Sekretariat | +48 16 678 32 59 | sekretariat@pwik.przemysl.pl

Telefon alarmowy

Zgłoś awarię

994

Dostarczamy wodę i odbieramy ścieki
już od ponad 100 lat

Oferty Pracy

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Przemyślu zatrudni osobę na stanowisku

KIEROWNIK ZAKŁADU UZDATNIANIA WODY

Oczekiwania wobec kandydata:

 • wykształcenie wyższe techniczne;
 • doświadczenie zawodowe w działach dot. produkcji i/lub zarządzania
 • prawo jazdy kat. B;
 • znajomość środowiska Microsoft Office;
 • umiejętność podejmowania szybkich decyzji i reagowania na sytuacje kryzysowe, myślenie strategiczne, umiejętność kierowania zasobami ludzkimi, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem;
 • kreatywność, odpowiedzialność, samodzielność.

Oferujemy możliwość podnoszenia kwalifikacji na zajmowanym stanowisku pracy.

Aplikacje należy przesyłać na adres firmy PWiK sp. z o.o. w Przemyślu, ul. Rokitniańska 4 lub składać w sekretariacie Przedsiębiorstwa.

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Przemyślu zatrudni osobę na stanowisku

SPRZĄTACZKA

Oczekiwania wobec kandydata:

 • Wykształcenie minimum zawodowe,
 • organizacja pracy własnej,
 • staranność w wykonywaniu obowiązków,
 • komunikatywność, odpowiedzialność, samodzielność;

Aplikacje należy przesyłać na adres firmy PWiK sp. z o.o. w Przemyślu ul. Rokitniańska 4 lub składać w sekretariacie Przedsiębiorstwa.

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Przemyślu zatrudni osobę na stanowisku

INSPEKTORA NADZORU

Oczekiwania wobec kandydata:

 • wykształcenie techniczne z branży sanitarnej;
 • posiadanie uprawnień budowlanych do nadzorowania robót
  w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych
  bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;
 • znajomość przepisów prawnych związanych z przygotowaniem
  i realizacją inwestycji oraz wiedzy z zakresu kosztorysowania robót budowlanych;
 • posiadanie min. 3-letniego doświadczenia zawodowe związanego
  z kierowaniem lub nadzorowaniem robót budowlanych branży sanitarnej;
 • Posiadanie prawa jazdy kat. B;
 • znajomość obsługi pakietu MS Office na poziomie średniozaawansowanym oraz programu NORMA;
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole i dzielenia się wiedzą oraz doświadczeniem;
 • odpowiedzialność, samodzielność.

Aplikacje należy przesyłać na adres firmy PWiK sp. z o.o. w Przemyślu ul. Rokitniańska 4 lub składać w sekretariacie Przedsiębiorstwa.

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Przemyślu zatrudni osobę na stanowisku

Inspektor ds. Inwestycji

Oczekiwania wobec kandydata:

 • znajomość przepisów prawnych związanych z prowadzeniem postępowań o udzielanie zamówień publicznych oraz związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji;
 • posiadanie przynajmniej 1-rocznego doświadczenia zawodowego w prowadzeniu postępowań o udzielanie zamówień publicznych;
 • znajomość obsługi pakietu MS Office na poziomie średniozaawansowanym;
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, samodzielność;

Aplikacje należy przesyłać na adres firmy PWiK sp. z o.o. w Przemyślu ul. Rokitniańska 4 lub składać w sekretariacie Przedsiębiorstwa

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Przemyślu zatrudni osobę na stanowisku:
SPECJALISTY DS. TECHNICZNYCH I PROJEKTOWANIA

Oczekiwania wobec kandydata:

 • wykształcenie wyższe II° na kierunku inżynieria środowiska;
 • znajomość obsługi oprogramowania inżynierskiego typu CAD i programów biurowych, w stopniu umożliwiającym sprawne wykonywanie powierzanych obowiązków;
 • znajomość podstawowa aktów prawnych: prawo budowlane, warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, normy branżowe dotyczące sieci wod.-kan.
 • mile widziane doświadczenie w sporządzaniu dokumentacji projektowej w zakresie sieci i przyłączy wod.-kan.
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole i dzielenia się wiedzą oraz doświadczeniem;
 • kreatywność, odpowiedzialność, samodzielność, chęć zdobywania wiedzy;
 • prawo jazdy kat. B;
 • dodatkowym atutem będzie posiadanie uprawnień budowlanych do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;

Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość podnoszenia kwalifikacji, a w przypadku braku uprawnień możliwość ich zdobycia poprzez odbycie praktyki projektowej i wykonawczej
Aplikacje należy przesyłać na adres firmy PWiK sp. z o.o. w Przemyślu ul. Rokitniańska 4 lub składać w sekretariacie Przedsiębiorstwa 

 

Data ostatniej modyfikacj: 2022-06-22 10:12:24