PWiK Przemyśl

 

  

PWiK sp. z o.o. w Przemyślu laureatem Konkursu

WZOROWA FIRMA

 

Pieniądze unijne dla PWiK-u

   

                 

Średnia twardość wody wodociągowej w 2016 roku - 170mg/l

wg skali opisowej woda miękka.

 

Godziny

otwarcia

kasy

 

 

 

 

AKTUALNOŚCI:

 

2017-05-25 -   Umieszczono ogłoszenie o IV przetargu ofertowym na wykonanie robót budowlanych

                           dla inwestycji p.n.: "Przebudowa węzła połączeniowego magistrali wodociągowych

                           DN600, DN800 i DN700 w ul. Rosłońskiego w Przemyślu"

2017-05-22 -   Umieszczono  zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót

                           budowlanych dla inwestycji pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Wyszyńskiego

                            ( na os. Bolesława Chrobrego) w Przemyślu."                        

2017-05-17 -   Umieszczono ogłoszenie o przetargu ofertowym na sukcesywną dostawę rur i kształtek

                           wodociągowych

2017-05-16 -   Umieszczono  zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia

                           dla inwestycji p.n.: "Opracowanie projektu przebudowy budynków i ogrodzenia, wykonanie

                           audytów energetycznych oraz opracowanie projektów termomodernizacji budynków PWiK

                           sp. z o.o. przy ul. Rokitniańskiej 4 w Przemyślu".

2017-05-09Umieszczono zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie

                           zamówienia  dla przetargu ofertowego na sukcesywną dostawę armatury i urządzeń

                           wodociągowo -  kanalizacyjnych na potrzeby utrzymania sieci

2017-05-09 -   Umieszczono zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia

                           dla przetargu ofertowego na sukcesywną dostawę armatury i urządzeń wodociągowo -

                           kanalizacyjnych na potrzeby utrzymania sieci

2017-05-05-    Umieszczono zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia

                           dla inwestycji p.n.: "Przebudowa węzła połączeniowego magistrali wodociągowych

                           DN600, DN800 i DN700 w ul. Rosłońskiego w Przemyślu"

2017-04-28 -   Umieszczono  zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zapytania

                           ofertowego na: Wykonanie  i montaż dziewięciu  tablic informacyjnych w ramach

                           promocji   projektu pn.:  "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie

                           miasta Przemyśla"

2017-04-25 -   Umieszczono odpowiedzi na pytania Wykonawcy oraz ZMIANĘ OGŁOSZENIA dot.

                           przetargu ofertowego na sukcesywną dostawę armatury i urządzeń wodociągowo -

                           kanalizacyjnych na potrzeby utrzymania sieci

2017-04-25 -   Umieszczono  ogłoszenie o  przetargu ofertowym na "Opracowanie projektu przebudowy

                           budynków i ogrodzenia, wykonanie audytów energetycznych oraz opracowanie projektów

                           termomodernizacji budynków PWiK sp. z o.o. przy ul. Rokitniańskiej 4 w Przemyślu".

2017-04-25 -   Umieszczono  zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia

                           dla inwestycji p.n.: "Opracowanie projektu przebudowy budynków i ogrodzenia, wykonanie

                           audytów energetycznych oraz opracowanie projektów termomodernizacji budynków PWiK

                           sp. z o.o. przy ul. Rokitniańskiej 4 w Przemyślu".

2017-04-25 -    Umieszczono  ogłoszenie o II przetargu ofertowym na wykonanie robót budowlanych dla

                           inwestycji pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Wyszyńskiego ( na os. Bolesława

                           Chrobrego) w Przemyślu."

2017-04-24 -    Umieszczono  zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia

                           dla inwestycji p.n.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Wyszyńskiego ( na os.

                           Bolesława Chrobrego) w Przemyślu."

2017-04-20 -   Umieszczono ogłoszenie o przetargu ofertowym na sukcesywną dostawę

                           armatury i urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych na potrzeby utrzymania sieci

2017-04-20 -   Umieszczono ogłoszenie o III przetargu ofertowym na wykonanie robót budowlanych

                           dla inwestycji p.n.: "Przebudowa węzła połączeniowego magistrali wodociągowych

                           DN600, DN800 i DN700 w ul. Rosłońskiego w Przemyślu"

2017-04-19 -   Umieszczono zmianę zapytania ofertowego  na: Wykonanie i montaż dziewięciu  tablic

                           informacyjnych w ramach promocji projektu pn.:  "Rozbudowa sieci wodociągowej

                           i kanalizacyjnej na terenie miasta Przemyśla"

2017-04-13 -   Umieszczono odpowiedzi na pytania nr 1 i 2 do zapytania ofertowego na: Wykonanie

