PWiK Przemyśl

  

 

  

PWiK sp. z o.o. w Przemyślu laureatem Konkursu

WZOROWA FIRMA

  

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

na terenie miasta Przemyśla

 

KOLEJNA UMOWA PODPISANA !!!

 

 

Średnia twardość wody wodociągowej w  2017 roku - 171 mg/l

wg skali opisowej woda miękka.

 

Godziny

otwarcia

kasy

 

 

 

 

AKTUALNOŚCI:

2018-04-24  -  Umieszczono ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie

                           robót budowlanych dla zadania pn.: "Przebudowa wodociągu w ulicy Zamkowej

                            w Przemyślu"

2018-04-09  Umieszczono ogłoszenie o przetargu ofertowym na wykonanie robót budowlanych

                           dla zadania pn.: "Przebudowa wodociągu w ulicy Zamkowej w Przemyślu"

2018-03-27  -  Umieszczono ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót

                           budowlanych dla inwestycji "Budowa kanalizacji w dzielnicy Za Wiarem (ul. Droga

                           Hurecka, ul. Wschodnia) w Przemyślu - odcinek S51-S62, S55 - S122"

2018-03-21  -  Umieszczono ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót

                           budowlanych dla zadania p.n.: "Renowacja magistrali wodociągowej w ul. Mickiewicza"

2018-03-16  Umieszczono ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: "Bezgotówkowe

                           tankowanie paliw płynnych do środków transportu i sprzętu PWiK sp. z o.o. w Przemyślu

 2018-03-08 Umieszczono ogłoszenie o przetargu ofertowym na: "Bezgotówkowe tankowanie paliw 

                           płynnych do środków transportu i sprzętu PWiK sp. z o.o. w Przemyślu

2018-03-06 -   Umieszczono ogłoszenie o przetargu ofertowym na wykonanie robót budowlanych

                          dla inwestycji "Budowa kanalizacji w dzielnicy Za Wiarem (ul. Droga Hurecka,

                          ul. Wschodnia) w Przemyślu - odcinek S51-S62, S55 - S122"

2018-03-05 -   Umieszczono ogłoszenie o przetargu ofertowym na wykonanie robót budowlanych

                          dla inwestycji p.n.: "Renowacja magistrali wodociągowej w ul. Mickiewicza"

2018-02-12 -  Umieszczono ogłoszenie o unieważnieniu postepowania na: Opracowanie dokumentacji

                          projektowej dla zadania inwestycyjnego nr 39/W - Przebudowa wodociągu

                          w ul. Ofiar Katynia - wg PWiMUWiK PWiK sp. z o.o. w Przemyślu

2018-02-07 Umieszczono ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na sprzedaż:

                          1. Samochód marki Lublin - typ: skrzyniowy;

                          2. Opony typu HDR- napędowa 255/70 R22,5 - 4 szt.

2018-02-06 Umieszczono ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania:

                         "Wykonanie obowiązkowej okresowej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych

                          PWiK sp. z o.o.  w Przemyślu

2018-01-26 -  Umieszczono ogłoszenie o przetargu ofertowym na: Opracowanie dokumentacji

                          projektowej dla zadania inwestycyjnego nr 39/W - Przebudowa wodociągu

                          w ul. Ofiar Katynia - wg PWiMUWiK PWiK sp. z o.o. w Przemyślu  

2018-01-25 -  Umieszczono ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż:

                          1. Samochód marki Lublin - typ: skrzyniowy;

                          2. Opony typu HDR- napędowe 255/70 R22,5 - 4 szt. 

2018-01-16 -  Umieszczono ogłoszenie o zamówieniu na "Wykonanie obowiązkowej okresowej kontroli

                          stanu technicznego obiektów budowlanych PWiK sp. z o.o.  w Przemyślu

 

Wcześniejsze przeniesiono do archiwum Aktualności

 
Strona edytowana przez użytkownika Dział Inwestycji PWiK Przemyśl . Data: 2018-04-24 13:40:00.