PWiK Przemyśl

Średnia twardość wody wodociągowej w I półroczu 2016r - 176 mg/l

wg skali opisowej woda miękka.

 

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Przemyślu informuje odbiorców wody, że w dniach od 05.09.2016 do 30.09.2016 zostanie przeprowadzone płukanie i dezynfekcja sieci wodociągowej poprzez jej przechlorowanie. Nadmiar chloru w wodzie można usunąć poprzez jej przegotowanie.

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Przemyślu zawiadamia, że w okresie od 1.07.2016 do 30.06.2017 na terenie Miasta Przemyśla, Gminy Przemyśli Gminy Krasiczyn będą stosowane dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę  i zbiorowego odprowadzania ścieków następujące ceny i stawki wg taryfy. Pełny tekst taryf jest opublikowany na stronie w zakładce TARYFY.

  

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Przemyślu

 wykonuje

usługi projektowe w zakresie:

- sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,

- przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,

- niezależnego opomiarowania zużycia wody,

- opomiarowania zużycia wody na cele ogrodnicze

 usługi w zakresie budowy przyłaczy wodociągowych i kanalizacyjnych

 


Informujemy,

że od dnia 1 lipca 2015 roku

włączenie realizowanego przyłącza do sieci wodociagowej

i/lub kanalizacyjnej wykonuje PWiK na własny koszt


 

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Przemyślu informuje,

że ze względu na trwające prace (możliwe do wykonania przy niskim stanie wody)

na przepławce dla ryb w Przemyślu,

korzystanie z obejścia do przeprowadzania kajaków i innych obiektów pływających

nie będzie możliwe do dnia 15 września 2016r.

 

 

Osoby kończące spływ przed przepławką dla ryb,

zobowiązane są do skorzystania z oznakowanego wyjścia na lewym brzegu,

znajdującego się około 300 metrów przed wybudowaną przepławką.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

 

 

 

AKTUALNOŚCI:

2016-08-25 -   Umieszczono zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla przetargu ofertowego

                            na "Dostawę polielektrolitów"

2016-08-23 -   Umieszczono zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla przetargu ofertowego 

                           na wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn.: "Modernizacja systemu ogrzewania"

2016-08-12 -   Umieszczono odpowiedzi na zapytania nr 1 i nr 2 dotyczące przetargu ofertowego na

                           wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn. "Modernizacja systemu ogrzewania"

2016-08-05 -   Umieszczono ogłoszenie o  II przetargu ofertowym na sprzedaż: Samochodu ciężarowego

                           m-ki Lublin, 6 osobowy - silnik 2,4 olej napędowy, rok prod. 2000, przebieg 229 098 km

2016-08-03 -   Umieszczono ogłoszenie o przetargu ofertowym na wykonanie robót budowlanych

                            dla inwestycji pn. "Modernizacja systemu ogrzewania"

2016-07-29 -   Umieszczono odpowiedź na zapytanie nr 1 dotyczące przetargu ofertowego na "Dostawę

                            polielektrolitów"

2016-07-22 -   Umieszczono ogłoszenie o przetargu ofertowym na "Dostawę polielektrolitów"

2016-07-21 -   Umieszczono zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla przetargu ofertowego 

                            na wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn.:"Budowa sieci wodociągowej w

                            ul.Wyszyńskiego w Przemyślu"

2016-07-14 -   Umieszczono zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla przetargu ofertowego 

                           na wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn.: "Kanalizacja sanitarna na terenie

                           dzielnicy Lipowica w Przemyślu Odcinek od S.2.4 do S.2.45 oraz odcinek od S.2.14

                           do S.2.15 dla zlewni przepompowni PP-2"

2016-07-06 -    Umieszczono ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż: Samochodu ciężarowego

                           m-ki Lublin, 6 osobowy - silnik 2,4 olej napędowy, rok prod. 2000, przebieg 229 098 km

2016-07-01 -   Umieszczono ogłoszenie o przetargu ofertowym na wykonanie robót budowlanych dla       

                           inwestycji pn.:"Budowa sieci wodociągowej w ul.Wyszyńskiego w Przemyślu"

2016-07-01 -   Umieszczono zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla przetargu

                           ofertowego na "Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg tj. wykonanie

                           podbudowy i odtworzenia nawierzchni bitumicznych po awariach wodociągowych

                           i kanalizacyjnych na terenie Miasta Przemyśla"

2016-06-15 -   Umieszczono ogłoszenie o przetargu ofertowym na wykonanie robót budowlanych dla       

                           inwestycji pn.: "Kanalizacja sanitarna na terenie dzielnicy Lipowica w Przemyślu Odcinek

                           od S.2.4 do S.2.45 oraz odcinek od S.2.14 do S.2.15 dla zlewni przepompowni PP-2"

2016-06-14 -   Umieszczono ogłoszenie o przetargu ofertowym na "Wykonanie remontów cząstkowych

                           nawierzchni dróg tj. wykonanie podbudowy i odtworzenia nawierzchni bitumicznych

                           po awariach wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Miasta Przemyśla"

2016-05-10 -   Umieszczono zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla przetargu                   

                          ofertowego na wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn."Budowa sieci wodociągowej

                          w miejscowości Ostrów nad rzeką San (pomiędzy ul.Ostrowską a Ostrowem Kolonią

                         - ETAP II)"

2016-04-25 -   Umieszczono zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla przetargu                   

                          ofertowego na wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn. "Budowa sieci wodociągowej

                          w ul.Łętowskiej w Przemyślu (etap II)"

2016-04-14 -  Umieszczono ogłoszenie o przetargu ofertowym na wykonanie robót budowlanych dla

                         inwestycji pn. "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ostrów nad rzeką San (pomiędzy

                         ul.Ostrowską a Ostrowem Kolonią - ETAP II)"

2016-04-05 -  Umieszczono ogłoszenie o przetargu ofertowym na wykonanie robót budowlanych dla

                         inwestycji pn. "Budowa sieci wodociągowej w ul.Łętowskiej w Przemyślu (etap II)"

2015-06-02 - Przedsiębiorswo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Przemyślu zawiadamia,

                         że w okresie od 1.07.2015 do 30.06.2016 na terenie Miasta Przemyśla, Gminy Przemyśl

                         i Gminy Krasiczyn będą stosowane dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego

                         odprowadzania ścieków nastepujące ceny i stawki wg taryfy obowiazującej do dnia

                         30.06.2015r. Pełny tekst taryf jest opublikowany na stronie w zakładce TARYFY.

                         Przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowych taryf do 30.06.2016r. zostało

                         wprowadzone Uchwałą nr 82/2015 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 29.05.2015r.

                         oraz Uchwałą nr 38/VI/15 Rady Gminy w Krasiczynie z dnia 22 maja 2015 roku.

 

Wcześniejsze przeniesiono do archiwum Aktualności

 
Strona edytowana przez użytkownika Dział Inwestycji PWiK Przemyśl . Data: 2016-08-25 09:12:23.