PWiK Przemyśl

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.  z o.o. w Przemyślu informuje,

iż w związku z trwającą przebudową jazu piętrzącego rzeka San

w miejscowości Ostrów jest zamknięta dla spływu kajaków i pontonów.

Miejsce końca spływu zostanie oznakowane na lewym brzegu rzeki przed jazem.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy, prosząc jednocześnie o rozwagę i stosowanie się do wszelkich informacji w tym temacie – również tablic informacyjnych,

gdyż kontynuacja spływu w miejscowości Ostrów grozi śmiercią lub kalectwem

 

AKTUALNOŚCI:

2015-06-30 - Umieszczono ogłoszenie o przetargu ofertowym na "Sprzedaż samochodu osobowego

                         Opel Astra G Kombi"

2015-06-15 - W zakładce Fundusze Unijne opublikowano raport: '"Monitoring i ocena efektywności

                         funkcjonowania przepławki dla ryb powstałej po przebudowie jazu piętrzącego

                         na rzece San w km 168+850"

2015-06-08 - Umieszczono ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla przetargu ofertowego na

                           " Wykonywanie odtworzenia nawierzchni po awariach wod.-kan. na terenie Przemyśla"

2015-06-02 - Przedsiębiorswo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Przemyślu zawiadamia,

                 że w okresie od 1.07.2015 do 30.06.2016 na terenie Miasta Przemyśla, Gminy Przemyśl

                 i Gminy Krasiczyn będą stosowane dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego

                 odprowadzania ścieków nastepujące ceny i stawki wg taryfy obowiazującej do dnia 30.06.2015r.

                 Pełny tekst taryf jest opublikowany na stronie w zakładce TARYFY. Przedłużenie czasu

                 obowiązywania dotychczasowych taryf do 30.06.2016r. zostało wprowadzone Uchwałą nr 82/2015

                 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 29.05.2015r. oraz Uchwałą nr 38/VI/15 Rady Gminy

                 w Krasiczynie z dnia 22 maja 2015 roku.

  2015-05-06 - Umieszczono ogłoszenie o przetargu ofertowym na" Wykonanie odtworzenia nawierzchni 

                         po awariach wod.-kan. na terenie Przemyśla"

2015-04-10 - Umieszczono ogłoszenie o przetargu ofertowym na " Opracowanie dokumentacji        

                   projektowych dla zadań inwestycyjnych umieszczonych w Planie Rozwoju                     

                   i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych PWiK Sp. z o.o.

                   w Przemyślu w 2015 roku"

 2015-04-10 - Umieszczono ogłoszenie o unieważnieniu przetargu ofertowego na "Dostawę armatury

                    wodociągowo -kanalizacyjnej oraz kształtek żeliwnych przeznaczonych na awarie

                    wodociągowo- kanaliacyjne"

2015-03-31 - Umieszczono ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla przetargu ofertowego na  

                     "Sukcesywną dostawę rur PCV i PE oraz łączników przeznaczonych na awarie wodociągowo-

                     kanalizacyjne"

2015-03-17 - Umieszczono ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla przetargu ofertowego na  

                     "Dostawę zasuw, hydrantów, obudów teleskopowych, opasek do nawierceń i zaworów kulowych"

2015-03-17 - Umieszczono informację o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zamówienia na Wykonanie

                     i montaż tablic pamiątkowych w ramach promocji projektu: "Poprawa jakości uzdatniania wody,

                    niezawodności zaopatrzenia w wodę obszaru miasta Przemyśla i gmin zaopatrywanych w wodę

                     z wodociągów miasta Przemyśla"

2015-03-09 - Umieszczono załącznik nr 3 - Parametry techniczne do SIWZ dla przetargu ofertowego na 

                        "Dostawę zasuw, hydrantów, obudów  teleskopowych, opasek do nawierceń i zaworów

                         kulowych"

2015-03-06 - Umieszczono ogłoszenie o przetargu ofertowym na  "Sukcesywną dostawę rur PCV i PE oraz

                         łączników przeznaczonych na awarie wodociągowo-kanalizacyjne"

2015-03-05 - Umieszczono ogłoszenie o przetargu ofertowym na  "Dostawę zasuw, hydrantów, obudów

                         teleskopowych, opasek do nawierceń i zaworów kulowych"

2015-03-05 - Umieszczono ogłoszenie o przetargu ofertowym na  "Dostawę armatury wodociągowo -

                          kanalizacyjnej oraz kształtek żeliwnych przeznaczonych na awarie wodociągowo-

                          kanaliacyjne"

2015-03-03 - Umieszczono ogłoszenie o zamówieniu na Wykonanie i montaż tablic pamiątkowych

                         w ramach promocji projektu: "Poprawa jakości uzdatniania wody, niezawodności

                         zaopatrzenia w wodę obszaru miasta Przemyśla i gmin zaopatrywanych w wodę

                        z wodociągów miasta Przemyśla"

2015-02-18 - Umieszczono ogłoszenie o wyborze oferty na "Wykonanie projektów budowlano-

                          wykonawczych instalacji wod.-kan., co, elektrycznej wraz z przedmiarami robót 

                          i kosztorysami dla projektowanej modernizacji budynku działu transportu na terenie

                          oczyszczalni ścieków w P-ślu."

