Sekretariat | +48 16 678 32 59 | sekretariat@pwik.przemysl.pl

Telefon alarmowy

994

Dostarczamy wodę i odbieramy ścieki
już od ponad 100 lat

Kontakt

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. 

ul. Rokitniańska 4, 37-700 Przemyśl

Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Nr KRS: 0000092068, NIP: 795-000-82-21, BDO: 000019300

Kapitał Zakładowy: 102 262 000 zł

email: sekretariat@pwik.przemysl.pl

 

 

Sekretariat

tel +48 16 678 32 59 (wew. 30)
fax +48 16 678 32 59 (wew. 37)

sekretariat@pwik.przemysl.pl
Dział Zbytu i Gospodarki Wodmierzowej +48 16 678 34 31 (lub wew. 29, 59, 69) rz.kierownik@pwik.przemysl.pl
Dział Techniczny +48 16 678 53 09 (lub wew. 39,60, 61, 63, 64, 65, 66) nt@pwik.przemysl.pl
Dział Sieci i Usług +48 16 678 24 64 (lub wew. 50, 51, 52, 68) tsu.kierownik@pwik.przemysl.pl
Dział Automatyki i Zarz.Syst. Informatycznym +48 16 678 24 64 (wew. 19,14,17) ta.kierownik@pwik.przemysl.pl
Księgowość +48 16 678 32 59 (lub wew. 33,40,41) ek@pwik.przemysl.pl
Kadry +48 16 678 53 09 ( lub wew. 38) kadry@pwik.przemysl.pl
Dział Ekonomiczny - Zaopatrzenie +48 16 678 24 32, 16 678 74 31 (wew. 32, 36) zaopatrzenie@pwik.przemysl.pl
Dział Inwestycji i Zamówień Publicznych tel./fax + 48 16 678 32 59 (wew. 44, 45, 46, 47) ni@pwik.przemysl.pl

 

Telefon alarmowy: 994

Zakład Uzdatniania Wody

Adres: Przemyśl, ul. Rosłońskiego 15

Telefony: +48 16   678 24 32,  678 74 31

 

Oczyszczalnia Ścieków

Przemyśl, ul. Piaskowa 22

Telefony: +48 16   678 05 90,  678 05 91

 

 

Mapa dojazdu

Data ostatniej modyfikacj: 2022-07-11 12:28:10