dla zadań 1-5 w ramach Projektu "Rozbudowa sieci wodociagowej

                           i kanalizacyjnej na terenie miasta Przemysla"

2017-11-06 Umieszczono informacje o unieważnieniu postepowania na: "Sprzedaż 4 sztuk opon typu

                         HDR napędowa 255/70 R22,5"

2017-10-30 Umieszczono ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót  

                          budowlanych dla zadania p.n.: "Kompleksowy remont magistrali wodociągowej

                          fi 500 mm w Przemyślu

2017-10-23 Umieszczono informacje o unieważnieniu postepowania dot.  II przetargu   

                          nieograniczonego na wykonanie usługi Inżyniera Kontraktu dla zadań 1-5 w ramach

                           Projektu "Rozbudowa sieci wodociagowej i kanalizacyjnej na terenie miasta Przemyśla"

2017-10-20 Umieszczono informację o wyborze oferty najkorzystniejszej dot. przetargu

                          nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn. "Budowa kanalizacji

                          w dzielnicy Za Wiarem (ul. Okrężna, ul. Niecała, ul. Droga Hurecka, ul. Północna)

                          w Przemyślu etap I/1 i II/2"

2017-10-18 -  Umieszczono zmianę Ogłoszenia o zamówieniu i zmianę SIWZ dot.  przetargu ofertowego

                          na wykonanie robót budowlanych dla zadania p.n.: "Kompleksowy remont magistrali

                          wodociągowej fi 500 mm w Przemyślu" 

 2017-10-16 Umieszczono zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót

                          budowlanych dla inwestycji p.n.: "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ostrów

                           nad rzeką San" - Etap III

 2017-10-16 -  Umieszczono ogłoszenie o przetargu ofertowym na: "Sprzedaż 4 sztuk opon typu HDR

                           napędowa 255/70 R22,5"

2017-10-11 -  Umieszczono  informacje z otwarcia ofert dot. przetargu nieograniczonego na

                          wykonanie  robót budowlanych dla inwestycji pn. "Budowa kanalizacji w ul. Jasińskiego,

                          ul. Topolowej, ul. Ziemiańskiego, ul. Krównickiej, ul. Batorego w Przemyślu"

2017-10-11 -  Umieszczono ogłoszenie o przetargu ofertowym na wykonanie robót budowlanych dla

                          zadania p.n.: "Kompleksowy remont magistrali wodociągowej fi 500 mm w Przemyślu"

2017-10-10 Umieszczono zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na sprzedaż:

                          "Samochodu ciężarowego m-ki STAR 1142 - wywrotka"

2017-10-10 Umieszczono ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym na wykonanie usługi Inżyniera

                           Kontraktu dla zadań 1-5 w ramach Projektu "Rozbudowa sieci wodociagowej

                           i kanalizacyjnej na terenie miasta Przemysla"

2017-10-04 Umieszczono informacje o unieważnieniu postepowania dot. przetargu nieograniczonego

                           na wykonanie usługi Inżyniera Kontraktu dla zadań 1-5 w ramach Projektu

                           "Rozbudowa sieci wodociagowej i kanalizacyjnej na terenie miasta Przemyśla"

2017-09-28 Umieszczono  informacje z otwarcia ofert dot. przetargu nieograniczonego na wykonanie

                          robót budowlanych dla inwestycji pn. "Budowa kanalizacji w dzielnicy Za Wiarem

                          (ul. Okrężna, ul. Niecała, ul. Droga Hurecka, ul. Północna) w Przemyślu etap I/1 i II/2"

2017-09-28 Umieszczono wyjaśnienie treści SIWZ dot. przetargu nieograniczonegom na wykonanie

                          robót budowlanych dla inwestycji pn. "Budowa kanalizacji w ul. Jasińskiego, ul. Topolowej,

                          ul. Ziemiańskiego, ul. Krównickiej, ul. Batorego w Przemyślu"

2017-09-25 Umieszczono: zapytanie i wyjaśnienie treści SIWZ, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia,

                          SIWZ po zmianie dot. przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych

                          dla inwestycji pn. "Budowa kanalizacji w dzielnicy Za Wiarem (ul. Okrężna, ul. Niecała,

                          ul. Droga Hurecka, ul. Północna) w Przemyślu etap I/1 i II/2"

2017-09-25 Umieszczono ogłoszenie o III przetargu ofertowym na sprzedaż: "Samochodu 

                          ciężarowego m-ki STAR 1142 - wywrotka"

2017-09-22 Umieszczono ogłoszenie o II przetargu ofertowym na wykonanie robót budowlanych

                          dla inwestycji p.n.: "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ostrów nad rzeką

                          San" - Etap III

2017-09-21 -   Umieszczono ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych

                          dla inwestycji pn. " Budowa kanalizacji w ul. Jasińskiego, ul. Topolowej,

                          ul. Ziemiańskiego, ul. Krównickiej, ul. Batorego w Przemyślu"

2017-09-19 -   Umieszczono zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na wykonanie robót

                          budowlanych dla inwestycji p.n.: "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ostrów

                          nad rzeką San" - Etap III

2017-09-14 -   Umieszczono informacje z otwarcia ofert dot. przetargu nieograniczonym na wykonanie

                          usługi Inżyniera Kontraktu dla zadań 1-5 w ramach Projektu "Rozbudowa sieci

                          wodociagowej i kanalizacyjnej na terenie miasta Przemysla"

2017-09-08 -   Umieszczono ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót

                           budowlanych dla inwestycji pn. "Budowa kanalizacji w dzielnicy Za Wiarem

                           (ul. Okrężna, ul. Niecała, ul. Droga Hurecka, ul. Północna) w Przemyślu etap I/1 i II/2"

2017-09-07 -   Umieszczono zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na sprzedaż: "Samochodu

                           ciężarowego m-ki STAR 1142 - wywrotka"

2017-09-05 -   Umieszczono ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie usługi Inżyniera

                           Kontraktu dla zadań 1-5 w ramach Projektu "Rozbudowa sieci wodociagowej

                           i kanalizacyjnej na terenie miasta Przemysla"

2017-08-31 -   Umieszczono ogłoszenie o przetargu ofertowym na wykonanie robót budowlanych

                           dla inwestycji p.n.: "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ostrów nad rzeką

                           San" - Etap III

 2017-08-21 -  Umieszczono zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: "Dostawę 

                           i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego"

 2017-08-18 -  Umieszczono zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Wykonanie robót

                           budowlanych dla zadań inwestycyjnych umieszczonych w PRiMUWiK w 2017 r."

2017-08-16 -  Umieszczono ogłoszenie o II przetargu ofertowym na sprzedaż: "Samochodu  

                           ciężarowego m-ki STAR 1142 - wywrotka"

2017-08-11 -   Umieszczono zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie  

                           dokumentacji projektowej dla zadania: "Stacja mechanicznego odwadniania osadów na

                           terenie Zakładu Uzdatniania Wody w Przemyślu"

2017-08-04 -   Umieszczono ogłoszenie o przetargu ofertowym na: "Dostawę i wdrożenie

                           Zintegrowanego Systemu Informatycznego"

2017-07-27 -    Umieszczono zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia

                           na: "Wykonanie robót budowlanych dla zadań inwestycyjnych umieszczonych

                           w PRiMUWiK w 2017 r."

