Sekretariat | +48 16 678 32 59 | sekretariat@pwik.przemysl.pl

Telefon alarmowy

994

Dostarczamy wodę i odbieramy ścieki
już od ponad 100 lat

BIP

Informacje podstawowe

Nazwa:  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Skrót nazwy firmy:  PWiK sp. z o.o.

Adres Firmy:  37-700 Przemyśl, ul.Rokitniańska 4

Telefon:  +48 16 678 32 59

WWW: pwik.przemysl.pl email:  sekretariat@pwik.przemysl.pl

Regon:  650030510  NIP: 795-000-82-21

 

Forma prawna

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. jest jednoosobową spółką Gminy Miejskiej Przemyśl

 

Informacje ogólne o spółce

Udziałowcy:  100 % udziałów należy do Gminy Miejskiej Przemyśl.

Data wpisu do rejestru handlowego:  31.12.1992

Kapitał zakładowy : 102 262 000 PLN

 

Organy spółki

Zgromadzenie wspólników:

  Wojciech Bakun -

Prezydent Miasta Przemyśla 
w imieniu Gminy Miejskiej Przemyśl


Rada Nadzorcza

w jej skład obecnie wchodzą: 

Michał Muzyczka   -       Przewodniczący Rady Nadzorczej
Helena Sycz     -       Sekretarz RN
Bogusław Domin   -       Członek RN

 

Zarząd spółki

Zarząd składa się od jednej do trzech osób w tym Prezesa Zarządu. Powoływany jest przez Radę Nadzorczą na czas okrelsony tj. na czas wskazania do pełnienia funkcji w zarządzie spółki, spośród kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Wspólników - obecnie Zarząd Spółki tworzy:

Mariusz Kwaśny   -       Prezes Zarządu

 

Przedmiot działalności:

1) 36.00.Z   Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
2) 37.00.Z   Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
3) 71.12.Z   Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
4) 71.20.B   Pozostałe badania i analizy techniczne
5) 42.21.Z   Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
6) 49.41.Z   Transport drogowy towarów
7) 35.30.Z   Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do  układów  klimatyzacyjnych
8) 35.11.Z   Wytwarzanie energii elektrycznej
9) 25.62.Z   Obróbka mechaniczna elementów metalowych
10) 43.22.Z   Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i  klimatyzacyjnych
11) 43.99.Z   Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
12) 01.19.Z   Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie
13) 71.20.A   Badania i analizy związane z jakością żywności
14) 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli

 

Sektor działalności:  

Pobór, uzdatnianie  i rozprowadzanie wody,  odprowadzanie i oczyszczanie ścieków.

 

Obszar działalności:

Miasto Przemyśl, Gmina Przemyśl, Gmina Krasiczyn, Gmina Żurawica, Gmina Medyka.

Z systemu wodociągowego Miasta Przemyśla zaopatrywane są w wodę:

- na terenie Gminy Przemyśl: Nehrybka, Pikulice, Krówniki, Łuczyce, Rożubowice, Ostrów,  Kuńkowce, Stanisławczyk, Hermanowice, Malhowice oraz częściowo Łętownia;
- na terenie Gminy Krasiczyn: Prałkowce, Dybawka, Tarnawce, Krasiczyn, Korytniki,  Śliwnica,
- na terenie Gminy Żurawica: Buszkowice, Buszkowiczki, Żurawica;
- na terenie Gminy Medyka: Siedliska, Jaksmanice, Łapajówka, Hureczko.


Do systemu kanalizacyjnego i oczyszczalni ścieków miasta Przemyśla podłączone są kanalizacje sanitarne z miejscowości:

-   Prałkowce,
-   Ostrów,
-   Nehrybka,
-   Pikulice,
-   Hermanowice,
-   Krówniki.

Aktualną strukturę organizacyjną Spółki przedstawia poniższy diagram:
(kliknąć w schemat by powiększyć)

 

  

 

 

Data ostatniej modyfikacj: 2024-01-16 07:21:19