Taryfy

Informacja

             Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Przemyślu informuje, że Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Rzeszowie zatwierdził taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Przemyśl, Gminy Przemyśl, Gminy Krasiczyn w miejscowości Prałkowce na okres 3 lat, na podstawie złożonych przez PWiK sp. z o.o. w Przemyślu wniosków z dnia 12 marca 2018 r.

Zatwierdzone taryfy wejdą w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia zatwierdzonych taryf na stronie

BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

 

Na terenie Gminy Miasta Przemyśl, Gminy Przemyśl, Gminy Krasiczyn nowe taryfy będą obowiązywać

od dnia 29.05.2018r.

 

W załączeniu zamieszczamy zatwierdzone taryfy.


Niniejszy komunikat stanowi realizację obowiązku, o którym mowa w art. 24e ust. 3 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. 


Strona edytowana przez użytkownika Andrzej Pierożek. Data: 2018-05-22 11:49:55.
 

Załączone pliki