PWiK Przemyśl

Średnia twardość wody wodociągowej w 2015r - 160 mg/l

wg skali opisowej woda miękka.

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Przemyślu zawiadamia, że w okresie od 1.07.2016 do 30.06.2017 na terenie Miasta Przemyśla, Gminy Przemyśli Gminy Krasiczyn będą stosowane dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę  i zbiorowego odprowadzania ścieków następujące ceny i stawki wg taryfy. Pełny tekst taryf jest opublikowany na stronie w zakładce TARYFY.

 

 

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Przemyślu informuje,

że w związku z przebudową sieci wodociągowej wraz z przyłączami

w pasie drogowym ulicy Klonowicza w Przemyślu

zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu

polegająca na częściowym zajęciu połowy jezdni.

Przewidywany okres wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu drogowego

od dnia 12.05.2016r. do 30.06.2016r.

W czasie prac związanych z przedmiotową inwestycją i zmianami

wprowadzonymi tymczasową organizacją ruchu mogą wystąpić utrudnienia

związane z ruchem drogowym na ulicy Klonowicza w Przemyślu.

Za utrudnienia przepraszamy

 

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Przemyślu

 wykonuje

usługi projektowe w zakresie:

- sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,

- przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,

- niezależnego opomiarowania zużycia wody,

- opomiarowania zużycia wody na cele ogrodnicze

 usługi w zakresie budowy przyłaczy wodociągowych i kanalizacyjnych

 

 
Informujemy,

że od dnia 1 lipca 2015 roku

włączenie realizowanego przyłącza do sieci wodociagowej

i/lub kanalizacyjnej wykonuje PWiK na własny koszt


 

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Przemyślu informuje

o możliwości przeprowadzania kajaków i innych obiektów pływających

obok wybudowanej w Przemyślu przepławki dla ryb

- przystosowanym do tego celu obejściem,

zlokalizowanym na lewym brzegu rzeki San.

 

Obejście przeznaczone jest tylko dla osób chcących kontynuować spływ

za przepławką dla ryb. Osoby te zobowiązane są do stosowania się do:

instrukcji, regulaminu, znaków oraz sygnalizacji

- zamieszczonych na terenie obejścia (zatoka wejściowa).

 

Pozostałe osoby - kończące spływ przed przepławką dla ryb,

zobowiązane są do skorzystania z oznakowanego wejścia na lewym brzegu,

znajdującego się około 300 metrów przed wybudowaną przepławką.

 

 

AKTUALNOŚCI:

2016-06-15 -   Umieszczono ogłoszenie o przetargu ofertowym na wykonanie robót budowlanych dla       

                           inwestycji pn.: "Kanalziacja sanitarna na terenie dzielnicy Lipowica w Przemyślu Odcinek

                           od S.2.4 do S.2.45 oraz odcinek od S.2.14 do S.2.15 dla zlewni przepompowni PP-2"

2016-06-14 -   Umieszczono ogłoszenie o przetargu ofertowym na "Wykonanie remontów cząstkowych

                           nawierzchni dróg tj. wykonanie podbudowy i odtworzenia nawierzchni bitumicznych

                           po awariach wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Miasta Przemyśla"

2016-05-10 -   Umieszczono zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla przetargu                   

                          ofertowego na wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn."Budowa sieci wodociągowej

                         w miejscowości Ostrów nad rzeką San (pomiędzy ul.Ostrowską a Ostrowem Kolonią

                       - ETAP II)"

2016-04-25 -   Umieszczono zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla przetargu                   

                          ofertowego na wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn. "Budowa sieci wodociągowej

                          w ul.Łętowskiej w Przemyślu (etap II)"

2016-04-14 -  Umieszczono ogłoszenie o przetargu ofertowym na wykonanie robót budowlanych dla

                         inwestycji pn. "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ostrów nad rzeką San (pomiędzy

                         ul.Ostrowską a Ostrowem Kolonią - ETAP II)"

2016-04-05 -  Umieszczono ogłoszenie o przetargu ofertowym na wykonanie robót budowlanych dla

                         inwestycji pn. "Budowa sieci wodociągowej w ul.Łętowskiej w Przemyślu (etap II)"

2016-04-05 -   Umieszczono zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla przetargu                   

                          ofertowego na dostawę rur PCV i PE oraz łączników przeznaczonych na awarie

                          wodociągowo-kanalizacyjne

2016-04-01 -  Umieszczono zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla przetargu

                          ofertowego na dostawę armatury wodociągowo - kanalizacyjnej oraz kształtek żeliwnych

                          przeznaczonych na awarie wodociągowo - kanlizacyjne

2016-03-25 -  Umieszczono zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla przetargu

                         ofertowego na dostawę zasuw, hydrantów, obudów teleskopowych, opasek do nawierceń

                          i zaworów

2016-03-23 -  Umieszczono ogłoszenie o przetargu ofertowym na dostawę rur PCV i PE oraz łączników

                          przeznaczonych na awarie wodociągowo-kanalizacyjne

2016-03-17 -  Umieszczono ogłoszenie o przetargu ofertowym na dostawę armatury wodociągowo

                         - kanalizacyjnej oraz kształtek żeliwnych przeznaczonych na awarie wodociągowo -

                         kanlizacyjne

2016-03-16 -  Umieszczono zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.  przetargu

                         ofertowego na wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn. "Przebudowa wodociągu

                         rozdzielczego z przyłączami w ul. Klonowicza w Przemyślu"

2016-03-15 - Umieszczono załącznik nr 3 do SIWZ Parametry techniczne dla przetargu ofertowego na

                        dostawę zasuw, hydrantów, obudów teleskopowych, opasek do nawierceń i zaworów

2016-03-14 - Umieszczono ogłoszenie o przetargu ofertowym na dostawę zasuw, hydrantów, obudów

                         teleskopowych, opasek do nawierceń i zaworów

2016-02-24 -  Umieszczono ogłoszenie o przetargu ofertowym na wykonanie robót budowlanych dla

                         inwestycji pn. "Przebudowa wodociągu rozdzielczego z przyłączami w ul. Klonowicza

                         w Przemyślu"

2016-02-11 -  Umieszczono zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.  przetargu

                         ofertowego na dostawę chlorku poliglinu o nazwie handlowej KEMIRA PAX XL 19 F

                         lub równoważnego

2016-02-03 - Umieszczono ogłoszenie o przetargu ofertowym na dostawę chlorku poliglinu o nazwie

                         handlowej KEMIRA PAX XL 19 F lub równoważnego

2015-06-02 - Przedsiębiorswo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Przemyślu zawiadamia,

                         że w okresie od 1.07.2015 do 30.06.2016 na terenie Miasta Przemyśla, Gminy Przemyśl

                         i Gminy Krasiczyn będą stosowane dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego

                         odprowadzania ścieków nastepujące ceny i stawki wg taryfy obowiazującej do dnia

                         30.06.2015r. Pełny tekst taryf jest opublikowany na stronie w zakładce TARYFY.

                         Przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowych taryf do 30.06.2016r. zostało

                         wprowadzone Uchwałą nr 82/2015 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 29.05.2015r.

                         oraz Uchwałą nr 38/VI/15 Rady Gminy w Krasiczynie z dnia 22 maja 2015 roku.

 

Wcześniejsze przeniesiono do archiwum Aktualności

 
Strona edytowana przez użytkownika Andrzej Pierożek. Data: 2016-06-22 08:45:52.