PWiK Przemyśl

Średnia twardość wody wodociągowej w I półroczu 2016r - 176 mg/l

wg skali opisowej woda miękka.

  

AKTUALNOŚCI:

 

2016-12-07 -   Umieszczono informację o wyborze oferty najkorzystniejszej dot. przetargu

                          nieograniczonego na wykonanie usługi Inżyniera Kontraktu  dla  inwestycji p.n.: "Budowa

                           sieci wodociągowej dla osiedla Kruhel Wielki (ul. Kruhel  Wielki, ul. Jastrzębia, ul. Klonowa,

                           ul. Grabowa, ul. Leszczynowa, ul. Dębowa, ul.Jaworowa, ul. Łowiecka) w Przemyślu"

2016-11-28 -   Umieszczono zawiadomienie o unieważnieniu przetargu ofertowego na "Dostawę

                          samochodu ciężarowego - wywrotki (fabrycznie nowy rok prod. 2016)"

2016-11-08 -   Umieszczono ogłoszenie o przetargu ofertowym na "Dostawę samochodu ciężarowego -

                          wywrotki (fabrycznie nowy rok prod. 2016)"

2016-10-31 -   Umieszczono informacje z otwarcia ofert dot. przetargu nieograniczonego na wykonanie

                          usługi Inżyniera Kontraktu  dla  inwestycji p.n.: "Budowa sieci wodociągowej dla osiedla

                          Kruhel Wielki (ul. Kruhel  Wielki, ul. Jastrzębia, ul. Klonowa, ul. Grabowa, ul. Leszczynowa,

                          ul. Dębowa, ul.Jaworowa, ul. Łowiecka) w Przemyślu"

2016-10-24 -   Umieszczono informacje z otwarcia ofert dot. przetargu nieograniczonego na wykonanie

                           robót budowlanych  dla  inwestycji p.n.: "Budowa sieci wodociągowej dla osiedla Kruhel

                           Wielki (ul. Kruhel Wielki, ul. Jastrzębia, ul. Klonowa, ul. Grabowa, ul. Leszczynowa, ul.

                           Dębowa,  ul. Jaworowa, ul. Łowiecka) w Przemyślu"

2016-10-21 -   Umieszczono ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie usługi Inżyniera

                          Kontraktu  dla  inwestycji p.n.: "Budowa sieci wodociągowej dla osiedla Kruhel Wielki

                          (ul. Kruhel  Wielki, ul. Jastrzębia, ul. Klonowa, ul. Grabowa, ul. Leszczynowa, ul. Dębowa,

                           ul.Jaworowa, ul. Łowiecka) w Przemyślu"

2016-10-21-    Umieszczono ogłoszenie o unieważnieniu przetargu ofertowego na wykonanie robót

                           budowlanych dla inwestycji p.n.: "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ostrów nad

                           rzeką San (etap III)"

2016-10-19 -   Umieszczono odpowiedzi nr 2 na pytania Wykonawcy dot. przetargu nieograniczonego na

                           wykonanie robót budowlanych dla inwestycji p.n.:"Budowa sieci wodociągowej dla osiedla

                           Kruhel Wielki w Przemyślu"

2016-10-18 -   Umieszczono odpowiedzi nr 1 na pytania Wykonawcy dot. przetargu nieograniczonego na

                           wykonanie robót budowlanych dla inwestycji p.n.:"Budowa sieci wodociągowej dla osiedla

                           Kruhel Wielki w Przemyślu"

2016-10-13 -   Umieszczono ogłoszenie o unieważnieniu przetargu ofertowego na wykonanie robót

                           budowlanych dla inwestycji p.n.: "Kanał sanitarny w ul. Rosłońskiego"

2016-10-10 -   Umieszczono odpowiedź na zapytanie dot. przetargu ofertowego p.n..: "Budowa sieci

                           wodociągowej w miejscowości Ostrów nad rzeką San (etap III)"

2016-10-07 -   Umieszczono ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych

                           dla  inwestycji p.n.: "Budowa sieci wodociągowej dla osiedla Kruhel Wielki (ul. Kruhel

                           Wielki, ul. Jastrzębia, ul. Klonowa, ul. Grabowa, ul. Leszczynowa, ul. Dębowa,  ul.

                           Jaworowa, ul. Łowiecka) w Przemyślu"

2016-09-30 -   Umieszczono ogłoszenie o przetargu ofertowym na wykonanie robót budowlanych dla

                           inwestycji p.n.: "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ostrów nad rzeką San 

                          - etap III"

2016-09-27 -   Umieszczono ogłoszenie o przetargu ofertowym na wykonanie robót budowlanych dla

                           inwestycji p.n.: "Kanał sanitarny w ul. Rosłońskiego"

2016-08-25 -   Umieszczono zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla przetargu ofertowego

                            na "Dostawę polielektrolitów"

2016-08-23 -   Umieszczono zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla przetargu ofertowego 

                           na wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn.: "Modernizacja systemu ogrzewania"

2016-08-12 -   Umieszczono odpowiedzi na zapytania nr 1 i nr 2 dotyczące przetargu ofertowego na

                           wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn. "Modernizacja systemu ogrzewania"

2016-08-05 -   Umieszczono ogłoszenie o  II przetargu ofertowym na sprzedaż: Samochodu ciężarowego

                           m-ki Lublin, 6 osobowy - silnik 2,4 olej napędowy, rok prod. 2000, przebieg 229 098 km

2016-08-03 -   Umieszczono ogłoszenie o przetargu ofertowym na wykonanie robót budowlanych

                            dla inwestycji pn. "Modernizacja systemu ogrzewania"

2016-07-29 -   Umieszczono odpowiedź na zapytanie nr 1 dotyczące przetargu ofertowego na "Dostawę

                            polielektrolitów"

2016-07-22 -   Umieszczono ogłoszenie o przetargu ofertowym na "Dostawę polielektrolitów"

2016-07-21 -   Umieszczono zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla przetargu ofertowego 

                            na wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn.:"Budowa sieci wodociągowej w

                            ul.Wyszyńskiego w Przemyślu"

2016-07-14 -   Umieszczono zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla przetargu ofertowego 

                           na wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn.: "Kanalizacja sanitarna na terenie

                           dzielnicy Lipowica w Przemyślu Odcinek od S.2.4 do S.2.45 oraz odcinek od S.2.14

                           do S.2.15 dla zlewni przepompowni PP-2"

2016-07-06 -    Umieszczono ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż: Samochodu ciężarowego

                           m-ki Lublin, 6 osobowy - silnik 2,4 olej napędowy, rok prod. 2000, przebieg 229 098 km

2016-07-01 -   Umieszczono ogłoszenie o przetargu ofertowym na wykonanie robót budowlanych dla       

                           inwestycji pn.:"Budowa sieci wodociągowej w ul.Wyszyńskiego w Przemyślu"

 

 

 

Wcześniejsze przeniesiono do archiwum Aktualności

 
Strona edytowana przez użytkownika Dział Inwestycji PWiK Przemyśl . Data: 2016-12-07 11:30:57.