Sekretariat | +48 16 678 32 59 | sekretariat@pwik.przemysl.pl

Telefon alarmowy

Zgłoś awarię

994

Dostarczamy wodę i odbieramy ścieki
już od ponad 100 lat

Oferty Pracy

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Przemyślu zatrudni osobę na stanowisku

REFERENTA DS. SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

Oczekiwania wobec kandydata:

 • wykształcenie średnie lub wyższe informatyczne;
 • mile widziana znajomość obsługi specjalistycznych programów biurowych;
 • posiadanie prawa jazdy kat. B;
 • znajomość obsługi pakietu MS Office na poziomie zaawansowanym;
 • komunikatywność, odpowiedzialność, umiejętność samodzielnego organizowania pracy, umiejętność pracy w zespole.

Aplikacje należy przesyłać na adres firmy PWiK sp. z o.o. w Przemyślu ul. Rokitniańska 4 lub składać w sekretariacie Przedsiębiorstwa.

 

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Przemyślu zatrudni osobę na stanowisku

INSPEKTORA DS. BHP, PPOŻ, OC

Oczekiwania wobec kandydata:

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe lub studia podyplomowe w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;
 • Uprawnienia do przeprowadzania szkoleń w zakresie BHP, PPOŻ;
 • Aktualne uprawnienia Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej;
 • Mile widziana znajomość przepisów prawnych związanych z ochroną środowiska w tym gospodarki odpadami niebezpiecznymi;
 • Posiadanie prawa jazdy kat. B;
 • znajomość obsługi pakietu MS Office na poziomie średniozaawansowanym;
 • komunikatywność, odpowiedzialność, umiejętność samodzielnego organizowania pracy.

Aplikacje należy przesyłać na adres e-mail: sekretariat@pwik.przemysl.pl lub składać w sekretariacie Przedsiębiorstwa.

 

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Przemyślu zatrudni osobę na stanowisku

INSPEKTORA NADZORU

Oczekiwania wobec kandydata:

 • wykształcenie techniczne z branży sanitarnej;
 • posiadanie uprawnień budowlanych do nadzorowania robót
  w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych
  bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;
 • znajomość przepisów prawnych związanych z przygotowaniem
  i realizacją inwestycji oraz wiedzy z zakresu kosztorysowania robót budowlanych;
 • posiadanie min. 3-letniego doświadczenia zawodowe związanego
  z kierowaniem lub nadzorowaniem robót budowlanych branży sanitarnej;
 • Posiadanie prawa jazdy kat. B;
 • znajomość obsługi pakietu MS Office na poziomie średniozaawansowanym oraz programu NORMA;
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole i dzielenia się wiedzą oraz doświadczeniem;
 • odpowiedzialność, samodzielność.

Aplikacje należy przesyłać na adres firmy PWiK sp. z o.o. w Przemyślu ul. Rokitniańska 4 lub składać w sekretariacie Przedsiębiorstwa.

 

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Przemyślu zatrudni osobę na stanowisku

Inspektor ds. Inwestycji

Oczekiwania wobec kandydata:

 • znajomość przepisów prawnych związanych z prowadzeniem postępowań o udzielanie zamówień publicznych oraz związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji;
 • posiadanie przynajmniej 1-rocznego doświadczenia zawodowego w prowadzeniu postępowań o udzielanie zamówień publicznych;
 • znajomość obsługi pakietu MS Office na poziomie średniozaawansowanym;
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, samodzielność;

Aplikacje należy przesyłać na adres firmy PWiK sp. z o.o. w Przemyślu ul. Rokitniańska 4 lub składać w sekretariacie Przedsiębiorstwa

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Przemyślu zatrudni osobę na stanowisku

MONTERA SIECI WOD. - KAN.

Oczekiwania wobec kandydata:

 • wykształcenie min. zawodowe, preferowane monter instalacji i urządzeń wod. – kan.;
 • doświadczenie min. 2-letnie pracy w branży sanitarnej (sieci wod. – kan.)
 • gotowość do pracy w zmiennych warunkach atmosferycznych, w systemie zmianowym;
 • dobry poziom wiedzy z obszaru obsługi sieci wod. - kan., komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, rzetelność w wykonywaniu zadań;

Aplikacje należy przesyłać na adres firmy PWiK sp. z o.o. w Przemyślu ul. Rokitniańska 4 lub składać w sekretariacie Przedsiębiorstwa do 15 listopada 2019 r. godz. 1500.

 

 

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Przemyślu zatrudni osobę na stanowisku:
SPECJALISTY DS. TECHNICZNYCH I PROJEKTOWANIA

Oczekiwania wobec kandydata:

 • wykształcenie wyższe II° na kierunku inżynieria środowiska;
 • znajomość obsługi oprogramowania inżynierskiego typu CAD i programów biurowych, w stopniu umożliwiającym sprawne wykonywanie powierzanych obowiązków;
 • znajomość podstawowa aktów prawnych: prawo budowlane, warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, normy branżowe dotyczące sieci wod.-kan.
 • mile widziane doświadczenie w sporządzaniu dokumentacji projektowej w zakresie sieci i przyłączy wod.-kan.
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole i dzielenia się wiedzą oraz doświadczeniem;
 • kreatywność, odpowiedzialność, samodzielność, chęć zdobywania wiedzy;
 • prawo jazdy kat. B;
 • dodatkowym atutem będzie posiadanie uprawnień budowlanych do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;

Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość podnoszenia kwalifikacji, a w przypadku braku uprawnień możliwość ich zdobycia poprzez odbycie praktyki projektowej i wykonawczej
Aplikacje należy przesyłać na adres firmy PWiK sp. z o.o. w Przemyślu ul. Rokitniańska 4 lub składać w sekretariacie Przedsiębiorstwa 

 

Data ostatniej modyfikacj: 2021-09-07 08:02:25