2017-07-27 -   Umieszczono ogłoszenie o II przetargu ofertowym na opracowanie dokumentacji

                           projektowej dla zadania: "Stacja mechanicznego odwadniania osadów na terenie Zakładu

                           Uzdatniania Wody w Przemyślu"

2017-07-27 -    Umieszczono zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót

                           budowlanych dla inwestycji pn.: "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 

                           w dzielnicy Lipowica ( ul. Wysockiego ) w Przemyślu"

2017-07-25 -   Umieszczono zawiadomienie o unieważnieniu postępowania  na sprzedaż: "Samochodu

                           ciężarowego m-ki STAR 1142 - wywrotka"

2017-07-25 -   Umieszczono zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia

                           na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Stacja mechanicznego                

                           odwadniania osadów na terenie Zakładu Uzdatniania Wody w Przemyślu"

2017-07-11 -   Umieszczono ogłoszenie o przetargu ofertowym na: "Wykonanie robót budowlanych dla

                           zadań inwestycyjnych umieszczonych w PRiMUWiK w 2017 r."

2017-07-10 -   Umieszczono zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie

                           zamówienia  dla przetargu ofertoweg na: "Wykonanie robót budowlanych dla

                           zadań inwestycyjnych umieszczonych w PRiMUWiK w 2017 r."

2017-07-07 -    Umieszczono ogłoszenie o przetargu ofertowym na opracowanie dokumentacji

                           projektowej dla zadania: "Stacja mechanicznego odwadniania osadów na terenie Zakładu

                           Uzdatniania Wody w Przemyślu"

 2017-07-07 -   Umieszczono ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż: "Samochodu ciężarowego

                           m-ki STAR 1142 - wywrotka"

2017-07-05 -    Umieszczono zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie

                           zamówienia  dla przetargu ofertowego na opracowanie dokumentacji

                           projektowej dla zadania "Skanalizowanie terenu położonego na zachód od

                           ul. Słowackiego pomiędzy ulicami: Przemysława, Grochowską i Herburtów w Przemyślu"

2017-07-03 -   Umieszczono odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz ZMIANĘ OGŁOSZENIA dot.          

                           przetargu ofertowego na wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn: "Budowa sieci

                           wodociągowej i kanalizacji sanitarnej  w dzielnicy Lipowica ( ul. Wysockiego )

                           w Przemyślu"

2017-06-21 -   Umieszczono ogłoszenie o II przetargu ofertowym na wykonanie robót

                           budowlanych dla inwestycji pn: "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 

                           w dzielnicy Lipowica ( ul. Wysockiego ) w Przemyślu"

2017-06-20 -   Umieszczono zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia

                           na wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn: "Budowa sieci wodociągowej

                           i kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Lipowica ( ul. Wysockiego ) w Przemyślu"

2017-06-20 -   Umieszczono ogłoszenie o przetargu ofertowym na: "Wykonanie robót budowlanych dla

                           zadań inwestycyjnych umieszczonych w PRiMUWiK w 2017 r."

2017-06-19 -   Umieszczono zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia

                           na: "Wykonanie robót budowlanych dla zadań inwestycyjnych umieszczonych

                           w PRiMUWiK w 2017 r."

2017-06-09 -   Umieszczono ogłoszenie o przetargu ofertowym na opracowanie dokumentacji

                           projektowej dla zadania "Skanalizowanie terenu położonego na zachód od

                           ul. Słowackiego pomiędzy ulicami: Przemysława, Grochowską i Herburtów w Przemyślu"

2017-06-09 -      Umieszczono zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia

                           dla inwestycji p.n.: "Przebudowa węzła połączeniowego magistrali wodociągowych

                           DN600, DN800 i DN700 w ul. Rosłońskiego w Przemyślu"

2017-06-05 -      Umieszczono ogłoszenie o przetargu ofertowym na wykonanie robót

                           budowlanych dla inwestycji pn: "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 

                           w dzielnicy Lipowica ( ul. Wysockiego ) w Przemyślu"

2017-06-01 -      Umieszczono ogłoszenie o przetargu ofertowym na: "Wykonanie robót budowlanych dla

                           zadań inwestycyjnych umieszczonych w PRiMUWiK w 2017 r."

2017-05-29 -   Umieszczono zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie

                           zamówienia  dla przetargu ofertowego na sukcesywną dostawę rur i kształtek

                           wodociągowych

2017-05-25 -   Umieszczono ogłoszenie o IV przetargu ofertowym na wykonanie robót budowlanych

                           dla inwestycji p.n.: "Przebudowa węzła połączeniowego magistrali wodociągowych

                           DN600, DN800 i DN700 w ul. Rosłońskiego w Przemyślu"

2017-05-22 -   Umieszczono  zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót

                           budowlanych dla inwestycji pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Wyszyńskiego

                            ( na os. Bolesława Chrobrego) w Przemyślu."                        

2017-05-17 -   Umieszczono ogłoszenie o przetargu ofertowym na sukcesywną dostawę rur i kształtek

                           wodociągowych

2017-05-16 -   Umieszczono  zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia

                           dla inwestycji p.n.: "Opracowanie projektu przebudowy budynków i ogrodzenia, wykonanie

                           audytów energetycznych oraz opracowanie projektów termomodernizacji budynków PWiK

                           sp. z o.o. przy ul. Rokitniańskiej 4 w Przemyślu".

2017-05-09Umieszczono zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie

                           zamówienia  dla przetargu ofertowego na sukcesywną dostawę armatury i urządzeń

                           wodociągowo -  kanalizacyjnych na potrzeby utrzymania sieci

2017-05-09 -   Umieszczono zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia

                           dla przetargu ofertowego na sukcesywną dostawę armatury i urządzeń wodociągowo -

                           kanalizacyjnych na potrzeby utrzymania sieci

2017-05-05-    Umieszczono zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia

                           dla inwestycji p.n.: "Przebudowa węzła połączeniowego magistrali wodociągowych

                           DN600, DN800 i DN700 w ul. Rosłońskiego w Przemyślu"

2017-04-28 -   Umieszczono  zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zapytania

                           ofertowego na: Wykonanie  i montaż dziewięciu  tablic informacyjnych w ramach

                           promocji   projektu pn.:  "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie

                           miasta Przemyśla"

2017-04-25 -   Umieszczono odpowiedzi na pytania Wykonawcy oraz ZMIANĘ OGŁOSZENIA dot.

                           przetargu ofertowego na sukcesywną dostawę armatury i urządzeń wodociągowo -

                           kanalizacyjnych na potrzeby utrzymania sieci

2017-04-25 -   Umieszczono  ogłoszenie o  przetargu ofertowym na "Opracowanie projektu przebudowy

                           budynków i ogrodzenia, wykonanie audytów energetycznych oraz opracowanie projektów

                           termomodernizacji budynków PWiK sp. z o.o. przy ul. Rokitniańskiej 4 w Przemyślu".

