PWiK Przemyśl

Średnia twardość wody wodociągowej w 2016 roku - 170mg/l

wg skali opisowej woda miękka.

 

 


OGŁOSZENIE - GODZINY OTWARCIA KASY

   Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Przemyślu uprzejmie informuje, że od 01.03.2017 r. kasa będzie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 11.00-14.00.

*Wpłaty gotówkowe będą realizowane wyłącznie za usługi świadczone przez PWiK Przemyśl.

 

 

Pieniądze unijne dla PWiK-u

 

AKTUALNOŚCI:

 

2017-03-22 -   Umieszczono  zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu

                           ofertowego na wykonanie obowiązkowej okresowej kontroli stanu technicznego obiektów

                           budowlanych PWiK sp. z o.o. w Przemyślu

2017-03-09 -   Umieszczono ogłoszenie o przetargu ofertowym na wykonanie obowiązkowej okresowej

                           kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych PWiK sp. z o.o. w Przemyślu

2017-03-03 -   Umieszczono ogłoszenie o II przetargu ofertowym na wykonanie robót budowlanych

                           dla inwestycji p.n.: "Przebudowa węzła połączeniowego magistrali wodociągowych

                           DN600, DN800 i DN700 w ul. Rosłońskiego w Przemyślu"

2017-03-03 -   Umieszczono zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia

                           dla inwestycji p.n.: "Przebudowa węzła połączeniowego magistrali wodociągowych

                           DN600, DN800 i DN700 w ul. Rosłońskiego w Przemyślu"

2017-02-14 -   Umieszczono ogłoszenie o przetargu ofertowym na wykonanie robót budowlanych

                           dla inwestycji p.n.: "Przebudowa węzła połączeniowego magistrali wodociągowych

                           DN600, DN800 i DN700 w ul. Rosłońskiego w Przemyślu"

2017-02-09 -   Umieszczono zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu

                           ofertowego na "Dostawę samochodu ciężarowego - wywrotki (fabrycznie nowy rok   

                           produkcji  2016 lub 2017)".

2017-02-01 -   Umieszczono odpowiedź nr 2 na pytanie Wykonawcy dot. przetargu ofertowego

                           na "Dostawę samochodu ciężarowego - wywrotki (fabrycznie nowy rok produkcji

                           2016 lub 2017).

2017-01-31 -   Umieszczono odpowiedzi nr 1 na pytania Wykonawcy dot. przetargu ofertowego

                           na "Dostawę samochodu ciężarowego - wywrotki (fabrycznie nowy rok produkcji

                           2016 lub 2017)". Zmiana Ogłoszenia, SIWZ i załącznika nr 3 do SIWZ

2017-01-26 -   Umieszczono ogłoszenie o przetargu ofertowym na "Dostawę samochodu ciężarowego

                          - wywrotki (fabrycznie nowy rok produkcji 2016 lub 2017)".

2017-01-24 -   Umieszczono zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. II przetargu

                           ofertowego nieograniczonego na sprzedaż: samochodu ciężarowego m-ki Lublin 6 os.,

                           silnik 2,4 ON, rok. prod. 2000, przeb. 229 098 km; samochodu osobowego m-ki Fiat

                           Panda silnik 1,1 benzyna, rok. prod. 2004, przeb. 124 213 km

2017-01-16 -   Umieszczono zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu

                           ofertowego na "Dosatwę chlorku poliglinu o nazwie handlowej KEMIRA PAX XL 19 F

                           lub równoważnego"

2017-01-11 -   Umieszczono ogłoszenie o II przetargu ofertowym nieograniczonym na sprzedaż:

                           samochodu ciężarowego m-ki Lublin 6 os., silnik 2,4 ON, rok. prod. 2000, przeb.

                           229 098 km; samochodu osobowego m-ki Fiat Panda silnik 1,1 benzyna, rok.

                           prod. 2004, przeb. 124 213 km

 

Wcześniejsze przeniesiono do archiwum Aktualności

 
Strona edytowana przez użytkownika Dział Inwestycji PWiK Przemyśl . Data: 2017-03-30 14:25:38.