PWiK Przemyśl

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Przemyślu

 wykonuje

usługi projektowe w zakresie:

- sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,

- przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,

- niezależnego opomiarowania zużycia wody,

- opomiarowania zużycia wody na cele ogrodnicze

 usługi w zakresie budowy przyłaczy wodociągowych i kanalizacyjnych

 

 
Informujemy,

że od dnia 1 lipca 2015 roku

włączenie realizowanego przyłącza do sieci wodociagowej

i/lub kanalizacyjnej wykonuje PWiK na własny koszt


 

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Przemyślu informuje

o możliwości przeprowadzania kajaków i innych obiektów pływających

obok wybudowanej w Przemyślu przepławki dla ryb

- przystosowanym do tego celu obejściem,

zlokalizowanym na lewym brzegu rzeki San.

 

Obejście przeznaczone jest tylko dla osób chcących kontynuować spływ

za przepławką dla ryb. Osoby te zobowiązane są do stosowania się do:

instrukcji, regulaminu, znaków oraz sygnalizacji

- zamieszczonych na terenie obejścia (zatoka wejściowa).

 

Pozostałe osoby - kończące spływ przed przepławką dla ryb,

zobowiązane są do skorzystania z oznakowanego wejścia na lewym brzegu,

znajdującego się około 300 metrów przed wybudowaną przepławką.

 

 

AKTUALNOŚCI:

 

 2015-11-23 - Umieszczono ogłoszenie o przetargu ofertowym na "Bezgotówkowe tankowanie paliw

                         płynnych do środków transportu i sprzętu PWiK sp. z o.o. w Przemyślu"

2015-11-17 - Umieszczono ogłoszenie o przetargu ofertowym na wykonanie robót budowlanych dla

                         inwestycji pn. "Kanalizacja sanitarna na terenie dzielnicy Lipowica w Przemyślu, odcinek

                         S.2.91 do PP-2 oraz odcinek S.2.97 do S.2.79 dla zlewni przepompowni PP-2"

2015-10-16 - Umieszczono zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla przetargu ofertowego

                         na "Modernizację hydroforni  przy ul. Swobodnej w Przemyślu".

2015-09-29 - Umieszczono zmienioną SIWZ wraz z załącznikami dot. przetargu ofertowego

                         na "Modernizację hydroforni  przy ul. Swobodnej w Przemyślu".

                         Wydłużono termin składania ofert

2015-09-29 - Umieszczono zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla przetargu ofertowego

                       na wykonanie robót budowlanych dla inw.pn."Budowa sieci wodociągowej w ul.Łętowskiej

                        w Przemyślu"

2015-09-24 - Umieszczono zamienne załączniki nr 4 do SIWZ przetargu ofertowego na

                         "Modernizację hydroforni  przy ul. Swobodnej w Przemyślu"

 2015-09-18 - Umieszczono odpowiedź na pytanie Wykonawcy do przetargu ofertowego na

                         "Modernizację hydroforni  przy ul. Swobodnej w Przemyślu"

2015-09-15 - Umieszczono ogłoszenie o przetargu ofertowym na "Modernizację hydroforni

                         przy ul. Swobodnej w Przemyślu"

2015-09-11 - Umieszczono ogłoszenie o przetargu ofertowym na wykonanie robót budowlanych dla

                       inw.pn."Budowa sieci wodociągowej w ul.Łętowskiej w Przemyślu"

2015-09-02 - Umieszczono ogłoszenie o unieważnieniu  II przetargu ofertowego na "Sprzedaż

                        samochodu osobowego Opel Astra G Kombi"

2015-07-28 - Umieszczono ogłoszenie o II przetargu ofertowym na "Sprzedaż samochodu osobowego

                         Opel Astra G Kombi"

 2015-07-24 - Umieszczono ogłoszenie o unieważnieniu przetargu ofertowego na "Sprzedaż samochodu

                        osobowego Opel Astra G Kombi"

2015-06-30 - Umieszczono ogłoszenie o przetargu ofertowym na "Sprzedaż samochodu osobowego

                         Opel Astra G Kombi"

2015-06-15 - W zakładce Fundusze Unijne opublikowano raport: '"Monitoring i ocena efektywności

                         funkcjonowania przepławki dla ryb powstałej po przebudowie jazu piętrzącego

                         na rzece San w km 168+850"

2015-06-08 - Umieszczono ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla przetargu ofertowego na

                           " Wykonywanie odtworzenia nawierzchni po awariach wod.-kan. na terenie Przemyśla"

2015-06-02 - Przedsiębiorswo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Przemyślu zawiadamia,

                 że w okresie od 1.07.2015 do 30.06.2016 na terenie Miasta Przemyśla, Gminy Przemyśl

                 i Gminy Krasiczyn będą stosowane dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego

                 odprowadzania ścieków nastepujące ceny i stawki wg taryfy obowiazującej do dnia 30.06.2015r.

                 Pełny tekst taryf jest opublikowany na stronie w zakładce TARYFY. Przedłużenie czasu

                 obowiązywania dotychczasowych taryf do 30.06.2016r. zostało wprowadzone Uchwałą nr 82/2015

                 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 29.05.2015r. oraz Uchwałą nr 38/VI/15 Rady Gminy

                 w Krasiczynie z dnia 22 maja 2015 roku.

  2015-05-06 - Umieszczono ogłoszenie o przetargu ofertowym na" Wykonanie odtworzenia nawierzchni 

                         po awariach wod.-kan. na terenie Przemyśla"

2015-04-10 - Umieszczono ogłoszenie o przetargu ofertowym na " Opracowanie dokumentacji        

                   projektowych dla zadań inwestycyjnych umieszczonych w Planie Rozwoju                     

                   i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych PWiK Sp. z o.o.

                   w Przemyślu w 2015 roku"

 2015-04-10 - Umieszczono ogłoszenie o unieważnieniu przetargu ofertowego na "Dostawę armatury

                    wodociągowo -kanalizacyjnej oraz kształtek żeliwnych przeznaczonych na awarie

                    wodociągowo- kanaliacyjne"

 

Wcześniejsze przeniesiono do archiwum Aktualności

 
Strona edytowana przez użytkownika Dział Inwestycji PWiK Przemyśl . Data: 2015-11-23 13:26:48.