2017-04-25 -   Umieszczono  zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia

                           dla inwestycji p.n.: "Opracowanie projektu przebudowy budynków i ogrodzenia, wykonanie

                           audytów energetycznych oraz opracowanie projektów termomodernizacji budynków PWiK

                           sp. z o.o. przy ul. Rokitniańskiej 4 w Przemyślu".

2017-04-25 -    Umieszczono  ogłoszenie o II przetargu ofertowym na wykonanie robót budowlanych dla

                           inwestycji pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Wyszyńskiego ( na os. Bolesława

                           Chrobrego) w Przemyślu."

2017-04-24 -    Umieszczono  zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia

                           dla inwestycji p.n.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Wyszyńskiego ( na os.

                           Bolesława Chrobrego) w Przemyślu."

2017-04-20 -   Umieszczono ogłoszenie o przetargu ofertowym na sukcesywną dostawę

                           armatury i urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych na potrzeby utrzymania sieci

2017-04-20 -   Umieszczono ogłoszenie o III przetargu ofertowym na wykonanie robót budowlanych

                           dla inwestycji p.n.: "Przebudowa węzła połączeniowego magistrali wodociągowych

                           DN600, DN800 i DN700 w ul. Rosłońskiego w Przemyślu"

2017-04-19 -   Umieszczono zmianę zapytania ofertowego  na: Wykonanie i montaż dziewięciu  tablic

                           informacyjnych w ramach promocji projektu pn.:  "Rozbudowa sieci wodociągowej

                           i kanalizacyjnej na terenie miasta Przemyśla"

2017-04-13 -   Umieszczono odpowiedzi na pytania nr 1 i 2 do zapytania ofertowego na: Wykonanie

                           i montaż dziewięciu  tablic informacyjnych w ramach promocji projektu pn.:

                          "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta Przemyśla"

2017-04-13 -   Umieszczono zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia

                           dla inwestycji p.n.: "Przebudowa węzła połączeniowego magistrali wodociągowych

                           DN600, DN800 i DN700 w ul. Rosłońskiego w Przemyślu"

2017-04-12 -    Umieszczono  zapytanie ofertowe na: Wykonanie i montaż dziewięciu  tablic

                           informacyjnych w ramach promocji projektu pn.: "Rozbudowa sieci wodociągowej

                           i kanalizacyjnej na terenie miasta Przemyśla"

2017-04-05 -   Umieszczono  ogłoszenie o  przetargu ofertowym na "Opracowanie projektu przebudowy

                           budynków i ogrodzenia, wykonanie audytów energetycznych oraz opracowanie projektów

                           termomodernizacji budynków PWiK sp. z o.o. przy ul. Rokitniańskiej 4 w Przemyślu".

2017-04-04 -    Umieszczono  ogłoszenie o  przetargu ofertowym na wykonanie robót budowlanych dla

                           inwestycji pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Wyszyńskiego ( na os. Bolesława

                           Chrobrego) w Przemyślu."

2017-03-22 -   Umieszczono  zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu

                           ofertowego na wykonanie obowiązkowej okresowej kontroli stanu technicznego obiektów

                           budowlanych PWiK sp. z o.o. w Przemyślu

2017-03-09 -   Umieszczono ogłoszenie o przetargu ofertowym na wykonanie obowiązkowej okresowej

                           kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych PWiK sp. z o.o. w Przemyślu

2017-03-03 -   Umieszczono ogłoszenie o II przetargu ofertowym na wykonanie robót budowlanych

                           dla inwestycji p.n.: "Przebudowa węzła połączeniowego magistrali wodociągowych

                           DN600, DN800 i DN700 w ul. Rosłońskiego w Przemyślu"

2017-03-03 -   Umieszczono zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia

                           dla inwestycji p.n.: "Przebudowa węzła połączeniowego magistrali wodociągowych

                           DN600, DN800 i DN700 w ul. Rosłońskiego w Przemyślu"

2017-02-14 -   Umieszczono ogłoszenie o przetargu ofertowym na wykonanie robót budowlanych

                           dla inwestycji p.n.: "Przebudowa węzła połączeniowego magistrali wodociągowych

                           DN600, DN800 i DN700 w ul. Rosłońskiego w Przemyślu"

2017-02-09 -   Umieszczono zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu

                           ofertowego na "Dostawę samochodu ciężarowego - wywrotki (fabrycznie nowy rok   

                           produkcji  2016 lub 2017)".

2017-02-01 -   Umieszczono odpowiedź nr 2 na pytanie Wykonawcy dot. przetargu ofertowego

                           na "Dostawę samochodu ciężarowego - wywrotki (fabrycznie nowy rok produkcji

                           2016 lub 2017).

2017-01-31 -   Umieszczono odpowiedzi nr 1 na pytania Wykonawcy dot. przetargu ofertowego

                           na "Dostawę samochodu ciężarowego - wywrotki (fabrycznie nowy rok produkcji

                           2016 lub 2017)". Zmiana Ogłoszenia, SIWZ i załącznika nr 3 do SIWZ

2017-01-26 -   Umieszczono ogłoszenie o przetargu ofertowym na "Dostawę samochodu ciężarowego

                          - wywrotki (fabrycznie nowy rok produkcji 2016 lub 2017)".

2017-01-24 -   Umieszczono zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. II przetargu

                           ofertowego nieograniczonego na sprzedaż: samochodu ciężarowego m-ki Lublin 6 os.,

                           silnik 2,4 ON, rok. prod. 2000, przeb. 229 098 km; samochodu osobowego m-ki Fiat

                           Panda silnik 1,1 benzyna, rok. prod. 2004, przeb. 124 213 km

2017-01-16 -   Umieszczono zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu

                           ofertowego na "Dosatwę chlorku poliglinu o nazwie handlowej KEMIRA PAX XL 19 F

                           lub równoważnego"

2017-01-11 -   Umieszczono ogłoszenie o II przetargu ofertowym nieograniczonym na sprzedaż:

                           samochodu ciężarowego m-ki Lublin 6 os., silnik 2,4 ON, rok. prod. 2000, przeb.

                           229 098 km; samochodu osobowego m-ki Fiat Panda silnik 1,1 benzyna, rok.

                           prod. 2004, przeb. 124 213 km

2017-01-09 -  Umieszczono zawiadomienie o unieważnieniu przetargu ofertowego nieograniczonego

                          na sprzedaż: samochodu ciężarowego m-ki Lublin 6 os., silnik 2,4 ON, rok. prod. 2000,

                          przeb. 229 098 km; samochodu osobowego m-ki Fiat Panda silnik 1,1 benzyna, rok.