                           i montaż dziewięciu  tablic informacyjnych w ramach promocji projektu pn.:

                          "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta Przemyśla"

2017-04-13 -   Umieszczono zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia

                           dla inwestycji p.n.: "Przebudowa węzła połączeniowego magistrali wodociągowych

                           DN600, DN800 i DN700 w ul. Rosłońskiego w Przemyślu"

2017-04-12 -    Umieszczono  zapytanie ofertowe na: Wykonanie i montaż dziewięciu  tablic

                           informacyjnych w ramach promocji projektu pn.: "Rozbudowa sieci wodociągowej

                           i kanalizacyjnej na terenie miasta Przemyśla"

2017-04-05 -   Umieszczono  ogłoszenie o  przetargu ofertowym na "Opracowanie projektu przebudowy

                           budynków i ogrodzenia, wykonanie audytów energetycznych oraz opracowanie projektów

                           termomodernizacji budynków PWiK sp. z o.o. przy ul. Rokitniańskiej 4 w Przemyślu".

2017-04-04 -    Umieszczono  ogłoszenie o  przetargu ofertowym na wykonanie robót budowlanych dla

                           inwestycji pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Wyszyńskiego ( na os. Bolesława

                           Chrobrego) w Przemyślu."

2017-03-22 -   Umieszczono  zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu

                           ofertowego na wykonanie obowiązkowej okresowej kontroli stanu technicznego obiektów

                           budowlanych PWiK sp. z o.o. w Przemyślu

2017-03-09 -   Umieszczono ogłoszenie o przetargu ofertowym na wykonanie obowiązkowej okresowej

                           kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych PWiK sp. z o.o. w Przemyślu

2017-03-03 -   Umieszczono ogłoszenie o II przetargu ofertowym na wykonanie robót budowlanych

                           dla inwestycji p.n.: "Przebudowa węzła połączeniowego magistrali wodociągowych

                           DN600, DN800 i DN700 w ul. Rosłońskiego w Przemyślu"

2017-03-03 -   Umieszczono zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia

                           dla inwestycji p.n.: "Przebudowa węzła połączeniowego magistrali wodociągowych

                           DN600, DN800 i DN700 w ul. Rosłońskiego w Przemyślu"

2017-02-14 -   Umieszczono ogłoszenie o przetargu ofertowym na wykonanie robót budowlanych

                           dla inwestycji p.n.: "Przebudowa węzła połączeniowego magistrali wodociągowych

                           DN600, DN800 i DN700 w ul. Rosłońskiego w Przemyślu"

2017-02-09 -   Umieszczono zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu

                           ofertowego na "Dostawę samochodu ciężarowego - wywrotki (fabrycznie nowy rok   

                           produkcji  2016 lub 2017)".

2017-02-01 -   Umieszczono odpowiedź nr 2 na pytanie Wykonawcy dot. przetargu ofertowego

                           na "Dostawę samochodu ciężarowego - wywrotki (fabrycznie nowy rok produkcji

                           2016 lub 2017).

2017-01-31 -   Umieszczono odpowiedzi nr 1 na pytania Wykonawcy dot. przetargu ofertowego

                           na "Dostawę samochodu ciężarowego - wywrotki (fabrycznie nowy rok produkcji

                           2016 lub 2017)". Zmiana Ogłoszenia, SIWZ i załącznika nr 3 do SIWZ

2017-01-26 -   Umieszczono ogłoszenie o przetargu ofertowym na "Dostawę samochodu ciężarowego

                          - wywrotki (fabrycznie nowy rok produkcji 2016 lub 2017)".

2017-01-24 -   Umieszczono zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. II przetargu

                           ofertowego nieograniczonego na sprzedaż: samochodu ciężarowego m-ki Lublin 6 os.,

                           silnik 2,4 ON, rok. prod. 2000, przeb. 229 098 km; samochodu osobowego m-ki Fiat

                           Panda silnik 1,1 benzyna, rok. prod. 2004, przeb. 124 213 km

2017-01-16 -   Umieszczono zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu

                           ofertowego na "Dosatwę chlorku poliglinu o nazwie handlowej KEMIRA PAX XL 19 F

                           lub równoważnego"

2017-01-11 -   Umieszczono ogłoszenie o II przetargu ofertowym nieograniczonym na sprzedaż:

                           samochodu ciężarowego m-ki Lublin 6 os., silnik 2,4 ON, rok. prod. 2000, przeb.

                           229 098 km; samochodu osobowego m-ki Fiat Panda silnik 1,1 benzyna, rok.

                           prod. 2004, przeb. 124 213 km

 

Wcześniejsze przeniesiono do archiwum Aktualności

 
Strona edytowana przez użytkownika Dział Inwestycji PWiK Przemyśl . Data: 2017-05-25 14:53:31.