2015-02-12 - Umieszczono ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu ofertowym           

                         na wykonanie robót budowlanych dla  inwestycji pn. "Budowa sieci wodociągowej w ul.

                         Rogozińskiego i kanalizacji sanitarnej w ul. Budowlanych w Przemyślu"

2015-02-06 - Umieszczono ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu  na  wykonanie

                         robót budowlanych dla inwestycji pn. "Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul.

                         Rogozińskiego w Przemyślu na odcinku od ul. Borelowskiego do ul. Brodzińskiego"

2015-02-04 - Umieszczono ogłoszenie o odstąpieniu od postępowania na "Dostawę rur PVC i PE oraz

                     łączników  przeznaczonych na awarie wod.-kan."

2015-01-27 - Umieszczono ogłoszenie o przetargu ofertowym na  wykonanie robót budowlanych dla

                         inwestycji pn. "Budowa sieci wodociągowej w ul. Rogozińskiego i kanalizacji sanitarnej

                         w ul. Budowlanych w Przemyślu"

2015-01-23 - Umieszczono ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w  przetargu  na  "Opracowanie

                         koncepcji programowo-przestrzennej skanalizowania terenu położonego na zachód od

                         ul.Słowackiego pomiędzy ulicami Przemysława, Grochowską i Herburtów"

2015-01-14 - Zamieszczono zał. nr 4 przedmiar robót w formacie ATH dla przetargu  pn.

                        "Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Rogozińskiego w Przemyślu na

                        odcinku od ul. Borelowskiego do ul. Brodzińskiego"

2015-01-09 - Umieszczono zaproszenie do złożenia oferty na "Wykonanie projektów budowlano-

                          wykonawczych instalacji wod.-kan., co, elektrycznej wraz z przedmiarami robót 

                          i kosztorysami dla projektowanej modernizacji budynku działu transportu na terenie

                          oczyszczalni ścieków w P-ślu."

 2015-01-09 - Umieszczono zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na "Wykonanie projektów

                       budowlano-wykonawczych instalacji wod.-kan., co, elektrycznej wraz z przedmiarami robót 

                          i kosztorysami dla projektowanej modernizacji budynku działu transportu na terenie

                          oczyszczalni ścieków w P-ślu." z dn.16.12.2014r.

2015-01-09 - Umieszczono ogłoszenie o unieważnieniu przetargu  na  wykonanie robót budowlanych dla

                        inwestycji pn."Budowa sieci wodociągowej w ul. Rogozińskiego i kanalizacji sanitarnej w ul.

                        Budowlanych w Przemyślu"

2014-12-31 - Umieszczono ogłoszenie o przetargu  na  wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn.

                        "Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Rogozińskiego w Przemyślu na

                        odcinku od ul. Borelowskiego do ul. Brodzińskiego"

2014-12-31 - Umieszczono znowelizowany Regulamin Udzielania Zamówień przez PWIK

                     Sp. z O.O. w Przemyślu

2014-12-22 - Umieszczono ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na                       

                        "Sprzedaż pojazdów"

2014-12-19 - Umieszczono ogłoszenie o przetargu  na "Dostawę rur PVC i PE oraz łączników

                        przeznaczonych na awarie wod.-kan."

2014-12-19 - Umieszczono ogłoszenie o przetargu  na  "Opracowanie koncepcji programowo-

                         przestrzennej skanalizowania terenu położonego na zachód od ul.Słowackiego pomiędzy

                        ulicami Przemysława, Grochowską i Herburtów"

2014-12-16 - Umieszczono zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu  na 

                         wykonanie usługi pn. "Monitoring i ocena efektywności funkcjonowania przepławki dla ryb

                         powstałej po przebudowie jazu piętrzącego na rzece San w km 168+850"

2014-12-16 - Umieszczono zaproszenie do złożenia oferty na "Wykonanie projektów budowlano-

                          wykonawczych instalacji wod.-kan., co, elektrycznej wraz z przedmiarami robót 

                          i kosztorysami dla projektowanej modernizacji budynku działu transportu na terenie

                          oczyszczalni ścieków w P-ślu."

2014-12-04 - Umieszczono ogłoszenie o przetargu  na  wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn.