                          prod. 2004, przeb. 124 213 km

2016-12-14 -  Umieszczono ogłoszenie o unieważnieniu przetargu ofertowego na " Opracowanie

                           projektu przebudowy rurociągów lewarowych (zachodniego i wschodniego) ujęcia wód

                           wgłębnych, wraz z odcinkami rur ssących ze studni wód wgłębnych"

2016-12-19 Umieszczono ogłoszenie o przetargu ofertowym na "Dosatwę chlorku poliglinu o nazwie

                          handlowej KEMIRA PAX XL 19 F lub równoważnego"

2016-12-15 -   Umieszczono informację o wyborze oferty najkorzystniejszej dot. przetargu

                           nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych dla  inwestycji p.n.: "Budowa sieci

                           wodociągowej dla osiedla Kruhel Wielki (ul. Kruhel Wielki, ul. Jastrzębia, ul. Klonowa, ul.

                           Grabowa, ul. Leszczynowa, ul. Dębowa,  ul. Jaworowa, ul. Łowiecka) w Przemyślu"

2016-12-14 -  Umieszczono ogłoszenie o unieważnieniu przetargu ofertowego na " Opracowanie

                           projektu przebudowy rurociągów lewarowych (zachodniego i wschodniego) ujęcia wód

                           wgłębnych, wraz z odcinkami rur ssących ze studni wód wgłębnych"

2016-12-19 Umieszczono ogłoszenie o przetargu ofertowym na "Dosatwę chlorku poliglinu o nazwie

                          handlowej KEMIRA PAX XL 19 F lub równoważnego"

2016-12-15 -   Umieszczono informację o wyborze oferty najkorzystniejszej dot. przetargu

                           nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych dla  inwestycji p.n.: "Budowa sieci

                           wodociągowej dla osiedla Kruhel Wielki (ul. Kruhel Wielki, ul. Jastrzębia, ul. Klonowa, ul.

                           Grabowa, ul. Leszczynowa, ul. Dębowa,  ul. Jaworowa, ul. Łowiecka) w Przemyślu"

2016-12-14 -   Umieszczono ogłoszenie o przetargu ofertowym na " Opracowanie projektu przebudowy

                           rurociągów lewarowych (zachodniego i wschodniego) ujęcia wód wgłębnych, wraz z

                           odcinkami rur ssących ze studni wód wgłębnych"

 2016-12-13 -   Umieszczono ogłoszenie o przetargu ofertowym nieograniczonym na sprzedaż:

                           samochodu ciężarowego m-ki Lublin 6 os., silnik 2,4 ON, rok. prod. 2000, przeb.

                           229 098 km; samochodu osobowego m-ki Fiat Panda silnik 1,1 benzyna, rok.

                           prod. 2004, przeb. 124 213 km

2016-12-07 -   Umieszczono informację o wyborze oferty najkorzystniejszej dot. przetargu

                          nieograniczonego na wykonanie usługi Inżyniera Kontraktu  dla  inwestycji p.n.: "Budowa

                           sieci wodociągowej dla osiedla Kruhel Wielki (ul. Kruhel  Wielki, ul. Jastrzębia, ul. Klonowa,

                           ul. Grabowa, ul. Leszczynowa, ul. Dębowa, ul.Jaworowa, ul. Łowiecka) w Przemyślu"

2016-11-28 -   Umieszczono zawiadomienie o unieważnieniu przetargu ofertowego na "Dostawę

                          samochodu ciężarowego - wywrotki (fabrycznie nowy rok prod. 2016)"

2016-11-08 -   Umieszczono ogłoszenie o przetargu ofertowym na "Dostawę samochodu ciężarowego -

                          wywrotki (fabrycznie nowy rok prod. 2016)"

2016-10-31 -   Umieszczono informacje z otwarcia ofert dot. przetargu nieograniczonego na wykonanie

                          usługi Inżyniera Kontraktu  dla  inwestycji p.n.: "Budowa sieci wodociągowej dla osiedla

                          Kruhel Wielki (ul. Kruhel  Wielki, ul. Jastrzębia, ul. Klonowa, ul. Grabowa, ul. Leszczynowa,

                          ul. Dębowa, ul.Jaworowa, ul. Łowiecka) w Przemyślu"

2016-10-24 -   Umieszczono informacje z otwarcia ofert dot. przetargu nieograniczonego na wykonanie

                           robót budowlanych  dla  inwestycji p.n.: "Budowa sieci wodociągowej dla osiedla Kruhel

                           Wielki (ul. Kruhel Wielki, ul. Jastrzębia, ul. Klonowa, ul. Grabowa, ul. Leszczynowa, ul.

                           Dębowa,  ul. Jaworowa, ul. Łowiecka) w Przemyślu"

2016-10-21 -   Umieszczono ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie usługi Inżyniera

                          Kontraktu  dla  inwestycji p.n.: "Budowa sieci wodociągowej dla osiedla Kruhel Wielki

                          (ul. Kruhel  Wielki, ul. Jastrzębia, ul. Klonowa, ul. Grabowa, ul. Leszczynowa, ul. Dębowa,

                           ul.Jaworowa, ul. Łowiecka) w Przemyślu"

2016-10-21-    Umieszczono ogłoszenie o unieważnieniu przetargu ofertowego na wykonanie robót

                           budowlanych dla inwestycji p.n.: "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ostrów nad

                           rzeką San (etap III)"

2016-10-19 -   Umieszczono odpowiedzi nr 2 na pytania Wykonawcy dot. przetargu nieograniczonego na

                           wykonanie robót budowlanych dla inwestycji p.n.:"Budowa sieci wodociągowej dla osiedla

                           Kruhel Wielki w Przemyślu"

2016-10-18 -   Umieszczono odpowiedzi nr 1 na pytania Wykonawcy dot. przetargu nieograniczonego na

                           wykonanie robót budowlanych dla inwestycji p.n.:"Budowa sieci wodociągowej dla osiedla

                           Kruhel Wielki w Przemyślu"

2016-10-13 -   Umieszczono ogłoszenie o unieważnieniu przetargu ofertowego na wykonanie robót

                           budowlanych dla inwestycji p.n.: "Kanał sanitarny w ul. Rosłońskiego"

2016-10-10 -   Umieszczono odpowiedź na zapytanie dot. przetargu ofertowego p.n..: "Budowa sieci

                           wodociągowej w miejscowości Ostrów nad rzeką San (etap III)"

2016-10-07 -   Umieszczono ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych

                           dla  inwestycji p.n.: "Budowa sieci wodociągowej dla osiedla Kruhel Wielki (ul. Kruhel

                           Wielki, ul. Jastrzębia, ul. Klonowa, ul. Grabowa, ul. Leszczynowa, ul. Dębowa,  ul.

