Sekretariat | +48 16 678 32 59 | sekretariat@pwik.przemysl.pl

Telefon alarmowy

994

Dostarczamy wodę i odbieramy ścieki
już od ponad 100 lat

Taryfy

Informacja

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Przemyślu informuje, że Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Rzeszowie zatwierdził taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Przemyśl, Gminy Przemyśl, Gminy Krasiczyn w miejscowości Prałkowce na okres 3 lat, na podstawie złożonych przez PWiK sp. z o.o. w Przemyślu wniosków z dnia 27 kwietnia 2021 r.
Zatwierdzone taryfy wejdą w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia zatwierdzonych taryf na stronie BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Na terenie Gminy Miasta Przemyśl, Gminy Przemyśl, Gminy Krasiczyn nowe taryfy będą obowiązywać od dnia 01.07.2021r.

W załączeniu zamieszczamy zatwierdzone taryfy.

Niniejszy komunikat stanowi realizację obowiązku, o którym mowa w art. 24e ust. 3 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązująca na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl na okres 3 lat od dnia 01 lipca 2021 r. do dnia 30 czerwca 2024 r.

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązująca na terenie Gminy Krasiczyn na okres 3 lat od dnia 01 lipca 2021 r. do dnia 30 czerwca 2024 r.

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązująca na terenie Gminy Przemyśl na okres 3 lat od dnia 01 lipca 2021 r. do dnia 30 czerwca 2024 r.

 

 

 

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązująca na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl na okres 3 lat od 29 maja 2018 r. do 28 maja 2021 r.

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązująca na terenie Gminy Krasiczyn na okres 3 lat od 29 maja 2018 r. do 28 maja 2021 r.

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązująca na terenie Gminy Przemyśl na okres 3 lat od dnia 29 maja 2018 r. do dnia 28 maja 2021 r.

Data ostatniej modyfikacj: 2021-06-24 15:31:12