PWiK Przemyśl

                       Średnia twardość wody wodociągowej w 2015r - 160 mg/l                          wg skali opisowej woda miękka.

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Przemyślu

 wykonuje

usługi projektowe w zakresie:

- sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,

- przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,

- niezależnego opomiarowania zużycia wody,

- opomiarowania zużycia wody na cele ogrodnicze

 usługi w zakresie budowy przyłaczy wodociągowych i kanalizacyjnych

 

 
Informujemy,

że od dnia 1 lipca 2015 roku

włączenie realizowanego przyłącza do sieci wodociagowej

i/lub kanalizacyjnej wykonuje PWiK na własny koszt


 

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Przemyślu informuje

o możliwości przeprowadzania kajaków i innych obiektów pływających

obok wybudowanej w Przemyślu przepławki dla ryb

- przystosowanym do tego celu obejściem,

zlokalizowanym na lewym brzegu rzeki San.

 

Obejście przeznaczone jest tylko dla osób chcących kontynuować spływ

za przepławką dla ryb. Osoby te zobowiązane są do stosowania się do:

instrukcji, regulaminu, znaków oraz sygnalizacji

- zamieszczonych na terenie obejścia (zatoka wejściowa).

 

Pozostałe osoby - kończące spływ przed przepławką dla ryb,

zobowiązane są do skorzystania z oznakowanego wejścia na lewym brzegu,

znajdującego się około 300 metrów przed wybudowaną przepławką.

 

 

AKTUALNOŚCI:

2016-02-03 - Umieszczono ogłoszenie o przetargu ofertowym na dostawę chlorku poliglinu o nazwie

                         handlowej KEMIRA PAX XL 19 F lub równoważnego

2016-01-13 - Umieszczono ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu ofertowym           

                         na sprzedaż zespołów prądotwórczych 23ZZP 26H12  - 3 szt.

2015-12-23 - Umieszczono ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu ofertowego na

                         na wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn. "Kanalizacja sanitarna na terenie

                         dzielnicy Lipowica w Przemyślu, odcinek S.2.91 do PP-2 oraz odcinek S.2.97 do S.2.79 dla

                         zlewni przepompowni PP-2"

2015-12-18 - Umieszczono ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż zespołów prądotwórczych

                         23ZZP 26H12  - 3 szt.

2015-12-15 - Umieszczono ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu ofertowego na

                         "Bezgotówkowe tankowanie paliw płynnych do środków transportu i sprzętu PWiK sp. z o.o.

                         w Przemyślu"

2015-12-07 - Umieszczono odpowiedzi na pytania Wykonawcy dot. przetargu ofertowego na

                         "Bezgotówkowe tankowanie paliw płynnych do środków transportu i sprzętu PWiK sp. z o.o.

                         w Przemyślu"

2015-12-01 - Umieszczono ogłoszenie o II przetargu ofertowym na "Bezgotówkowe tankowanie paliw

                         płynnych do środków transportu i sprzętu PWiK sp. z o.o. w Przemyślu"

2015-11-30 - Umieszczono ogłoszenie o unieażnieniu przetargu ofertowego na "Bezgotówkowe 

                         tankowanie paliw płynnych do środków transportu i sprzętu PWiK sp. z o.o. w Przemyślu"

2015-11-23 - Umieszczono ogłoszenie o przetargu ofertowym na "Bezgotówkowe tankowanie paliw

                         płynnych do środków transportu i sprzętu PWiK sp. z o.o. w Przemyślu"

2015-11-17 - Umieszczono ogłoszenie o przetargu ofertowym na wykonanie robót budowlanych dla

                         inwestycji pn. "Kanalizacja sanitarna na terenie dzielnicy Lipowica w Przemyślu, odcinek

                         S.2.91 do PP-2 oraz odcinek S.2.97 do S.2.79 dla zlewni przepompowni PP-2"

2015-06-02 - Przedsiębiorswo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Przemyślu zawiadamia,

                         że w okresie od 1.07.2015 do 30.06.2016 na terenie Miasta Przemyśla, Gminy Przemyśl

                         i Gminy Krasiczyn będą stosowane dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego

                         odprowadzania ścieków nastepujące ceny i stawki wg taryfy obowiazującej do dnia

                         30.06.2015r. Pełny tekst taryf jest opublikowany na stronie w zakładce TARYFY.

                         Przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowych taryf do 30.06.2016r. zostało

                         wprowadzone Uchwałą nr 82/2015 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 29.05.2015r.

                         oraz Uchwałą nr 38/VI/15 Rady Gminy w Krasiczynie z dnia 22 maja 2015 roku.

 

Wcześniejsze przeniesiono do archiwum Aktualności

 
Strona edytowana przez użytkownika Dział Inwestycji PWiK Przemyśl . Data: 2016-02-03 10:15:26.