                           Jaworowa, ul. Łowiecka) w Przemyślu"

2016-09-30 -   Umieszczono ogłoszenie o przetargu ofertowym na wykonanie robót budowlanych dla

                           inwestycji p.n.: "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ostrów nad rzeką San 

                          - etap III"

 2016-09-27 -   Umieszczono ogłoszenie o przetargu ofertowym na wykonanie robót budowlanych dla

                           inwestycji p.n.: "Kanał sanitarny w ul. Rosłońskiego"

2016-08-25 -   Umieszczono zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla przetargu ofertowego

                            na "Dostawę polielektrolitów"

2016-08-23 -   Umieszczono zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla przetargu ofertowego 

                           na wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn.: "Modernizacja systemu ogrzewania"

2016-08-12 -   Umieszczono odpowiedzi na zapytania nr 1 i nr 2 dotyczące przetargu ofertowego na

                           wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn. "Modernizacja systemu ogrzewania"

2016-08-05 -   Umieszczono ogłoszenie o  II przetargu ofertowym na sprzedaż: Samochodu ciężarowego

                           m-ki Lublin, 6 osobowy - silnik 2,4 olej napędowy, rok prod. 2000, przebieg 229 098 km

2016-08-03 -   Umieszczono ogłoszenie o przetargu ofertowym na wykonanie robót budowlanych

                            dla inwestycji pn. "Modernizacja systemu ogrzewania"

2016-07-29 -   Umieszczono odpowiedź na zapytanie nr 1 dotyczące przetargu ofertowego na "Dostawę

                            polielektrolitów"

2016-07-22 -   Umieszczono ogłoszenie o przetargu ofertowym na "Dostawę polielektrolitów"

2016-07-21 -   Umieszczono zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla przetargu ofertowego 

                            na wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn.:"Budowa sieci wodociągowej w

                            ul.Wyszyńskiego w Przemyślu"

2016-07-14 -   Umieszczono zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla przetargu ofertowego 

                           na wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn.: "Kanalizacja sanitarna na terenie

                           dzielnicy Lipowica w Przemyślu Odcinek od S.2.4 do S.2.45 oraz odcinek od S.2.14

                           do S.2.15 dla zlewni przepompowni PP-2"

2016-07-06 -    Umieszczono ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż: Samochodu ciężarowego

                           m-ki Lublin, 6 osobowy - silnik 2,4 olej napędowy, rok prod. 2000, przebieg 229 098 km

2016-07-01 -   Umieszczono ogłoszenie o przetargu ofertowym na wykonanie robót budowlanych dla       

                           inwestycji pn.:"Budowa sieci wodociągowej w ul.Wyszyńskiego w Przemyślu"

2016-07-01 -   Umieszczono zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla przetargu

                           ofertowego na "Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg tj. wykonanie

                           podbudowy i odtworzenia nawierzchni bitumicznych po awariach wodociągowych

                           i kanalizacyjnych na terenie Miasta Przemyśla"

2016-06-15 -   Umieszczono ogłoszenie o przetargu ofertowym na wykonanie robót budowlanych dla       

                           inwestycji pn.: "Kanalizacja sanitarna na terenie dzielnicy Lipowica w Przemyślu Odcinek

                           od S.2.4 do S.2.45 oraz odcinek od S.2.14 do S.2.15 dla zlewni przepompowni PP-2"

2016-06-14 -   Umieszczono ogłoszenie o przetargu ofertowym na "Wykonanie remontów cząstkowych

                           nawierzchni dróg tj. wykonanie podbudowy i odtworzenia nawierzchni bitumicznych

                           po awariach wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Miasta Przemyśla"

2016-05-10 -   Umieszczono zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla przetargu                   

                          ofertowego na wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn."Budowa sieci wodociągowej

                          w miejscowości Ostrów nad rzeką San (pomiędzy ul.Ostrowską a Ostrowem Kolonią

                         - ETAP II)"

2016-04-25 -   Umieszczono zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla przetargu                   

                          ofertowego na wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn. "Budowa sieci wodociągowej

                          w ul.Łętowskiej w Przemyślu (etap II)"

2016-04-14 -  Umieszczono ogłoszenie o przetargu ofertowym na wykonanie robót budowlanych dla

                         inwestycji pn. "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ostrów nad rzeką San (pomiędzy

                         ul.Ostrowską a Ostrowem Kolonią - ETAP II)"

2016-04-05 -  Umieszczono ogłoszenie o przetargu ofertowym na wykonanie robót budowlanych dla

                         inwestycji pn. "Budowa sieci wodociągowej w ul.Łętowskiej w Przemyślu (etap II)"

2016-04-05 -   Umieszczono zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla przetargu                   

                          ofertowego na dostawę rur PCV i PE oraz łączników przeznaczonych na awarie

                          wodociągowo-kanalizacyjne

2016-04-01 -  Umieszczono zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla przetargu

                          ofertowego na dostawę armatury wodociągowo - kanalizacyjnej oraz kształtek żeliwnych

                          przeznaczonych na awarie wodociągowo - kanlizacyjne

2016-03-25 -  Umieszczono zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla przetargu

                         ofertowego na dostawę zasuw, hydrantów, obudów teleskopowych, opasek do nawierceń

                          i zaworów

2016-03-23 -  Umieszczono ogłoszenie o przetargu ofertowym na dostawę rur PCV i PE oraz łączników

                          przeznaczonych na awarie wodociągowo-kanalizacyjne

2016-03-17 -  Umieszczono ogłoszenie o przetargu ofertowym na dostawę armatury wodociągowo

                         - kanalizacyjnej oraz kształtek żeliwnych przeznaczonych na awarie wodociągowo -

                         kanlizacyjne

2016-03-16 -  Umieszczono zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.  przetargu

                         ofertowego na wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn. "Przebudowa wodociągu

                         rozdzielczego z przyłączami w ul. Klonowicza w Przemyślu"

2016-03-15 - Umieszczono załącznik nr 3 do SIWZ Parametry techniczne dla przetargu ofertowego na

                        dostawę zasuw, hydrantów, obudów teleskopowych, opasek do nawierceń i zaworów

2016-03-14 - Umieszczono ogłoszenie o przetargu ofertowym na dostawę zasuw, hydrantów, obudów

                         teleskopowych, opasek do nawierceń i zaworów

2016-02-24 -  Umieszczono ogłoszenie o przetargu ofertowym na wykonanie robót budowlanych dla

                         inwestycji pn. "Przebudowa wodociągu rozdzielczego z przyłączami w ul. Klonowicza

                         w Przemyślu"

2016-02-11 -  Umieszczono zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.  przetargu

                         ofertowego na dostawę chlorku poliglinu o nazwie handlowej KEMIRA PAX XL 19 F

                         lub równoważnego

2016-02-03 - Umieszczono ogłoszenie o przetargu ofertowym na dostawę chlorku poliglinu o nazwie

                         handlowej KEMIRA PAX XL 19 F lub równoważnego

2016-01-13 - Umieszczono ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu ofertowym           

                         na sprzedaż zespołów prądotwórczych 23ZZP 26H12  - 3 szt.

2015-12-23 - Umieszczono ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu ofertowego na

                         na wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn. "Kanalizacja sanitarna na terenie

                         dzielnicy Lipowica w Przemyślu, odcinek S.2.91 do PP-2 oraz odcinek S.2.97 do S.2.79 dla

                         zlewni przepompowni PP-2"

2015-12-18 - Umieszczono ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż zespołów prądotwórczych

                         23ZZP 26H12  - 3 szt.

2015-12-15 - Umieszczono ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu ofertowego na

                         "Bezgotówkowe tankowanie paliw płynnych do środków transportu i sprzętu PWiK sp. z o.o.

                         w Przemyślu"

2015-12-07 - Umieszczono odpowiedzi na pytania Wykonawcy dot. przetargu ofertowego na

                         "Bezgotówkowe tankowanie paliw płynnych do środków transportu i sprzętu PWiK sp. z o.o.

