Sekretariat | +48 16 678 32 59 | sekretariat@pwik.przemysl.pl

Telefon alarmowy

994

Dostarczamy wodę i odbieramy ścieki
już od ponad 100 lat

Aktualności

 

                                                      

 

                                                     

 

 

 

      

 

 

 

 

Źródło: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

 

W dniu 21.12.2022 r. w siedzibie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. odbyła się konferencja prasowa poświęcona zakończeniu realizacji Projektu p.n.: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta Przemyśla” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 -2020.

Na konferencję zaproszono władze miejskie oraz przedstawicieli lokalnych mediów. Przedstawiono w formie prezentacji multimedialnej historię, cele, zakres oraz koszty realizowanego w latach 2017-2022 roku projektu w wyniku którego wybudowano w Przemyślu ponad 11 km sieci kanalizacyjnej, ponad 3 km sieci wodociągowej a także wdrożono zintegrowany system zarządzania majątkiem sieciowym.

W celu zapoznania się ze szczegółami zrealizowanego projektu zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej poświęconej jego realizacji.

Z informacją o konferencji prasowej i zrealizowanym projekcie można również zapoznać się na stronach internetowych przedstawicieli lokalnych mediów: nowiny24.pl, supernowości24.pl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


             

          Kontakt                                                                                                                                                                                                                                        tel. 790  216 396

         Zamówienia                                                                                                                                                                                                                              e-mail.  nlp@pwik.przemysl.pl

         Karta charakterystyki CORO-SEPT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trwa dezynfekcja Przemyśla

W Przemyślu taka akcja prowadzona jest na najszerszą w regionie skalę. Specjalistyczne ekipy pojawiły się na najbardziej uczęszczanych chodnikach i przejściach dla pieszych. Od 31 marca trwa odkażanie miejsc publicznych w których najczęściej przebywają mieszkańcy. Akcję rozpoczęto od dezynfekcji przystanków autobusowych przez pracowników Przemyskiej Gospodarki Komunalnej. 

 

 

 

 

Główny Inspektorat Sanitarny

OSTRZEŻENIA

 

Strona główna GIS

Aktualności - ostrzeżenia GIS

 

 

 

 

 

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Przemyślu oferuje i świadczy usługi dla pracowników PWiK oraz dla osób spoza Przedsiębiorstwa w zakresie wymiany opon
w samochodach osobowych po konkurencyjnych cenach:

C E N N I K    U S Ł U G  -  wymiana opon w samochodach osobowych

 Demontaż i montaż kpl. kół - 4 koła

 1. Felga stalowa                                               - 36,00 zł
 2. Felga aluminiowa                                       - 52,00 zł

 Demontaż i montaż kpl. opon - 4 koła

 1. Felga stalowa                                               - 40,00 zł
 2. Felga aluminiowa                                      - 60,00 zł

Demontaż i montaż 1 kpl. koła

 1. Felga stalowa                                               - 12,00 zł
 2. Felga aluminiowa                                       - 16,00 zł

Demontaż i montaż opony 1 koła

 1. Felga stalowa                                               - 12,00 zł
 2. Felga aluminiowa                                       - 16,00 zł

Usługi dodatkowe:

 1. Wymiana zaworu/wentyla, na nowy  -3,00 zł/szt.
 2. Łatanie opony (demontaż, montaż i wyważanie):

     -  felga stalowa                            -  25,00 zł/szt.

     -  felga aluminiowa                    -  30,00 zł/szt.

 1. Wyważenie koła (bez demontażu i montażu)  - 7,00 zł/szt.

                Usługę można wykonać w Dziale Transportu PWiK ul. Piaskowa 22 (Oczyszczalnia Ścieków) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do  14.30  oraz w sobotę od 8.00 – 14.00 po uprzednim  uzgodnieniu telefonicznym:  887-057-386;   887-057-385;   733-030-031.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług.

 

 

Więcej informacji

 

 

 Przedsiębiorstwo  Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Przemyślu
 przypomina administratorom i właścicielom budynków o konieczności:

 • zabezpieczenia wodomierzy, przewodów wodociągowych przebiegających w strefie przemarzania;
 •  odwodnienia hydrantów ogrodowych narażonych na zamarzani

 

 

8 grudnia na przemyskim Rynku odbyła się Wielka Parada Mikołajowa 2019

Organizatorem Wydarzenia było Przemyskie Centrum Kultury i Nauki Zamek.  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Przemyślu współuczestniczyło w jego organizacji jako główny sponsor. W ramach wsparcia uroczystości wspólnie zebraliśmy i przekazaliśmy cukierki, które...

 

 

 

76 rocznica rozstrzelania Dyrektora Wodociągów Przemyskich,
inż. Stanisława Panczyj

W dniu 29 listopada Prezes Zarządu Mariusz Kwaśny wraz z Prokurentem Mariuszem Mazurem oraz pracownikami uczcili 76 rocznicę rozstrzelania Dyrektora Wodociągów Przemyskich, inż. Stanisława Panczyj, odwiedzając miejsce stracenia, mogiłę zbiorową przy ul Armii Krajowej oraz mogiłę zbiorową rozstrzelanych żołnierzy AK...

 

 

 

Uczcili pamięć  Dyrektora Wodociągów Przemyskich,
inż. Stanisława Panczyja

Dzień Wszystkich Świętych to dzień, w którym udajemy się całymi rodzinami na cmentarz i nawiedzamy groby naszych krewnych, przyjaciół i bliskich naszemu sercu.
W dniu 5 listopada Prezes Zarządu Mariusz Kwaśny wraz z Prokurentem Mariuszem Mazurem uczcili pamięć  Dyrektora Wodociągów Przemyskich...

 

  

Pracownik PWiK uhonorowany za swój bohaterski czyn.

20 września br. o godzinie 8.30 w siedzibie naszego Przedsiębiorstwa uroczyście uhonorowano pracownika PWiK-u Pana Krzysztofa Niejedli, który uratował życie swojemu koledze...

 

Pracownicy PWiK-u w gronie zasłużonych mieszkańców województwa

W ubiegłym miesiącu miało miejsce szczególne dla naszego Przedsiębiorstwa wydarzenie.Wojewoda podkarpacki...

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Przemyślu informuje, że klienci którzy założą konto e-BOK otrzymają od nas upominek w formie firmowego PenDrive.

Upominek można odebrać osobiście w siedzibie Przedsiębiorstwa ul. Rokitniańska 4, Dział Zbytu i Gospodarki Wodomierzowej –I piętro pok. nr 14.

Więcej szczegółów w zakładce  e-BOK    

 

Data ostatniej modyfikacj: 2024-07-11 10:23:25