PWiK Przemyśl

 

PWiK sp. z o.o. w Przemyślu laureatem Konkursu

WZOROWA FIRMA

  

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

na terenie miasta Przemyśla

 

 

Średnia twardość wody wodociągowej w  2017 roku - 171 mg/l

wg skali opisowej woda miękka.

 

Informacja

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Przemyślu informuje, że Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Rzeszowie zatwierdził taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ściekówna terenie Gminy Miasta Przemyśl, Gminy Przemyśl, Gminy Krasiczyn w miejscowości Prałkowce na okres 3 lat, na podstawie złożonych przez PWiK sp. z o.o. w Przemyślu wniosków z dnia 12 marca 2018 r.

Zatwierdzone taryfy wejdą w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia zatwierdzonych taryf na stronie

BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

 

Na terenie Gminy Miasta Przemyśl, Gminy Przemyśl, Gminy Krasiczyn nowe taryfy będą obowiązywać od dnia 29.05.2018r.

 

 W załączeniu zamieszczamy zatwierdzone taryfy

 

 

AKTUALNOŚCI:

2018-06-20  Umieszczono ogłoszenie o przetargu ofertowym dla zadania: Wykonanie zasilania 

                          do budynkuujęcia wody "JAZ" oraz likwidacja lini napowietrznej 6kV na terenie Zakładu

                          Uzdatniania Wody przy ul. Rosłońskiego w Przemyślu

2018-06-19  Umieszczono ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla postępowania: 

                           Wykonanie robót budowlanych dla zadań inwestycyjnych umieszczonych w Planie

                           Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na rok 2018

2018-06-11  Umieszczono ogłoszenie o unieważnieniu postępowania: "Sukcesywna dostawa

                           armatury i urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych na potrzeby utrzymania sieci” 

                           dla Pakietu V

2018-06-04 -   Umieszczono ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: Wykonanie robót budowlanych

                           dla inwestycji pn.: "Budowa kanalizacji w ul. 3-go Maja i ul. 29 Listopada w Przemyślu

2018-05-25  Umieszczono ogłoszenie o przetargu ofertowym na wykonanie robót budowlanych dla 

                           zadań inwestycyjnych umieszczonych w Planie Rozwoju i Modernizacji Urządzeń 

                           Wodociągowych i Kanalizacyjnych na rok 2018

2018-05-24  - Umieszczono ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla postępowania

                         "Dostawa armatury, kształtek i akcesoriów dla sieci wodociągowej"

2018-05-14  - Umieszczono ogłoszenie o przetargu ofertowym dla zadania: "Dostawa armatury,

                          kształtek i akcesoriów dla sieci wodociągowej"

2018-05-14  - Umieszczono ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla postępowania

                          Sukcesywna dostawa armatury i urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych na potrzeby

                          utrzymania sieci” - Pakiet V 

2018-05-10  -  Umieszczono ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla postępowania

                           "Sukcesywna dostawa armatury i urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych na potrzeby

                           utrzymania sieci” - Pakiet I 

2018-05-10  Umieszczono ogłoszenie o unieważnieniu postępowania: "Sukcesywna dostawa        

                           armatury i urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych na potrzeby utrzymania sieci” 

                           dla Pakietu II, III,IV

2018-04-26  Umieszczono ogłoszenie o przetargu ofertowym dla zadania: Sukcesywna dostawa

                           armatury i urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych na potrzeby utrzymania sieci”

2018-04-24  -  Umieszczono ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie

                           robót budowlanych dla zadania pn.: "Przebudowa wodociągu w ulicy Zamkowej

                            w Przemyślu"

2018-04-09  Umieszczono ogłoszenie o przetargu ofertowym na wykonanie robót budowlanych

                           dla zadania pn.: "Przebudowa wodociągu w ulicy Zamkowej w Przemyślu"

2018-03-27  -  Umieszczono ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót

                           budowlanych dla inwestycji "Budowa kanalizacji w dzielnicy Za Wiarem (ul. Droga

                           Hurecka, ul. Wschodnia) w Przemyślu - odcinek S51-S62, S55 - S122"

2018-03-21  -  Umieszczono ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót

                           budowlanych dla zadania p.n.: "Renowacja magistrali wodociągowej w ul. Mickiewicza"

2018-03-16  Umieszczono ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: "Bezgotówkowe

                           tankowanie paliw płynnych do środków transportu i sprzętu PWiK sp. z o.o. w Przemyślu

 2018-03-08 Umieszczono ogłoszenie o przetargu ofertowym na: "Bezgotówkowe tankowanie paliw 

                           płynnych do środków transportu i sprzętu PWiK sp. z o.o. w Przemyślu

2018-03-06 -   Umieszczono ogłoszenie o przetargu ofertowym na wykonanie robót budowlanych

                          dla inwestycji "Budowa kanalizacji w dzielnicy Za Wiarem (ul. Droga Hurecka,

                          ul. Wschodnia) w Przemyślu - odcinek S51-S62, S55 - S122"

2018-03-05 -   Umieszczono ogłoszenie o przetargu ofertowym na wykonanie robót budowlanych

                          dla inwestycji p.n.: "Renowacja magistrali wodociągowej w ul. Mickiewicza"

2018-02-12 -  Umieszczono ogłoszenie o unieważnieniu postepowania na: Opracowanie dokumentacji

                          projektowej dla zadania inwestycyjnego nr 39/W - Przebudowa wodociągu

                          w ul. Ofiar Katynia - wg PWiMUWiK PWiK sp. z o.o. w Przemyślu

2018-02-07 Umieszczono ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na sprzedaż:

                          1. Samochód marki Lublin - typ: skrzyniowy;

                          2. Opony typu HDR- napędowa 255/70 R22,5 - 4 szt.

2018-02-06 Umieszczono ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania:

                         "Wykonanie obowiązkowej okresowej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych

                          PWiK sp. z o.o.  w Przemyślu

2018-01-26 -  Umieszczono ogłoszenie o przetargu ofertowym na: Opracowanie dokumentacji

                          projektowej dla zadania inwestycyjnego nr 39/W - Przebudowa wodociągu

                          w ul. Ofiar Katynia - wg PWiMUWiK PWiK sp. z o.o. w Przemyślu  

2018-01-25 -  Umieszczono ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż:

                          1. Samochód marki Lublin - typ: skrzyniowy;

                          2. Opony typu HDR- napędowe 255/70 R22,5 - 4 szt. 

2018-01-16 -  Umieszczono ogłoszenie o zamówieniu na "Wykonanie obowiązkowej okresowej kontroli

                          stanu technicznego obiektów budowlanych PWiK sp. z o.o.  w Przemyślu

 

Wcześniejsze przeniesiono do archiwum Aktualności

 
Strona edytowana przez użytkownika Dział Inwestycji PWiK Przemyśl . Data: 2018-06-20 11:49:01.