                         w Przemyślu"

2015-12-01 - Umieszczono ogłoszenie o II przetargu ofertowym na "Bezgotówkowe tankowanie paliw

                         płynnych do środków transportu i sprzętu PWiK sp. z o.o. w Przemyślu"

2015-11-30 - Umieszczono ogłoszenie o unieażnieniu przetargu ofertowego na "Bezgotówkowe 

                         tankowanie paliw płynnych do środków transportu i sprzętu PWiK sp. z o.o. w Przemyślu"

2015-11-23 - Umieszczono ogłoszenie o przetargu ofertowym na "Bezgotówkowe tankowanie paliw

                         płynnych do środków transportu i sprzętu PWiK sp. z o.o. w Przemyślu"

2015-11-17 - Umieszczono ogłoszenie o przetargu ofertowym na wykonanie robót budowlanych dla

                         inwestycji pn. "Kanalizacja sanitarna na terenie dzielnicy Lipowica w Przemyślu, odcinek

                         S.2.91 do PP-2 oraz odcinek S.2.97 do S.2.79 dla zlewni przepompowni PP-2"

2015-10-16 - Umieszczono zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla przetargu ofertowego

                         na "Modernizację hydroforni  przy ul. Swobodnej w Przemyślu".

2015-09-29 - Umieszczono zmienioną SIWZ wraz z załącznikami dot. przetargu ofertowego

                         na "Modernizację hydroforni  przy ul. Swobodnej w Przemyślu".

                         Wydłużono termin składania ofert

2015-09-29 - Umieszczono zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla przetargu ofertowego

                       na wykonanie robót budowlanych dla inw.pn."Budowa sieci wodociągowej w ul.Łętowskiej

                        w Przemyślu"

2015-09-24 - Umieszczono zamienne załączniki nr 4 do SIWZ przetargu ofertowego na

                         "Modernizację hydroforni  przy ul. Swobodnej w Przemyślu"

 2015-09-18 - Umieszczono odpowiedź na pytanie Wykonawcy do przetargu ofertowego na

                         "Modernizację hydroforni  przy ul. Swobodnej w Przemyślu"

2015-09-15 - Umieszczono ogłoszenie o przetargu ofertowym na "Modernizację hydroforni

                         przy ul. Swobodnej w Przemyślu"

2015-09-11 - Umieszczono ogłoszenie o przetargu ofertowym na wykonanie robót budowlanych dla

                       inw.pn."Budowa sieci wodociągowej w ul.Łętowskiej w Przemyślu"

2015-09-02 - Umieszczono ogłoszenie o unieważnieniu  II przetargu ofertowego na "Sprzedaż

                        samochodu osobowego Opel Astra G Kombi"

2015-07-28 - Umieszczono ogłoszenie o II przetargu ofertowym na "Sprzedaż samochodu osobowego

                         Opel Astra G Kombi"

 2015-07-24 - Umieszczono ogłoszenie o unieważnieniu przetargu ofertowego na "Sprzedaż samochodu

                        osobowego Opel Astra G Kombi"

2015-06-30 - Umieszczono ogłoszenie o przetargu ofertowym na "Sprzedaż samochodu osobowego

                         Opel Astra G Kombi"

2015-06-15 - W zakładce Fundusze Unijne opublikowano raport: '"Monitoring i ocena efektywności

                         funkcjonowania przepławki dla ryb powstałej po przebudowie jazu piętrzącego

                         na rzece San w km 168+850"

2015-06-08 - Umieszczono ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla przetargu ofertowego na

                           " Wykonywanie odtworzenia nawierzchni po awariach wod.-kan. na terenie Przemyśla"

2015-05-06 - Umieszczono ogłoszenie o przetargu ofertowym na" Wykonanie odtworzenia nawierzchni 

                         po awariach wod.-kan. na terenie Przemyśla"

2015-04-10 - Umieszczono ogłoszenie o przetargu ofertowym na " Opracowanie dokumentacji        

                   projektowych dla zadań inwestycyjnych umieszczonych w Planie Rozwoju                     

                   i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych PWiK Sp. z o.o.

                   w Przemyślu w 2015 roku"

 2015-04-10 - Umieszczono ogłoszenie o unieważnieniu przetargu ofertowego na "Dostawę armatury

                    wodociągowo -kanalizacyjnej oraz kształtek żeliwnych przeznaczonych na awarie

                    wodociągowo- kanaliacyjne"

2015-03-31 - Umieszczono ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla przetargu ofertowego na  

                     "Sukcesywną dostawę rur PCV i PE oraz łączników przeznaczonych na awarie wodociągowo-

                     kanalizacyjne"

2015-03-17 - Umieszczono ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla przetargu ofertowego na  

                     "Dostawę zasuw, hydrantów, obudów teleskopowych, opasek do nawierceń i zaworów kulowych"

2015-03-17 - Umieszczono informację o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zamówienia na Wykonanie

                     i montaż tablic pamiątkowych w ramach promocji projektu: "Poprawa jakości uzdatniania wody,

                    niezawodności zaopatrzenia w wodę obszaru miasta Przemyśla i gmin zaopatrywanych w wodę

                     z wodociągów miasta Przemyśla"

2015-03-09 - Umieszczono załącznik nr 3 - Parametry techniczne do SIWZ dla przetargu ofertowego na 

                        "Dostawę zasuw, hydrantów, obudów  teleskopowych, opasek do nawierceń i zaworów

                         kulowych"

2015-03-06 - Umieszczono ogłoszenie o przetargu ofertowym na  "Sukcesywną dostawę rur PCV i PE oraz

                         łączników przeznaczonych na awarie wodociągowo-kanalizacyjne"

2015-03-05 - Umieszczono ogłoszenie o przetargu ofertowym na  "Dostawę zasuw, hydrantów, obudów

                         teleskopowych, opasek do nawierceń i zaworów kulowych"

2015-03-05 - Umieszczono ogłoszenie o przetargu ofertowym na  "Dostawę armatury wodociągowo -

                          kanalizacyjnej oraz kształtek żeliwnych przeznaczonych na awarie wodociągowo-

                          kanaliacyjne"

2015-03-03 - Umieszczono ogłoszenie o zamówieniu na Wykonanie i montaż tablic pamiątkowych

                         w ramach promocji projektu: "Poprawa jakości uzdatniania wody, niezawodności

                         zaopatrzenia w wodę obszaru miasta Przemyśla i gmin zaopatrywanych w wodę

                        z wodociągów miasta Przemyśla"

2015-02-18 - Umieszczono ogłoszenie o wyborze oferty na "Wykonanie projektów budowlano-

                          wykonawczych instalacji wod.-kan., co, elektrycznej wraz z przedmiarami robót 

                          i kosztorysami dla projektowanej modernizacji budynku działu transportu na terenie

                          oczyszczalni ścieków w P-ślu."

2015-02-12 - Umieszczono ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu ofertowym           

                         na wykonanie robót budowlanych dla  inwestycji pn. "Budowa sieci wodociągowej w ul.

