Sekretariat | +48 16 678 32 59 | sekretariat@pwik.przemysl.pl

Telefon alarmowy

994

Dostarczamy wodę i odbieramy ścieki
już od ponad 100 lat

Zamówienia publiczne

W związku z wejściem w życie nowego Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych przez PWiK Sp. z o.o. od dnia 14.03.2024 r. oraz uruchomieniem nowej platformy zakupowej z dniem 02.04.2024r. wszystkie postępowania o udzielenie zamówień zostają przeniesione na platformę internetową  Open Nexus

 

Wgląd do wszystkich zakończonych postępowań znajduje się na platformie SMART PZP

 

 

Regulamin Udzielania Zamówień przez PWiK sp. z o.o. w Przemyślu 2024 - obowiązuje od 14.03.2024r

Regulamin Udzielania Zamówień przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w Przemyślu dla wydatków w ramach projektu ubiegającego się o dofinansowanie w ramach działania 2.3 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Data ostatniej modyfikacj: 2024-04-03 13:35:07