Sekretariat | +48 16 678 32 59 | sekretariat@pwik.przemysl.pl

Telefon alarmowy

Zgłoś awarię

994

Dostarczamy wodę i odbieramy ścieki
już od ponad 100 lat

Uczcili pamięć  Dyrektora Wodociągów Przemyskich, inż. Stanisława Panczyja

Dzień Wszystkich Świętych to dzień, w którym udajemy się całymi rodzinami na cmentarz i nawiedzamy groby naszych krewnych, przyjaciół i bliskich naszemu sercu.

W dniu 5 listopada Prezes Zarządu Mariusz Kwaśny wraz z Prokurentem Mariuszem Mazurem uczcili pamięć  Dyrektora Wodociągów Przemyskich,
inż. Stanisława Panczyj, odwiedzając jego grób, stawiając kwiaty i zapalając znicz w miejscy spoczynku jego doczesnych szczątków.

Stanisław Panczyj ukończył Wydział Drogowy Politechniki Lwowskiej. W  1934 roku został powołany do pełnienia funkcji Dyrektora Miejskiego Zakładu Wodociągowo-Kanalizacyjnego w Przemyślu. Jak podają niektóre źródła od 1939 r. w czasie trwania okupacji niemieckiej podczas II Wojny Światowej, Stanisław Panczyj przeszedł do konspiracji i wstąpił w szeregi żołnierzy AK. 26 listopada 1943 r. żołnierze AK przeprowadzili najpoważniejsza akcję podziemia zbrojnego w tym rejonie, jakim było spalenie Fabryki wozów na Błoniu. W odwecie za to wydarzenie Niemcy w dniu 29.11.1943r. rozstrzelali przy ścianie straceń przy obecnej ul. Lwowskiej (dawniej ul. Mickiewicza) 10 zakładników, wśród których był również Dyrektor Stanisław Panczyj.

Po wojnie jego doczesne szczątki zostały przeniesione i złożone w mogile zbiorowej żołnierzy AK na Cmentarzu Zasańskim.”

Data ostatniej modyfikacj: 2019-12-12 08:08:35