                         Rogozińskiego i kanalizacji sanitarnej w ul. Budowlanych w Przemyślu"

2015-02-06 - Umieszczono ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu  na  wykonanie

                         robót budowlanych dla inwestycji pn. "Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul.

                         Rogozińskiego w Przemyślu na odcinku od ul. Borelowskiego do ul. Brodzińskiego"

2015-02-04 - Umieszczono ogłoszenie o odstąpieniu od postępowania na "Dostawę rur PVC i PE oraz

                     łączników  przeznaczonych na awarie wod.-kan."

2015-01-27 - Umieszczono ogłoszenie o przetargu ofertowym na  wykonanie robót budowlanych dla

                         inwestycji pn. "Budowa sieci wodociągowej w ul. Rogozińskiego i kanalizacji sanitarnej

                         w ul. Budowlanych w Przemyślu"

2015-01-23 - Umieszczono ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w  przetargu  na  "Opracowanie

                         koncepcji programowo-przestrzennej skanalizowania terenu położonego na zachód od

                         ul.Słowackiego pomiędzy ulicami Przemysława, Grochowską i Herburtów"

2015-01-14 - Zamieszczono zał. nr 4 przedmiar robót w formacie ATH dla przetargu  pn.

                        "Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Rogozińskiego w Przemyślu na

                        odcinku od ul. Borelowskiego do ul. Brodzińskiego"

2015-01-09 - Umieszczono zaproszenie do złożenia oferty na "Wykonanie projektów budowlano-

                          wykonawczych instalacji wod.-kan., co, elektrycznej wraz z przedmiarami robót 

                          i kosztorysami dla projektowanej modernizacji budynku działu transportu na terenie

                          oczyszczalni ścieków w P-ślu."

 2015-01-09 - Umieszczono zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na "Wykonanie projektów

                       budowlano-wykonawczych instalacji wod.-kan., co, elektrycznej wraz z przedmiarami robót 

                          i kosztorysami dla projektowanej modernizacji budynku działu transportu na terenie

                          oczyszczalni ścieków w P-ślu." z dn.16.12.2014r.

2015-01-09 - Umieszczono ogłoszenie o unieważnieniu przetargu  na  wykonanie robót budowlanych dla

                        inwestycji pn."Budowa sieci wodociągowej w ul. Rogozińskiego i kanalizacji sanitarnej w ul.

                        Budowlanych w Przemyślu"

2014-12-31 - Umieszczono ogłoszenie o przetargu  na  wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn.

                        "Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Rogozińskiego w Przemyślu na

                        odcinku od ul. Borelowskiego do ul. Brodzińskiego"

2014-12-31 - Umieszczono znowelizowany Regulamin Udzielania Zamówień przez PWIK

                     Sp. z O.O. w Przemyślu

2014-12-22 - Umieszczono ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na                       

                        "Sprzedaż pojazdów"

2014-12-19 - Umieszczono ogłoszenie o przetargu  na "Dostawę rur PVC i PE oraz łączników

                        przeznaczonych na awarie wod.-kan."

2014-12-19 - Umieszczono ogłoszenie o przetargu  na  "Opracowanie koncepcji programowo-

                         przestrzennej skanalizowania terenu położonego na zachód od ul.Słowackiego pomiędzy

                        ulicami Przemysława, Grochowską i Herburtów"

2014-12-16 - Umieszczono zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu  na 

                         wykonanie usługi pn. "Monitoring i ocena efektywności funkcjonowania przepławki dla ryb

                         powstałej po przebudowie jazu piętrzącego na rzece San w km 168+850"

2014-12-16 - Umieszczono zaproszenie do złożenia oferty na "Wykonanie projektów budowlano-

                          wykonawczych instalacji wod.-kan., co, elektrycznej wraz z przedmiarami robót 

                          i kosztorysami dla projektowanej modernizacji budynku działu transportu na terenie

                          oczyszczalni ścieków w P-ślu."

2014-12-04 - Umieszczono ogłoszenie o przetargu  na  wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn.

                        "Budowa sieci wodociągowej w ul. Rogozińskiego i kanalizacji sanitarnej w ul. Budowlanych

                         w Przemyślu"

 

2014-12-04 - Umieszczono ogłoszenie o przetargu  na  wykonanie usługi pn. "Monitoring i ocena

                       efektywności funkcjonowania przepławki dla ryb powstałej po przebudowie jazu piętrzącego

                       na rzece San w km 168+850"

 2014-12-04 - Umieszczono ogłoszenie o przetargu  na  "Sprzedaż pojazdów"

2014-12-03 - Umieszczono zawiadomienie o unieważnieniu przetargu  na  wykonanie usługi pn.

                      "Monitoring i ocena efektywności funkcjonowania przepławki dla ryb powstałej po przebudowie

                        jazu piętrzącego na rzece San w km 168+850"

2014-11-25 - Umieszczono zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu  na "Dostawę

                         chlorku poliglinu"

2014-11-19 - Umieszczono odpowiedź na pytanie dotyczące przetargu  na  wykonanie usługi pn.

                      "Monitoring i ocena efektywności funkcjonowania przepławki dla ryb powstałej po przebudowie

                        jazu piętrzącego na rzece San w km 168+850"

2014-11-17 - Umieszczono ogłoszenie o przetargu  na  wykonanie usługi pn. "Monitoring i ocena

                       efektywności funkcjonowania przepławki dla ryb powstałej po przebudowie jazu piętrzącego

                       na rzece San w km 168+850"

2014-11-14 - Umieszczono zawiadomienie o unieważnieniu przetargu  na  wykonanie usługi pn.

                      "Monitoring i ocena efektywności funkcjonowania przepławki dla ryb powstałej po przebudowie

                        jazu piętrzącego na rzece San w km 168+850"

 2014-11-06 - Umieszczono ogłoszenie o przetargu  na "Dostawę chlorku poliglinu"

2014-11-05 - Umieszczono zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu  na 

                        wykonanie robót budowlanych dla zad. inw. pn. "Budowa sieci wodociagowej rozdzielczej

                       w ul. Paderewskiego i kanalizacji sanitarnej  w ul. Szancowej i Sybiraków w Przemyslu"

2014-11-04 - Umieszczono odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu  na  wykonanie usługi pn.

                      "Monitoring i ocena efektywności funkcjonowania przepławki dla ryb powstałej po przebudowie

                        jazu piętrzącego na rzece San w km 168+850"

2014-10-29 - Umieszczono ogłoszenie o przetargu  na  wykonanie usługi pn. "Monitoring i ocena

                       efektywności funkcjonowania przepławki dla ryb powstałej po przebudowie jazu piętrzącego

                       na rzece San w km 168+850"

2014-10-29 - Umieszczono ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na

                         "Bezgotówkowe tankowanie paliw płynnych do środków transportu i sprzętu PWiK"

2014-10-29 - Umieszczono ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na "Opracowanie

                       dokumentacji projektowych dla zadań inwestycyjnych umieszczonych w PRiMUWiK PWiK Sp.

                        z o.o. w Przemyślu w 2014 roku.

2014-10-28 - Umieszczono zawiadomienie o unieważnieniu przetargu  na  wykonanie usługi pn.

