Taryfy

 
 
Przedsiębiorstwo  Wodociągów  i  Kanalizacji  sp.  z o.o.  w  Przemyślu  zawiadamia,  że w okresie
od 1.07.2017 do 30.06.2018 na terenie Miasta Przemyśla, Gminy Krasiczyn i Gminy Przemyśl ceny
i stawki opłat dla zbiorowego zaopatrzenia  w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków NIE ULEGAJĄ ZMIANIE.
 

Obowiązujące opłaty i stawki: 

 

Lp.
WYSZCZEGÓLNIENIE
CENY/STAWKI
Taryfowa grupa odbiorców usług
Rodzaje cen
i stawek opłat
Jednostka miary
zł netto
zł brutto
(Vat 8%)
1
2
3
4
5
6
1

CENY I STAWKI OPŁAT ZA DOSTARCZONĄ WODĘ I ODPROWADZONE ŚCIEKI:

1.1

Gospodarstwa domowe/odbiorcy indywidualni/Przemysł handel

i usługi/Użyteczność publiczna
cena wody
 
zł/1 m3
4,51
4,87
1.2

Gospodarstwa domowe/odbiorcy indywidualni/Przemysł handel

i usługi/Użyteczność publiczna
cena ścieków
 
zł/1 m3
4,75
5,13
1.3

Stawka opłaty abonamentowej za rozliczenie odbiorcy na podstawie odczytu wodomierza głównego

stawka opłaty abonamentowej
zł/odbiorcę/miesiąc
7,88
8,51
1.4

Stawka opłaty abonamentowej za rozliczenie odbiorcy według przeciętnych norm zużycia

stawka opłaty abonamentowej
zł/odbiorcę/miesiąc
7,14
7,71
2

STAWKI OPŁAT ZA PRZYŁĄCZENIE DO URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWO – KANALIZACYJNYCH:

2.1

Opłata za przyłączenie do urządzeń wodociągowych

Stawka opłaty
    zł/przyłączenie    
77,00
83,16
2.2

Opłata za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych

Stawka opłaty
zł/przyłączenie
77,00
83,16
2.3

Opłata za przyłączenie do urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

Stawka opłaty
zł/przyłączenie
107,00
115,56
 

Stawki opłat  i zasady  naliczania opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych spółki zostały szczegółowo przedstawione w taryfie zamieszczonej na stronie internetowej spółki.

 

Taryfy wchodzą w życie na podstawie: art.24 ust.8 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2006 r. nr 123 poz. 858 ze zm.)Strona edytowana przez użytkownika Andrzej Pierożek. Data: 2017-06-21 07:50:37.
 

Załączone pliki