                        "Budowa sieci wodociągowej w ul. Rogozińskiego i kanalizacji sanitarnej w ul. Budowlanych

                         w Przemyślu"

2014-12-04 - Umieszczono ogłoszenie o przetargu  na  wykonanie usługi pn. "Monitoring i ocena

                       efektywności funkcjonowania przepławki dla ryb powstałej po przebudowie jazu piętrzącego

                       na rzece San w km 168+850"

 2014-12-04 - Umieszczono ogłoszenie o przetargu  na  "Sprzedaż pojazdów"

2014-12-03 - Umieszczono zawiadomienie o unieważnieniu przetargu  na  wykonanie usługi pn.

                      "Monitoring i ocena efektywności funkcjonowania przepławki dla ryb powstałej po przebudowie

                        jazu piętrzącego na rzece San w km 168+850"

2014-11-25 - Umieszczono zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu  na "Dostawę

                         chlorku poliglinu"

2014-11-19 - Umieszczono odpowiedź na pytanie dotyczące przetargu  na  wykonanie usługi pn.

                      "Monitoring i ocena efektywności funkcjonowania przepławki dla ryb powstałej po przebudowie

                        jazu piętrzącego na rzece San w km 168+850"

2014-11-17 - Umieszczono ogłoszenie o przetargu  na  wykonanie usługi pn. "Monitoring i ocena

                       efektywności funkcjonowania przepławki dla ryb powstałej po przebudowie jazu piętrzącego

                       na rzece San w km 168+850"

2014-11-14 - Umieszczono zawiadomienie o unieważnieniu przetargu  na  wykonanie usługi pn.

                      "Monitoring i ocena efektywności funkcjonowania przepławki dla ryb powstałej po przebudowie

                        jazu piętrzącego na rzece San w km 168+850"

 2014-11-06 - Umieszczono ogłoszenie o przetargu  na "Dostawę chlorku poliglinu"

2014-11-05 - Umieszczono zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu  na 

                        wykonanie robót budowlanych dla zad. inw. pn. "Budowa sieci wodociagowej rozdzielczej

                       w ul. Paderewskiego i kanalizacji sanitarnej  w ul. Szancowej i Sybiraków w Przemyslu"

2014-11-04 - Umieszczono odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu  na  wykonanie usługi pn.

                      "Monitoring i ocena efektywności funkcjonowania przepławki dla ryb powstałej po przebudowie

                        jazu piętrzącego na rzece San w km 168+850"

2014-10-29 - Umieszczono ogłoszenie o przetargu  na  wykonanie usługi pn. "Monitoring i ocena

                       efektywności funkcjonowania przepławki dla ryb powstałej po przebudowie jazu piętrzącego

                       na rzece San w km 168+850"

2014-10-29 - Umieszczono ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na

                         "Bezgotówkowe tankowanie paliw płynnych do środków transportu i sprzętu PWiK"

2014-10-29 - Umieszczono ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na "Opracowanie

                       dokumentacji projektowych dla zadań inwestycyjnych umieszczonych w PRiMUWiK PWiK Sp.

                        z o.o. w Przemyślu w 2014 roku.

2014-10-28 - Umieszczono zawiadomienie o unieważnieniu przetargu  na  wykonanie usługi pn.

                      "Monitoring i ocena efektywności funkcjonowania przepławki dla ryb powstałej po przebudowie

                        jazu piętrzącego na rzece San w km 168+850"

2014-10-23 - Zamieszczono zmiany i odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu  na "Bezgotówkowe 

                         tankowanie paliw płynnych do środków transportu i sprzętu PWiK"

2014-10-23 - Umieszczono odpowiedź na pytanie dotyczące przetargu  na  wykonanie usługi pn.

                      "Monitoring i ocena efektywności funkcjonowania przepławki dla ryb powstałej po przebudowie

                        jazu piętrzącego na rzece San w km 168+850"

2014-10-16 - Umieszczono ogłoszenie o przetargu  na "Bezgotówkowe tankowanie paliw płynnych do

                         środków transportu i sprzętu PWiK"

2014-10-16 - Umieszczono ogłoszenie o przetargu  na  wykonanie usługi pn. "Monitoring i ocena

                       efektywności funkcjonowania przepławki dla ryb powstałej po przebudowie jazu piętrzącego

                       na rzece San w km 168+850"

2014-10-08 - Umieszczono ogłoszenie o przetargu  na  wykonanie robót budowlanych dla zad. inw. pn.

                      "Budowa sieci wodociagowej rozdzielczej w ul. Paderewskiego i kanalizacji sanitarnej

                        w ul. Szancowej i Sybiraków w Przemyslu" 

2014-10-07 - Umieszczono ogłoszenie o przetargu  na "Opracowanie dokumentacji projektowych dla

                      zadań inwestycyjnych umieszczonych w PRiMUWiK PWiK Sp. z o.o. w Przemyślu

                     w 2014 roku.

2014-09-04 - Umieszczono zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu 

                         na "Dostawę polielektrolitów"

Wcześniejsze przeniesiono do archiwum Aktualności

 
Strona edytowana przez użytkownika Andrzej Pierożek. Data: 2015-07-02 14:44:21.