                      "Monitoring i ocena efektywności funkcjonowania przepławki dla ryb powstałej po przebudowie

                        jazu piętrzącego na rzece San w km 168+850"

2014-10-23 - Zamieszczono zmiany i odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu  na "Bezgotówkowe 

                         tankowanie paliw płynnych do środków transportu i sprzętu PWiK"

2014-10-23 - Umieszczono odpowiedź na pytanie dotyczące przetargu  na  wykonanie usługi pn.

                      "Monitoring i ocena efektywności funkcjonowania przepławki dla ryb powstałej po przebudowie

                        jazu piętrzącego na rzece San w km 168+850"

2014-10-16 - Umieszczono ogłoszenie o przetargu  na "Bezgotówkowe tankowanie paliw płynnych do

                         środków transportu i sprzętu PWiK"

2014-10-16 - Umieszczono ogłoszenie o przetargu  na  wykonanie usługi pn. "Monitoring i ocena

                       efektywności funkcjonowania przepławki dla ryb powstałej po przebudowie jazu piętrzącego

                       na rzece San w km 168+850"

2014-10-08 - Umieszczono ogłoszenie o przetargu  na  wykonanie robót budowlanych dla zad. inw. pn.

                      "Budowa sieci wodociagowej rozdzielczej w ul. Paderewskiego i kanalizacji sanitarnej

                        w ul. Szancowej i Sybiraków w Przemyslu" 

2014-10-07 - Umieszczono ogłoszenie o przetargu  na "Opracowanie dokumentacji projektowych dla

                      zadań inwestycyjnych umieszczonych w PRiMUWiK PWiK Sp. z o.o. w Przemyślu

                     w 2014 roku.

2014-09-04 - Umieszczono zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu 

                         na "Dostawę polielektrolitów"

2014-08-19 - Zamieszczono zmiany do przetargu  na "Dostawę polielektrolitów"

2014-08-04 - Umieszczono ogłoszenie o przetargu  na "Dostawę polielektrolitów"

2014-07-04 - Zamieszczono Komunikat PWiK Przemyśl w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczonej do sieci miejskiej Przemyśla za I półrocze 2014

 2014-06-27 - Umieszczono ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na: 

                         "Sukcesywną dostawę doszczelniaczy i łączników przeznaczonych na awarie wodociągowo -

                          kanalizacyjne"

2014-06-18 - Zamieszczono w dziale "Taryfy" i "Do pobrania" tekst taryf za zbiorową dostawę

                      wody i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy miejskiej Przemyśl 

                     obowiązujących od dnia 1.07.2014 do 30.06.2015

2014-06-17 - Umieszczono ogłoszenie o unieważnieniu przetargu  na "Dostawę samochodu ciężarowgo

                        typu wywrotka - fabrycznie nowego, 1 sztuka"

2014-06-16 - Zamieszczono zmiany do przetargu  na "Sukcesywną dostawę doszczelniaczy i łączników

                        przeznaczonych na awarie wodociągowo - kanalizacyjne"

2014-06-11 - Umieszczono ogłoszenie o przetargu  na "Sukcesywną dostawę doszczelniaczy i łączników

                        przeznaczonych na awarie wodociągowo - kanalizacyjne"

2014-06-02 - Umieszczono zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na wykonanie

                        robót budowlanych dla inw. pn.: "Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul.Idzikowskiego

                        i kanalizacji sanitarnej w ul.Bukowej w Przemyślu oraz sieci wodociągowej w miejscowości 

                       Ostrów."

2014-05-30 - Umieszczono zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu  na

                        "Wykonanie  odtworzenia nawierzchni po awariach wod. - kan. na terenie miasta Przemyśla"

2014-05-16 - Umieszczono ogłoszenie o przetargu  na "Dostawę samochodu ciężarowgo typu wywrotka -

                         fabrycznie nowego, 1 sztuka"

2014-05-15 - Umieszczono ogłoszenie o przetargu na wykonanie robót budowlanych dla inw. pn.:

                        "Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul.Idzikowskiego i kanalizacji sanitarnej

                         w ul.Bukowej w Przemyślu oraz sieci wodociągowej w miejscowości Ostrów."

2014-05-15 - Umieszczono ogłoszenie o przetargu  na "Wykonanie odtworzenia nawierzchni po awariach

                       wod. - kan. na terenie miasta Przemyśla"

2014-05-08 - Umieszczono zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu  na

                     "Opracowanie dokumentacji projektowych dla zadań inwestycyjnych umieszczonych w

                      PRiMUWiK PWiK Sp. z o.o. w Przemyślu w 2014 roku.

2014-04-29 - Umieszczono ogłoszenie o przetargu  na "Opracowanie dokumentacji projektowych dla

                      zadań inwestycyjnych umieszczonych w PRiMUWiK PWiK Sp. z o.o. w Przemyślu w 2014 roku.

2014-04-29 - Umieszczono zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części dotyczącej pakietów I 

                        i III na "Opracowanie dokumentacji projektowych dla zadań inwestycyjnych umieszczonych w

                       PRiMUWiK PWiK Sp. z o.o. w Przemyślu w 2014 roku.

2014-04-23 - Umieszczono zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu  na

                     "Opracowanie dokumentacji projektowych dla zadań inwestycyjnych umieszczonych w

                      PRiMUWiK PWiK Sp. z o.o. w Przemyślu w 2014 roku.

2014-04-07 - Umieszczono ogłoszenie o przetargu  na "Opracowanie dokumentacji projektowych dla

                      zadań inwestycyjnych umieszczonych w PRiMUWiK PWiK Sp. z o.o. w Przemyślu w 2014 roku.

2014-03-06 - Umieszczono oceny jakości wody Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

                         w Przemyślu za rok 2013 (zakładka "Woda")

 

2013-10-11 -  W dziale przetargi umieszczono zmieniony Regulamin Udzielania Zamówień przez 

                     PWiK Sp. z o.o. w Przemyślu zatwierdzony uchwałą Zarządu PWiK Sp. z o.o.           

                     nr 30/2013 z dnia 17.05.2013 roku ze zmianami z dnia 30.09.2013 r.

2013-06-11 - Zamieszczono w dziale "Taryfy" i "Do pobrania" tekst taryf za zbiorową dostawę

                      wody i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy miejskiej Przemyśl 

                     obowiązujących od dnia 1.07.2013 do 30.06.2014

2013-05-23 - Umieszczono znowelizowany Regulamin Udzielania Zamówień przez PWIK

                     Sp. z O.O. w Przemyślu

2013-01-31 - Zamieszczono treść Uchwały RM Przemyśl nr 18/2013 w sprawie przedłuzenia czasu

                        obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie

                       ścieków  na terenie Gminy Miejskiej Przemysl

2012-10-01 - Uruchomiona została nowa witryna internetowa PWiK Przemyśl

2012-09-28 - Uruchomiona została nowa witryna internetowa PWiK Przemyśl - w trybie testowym

 Strona edytowana przez użytkownika Dział Inwestycji PWiK Przemyśl . Data: 2018-09-21 10:29:46.