PWiK Przemyśl

 

 

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

na terenie miasta Przemyśla

 

 

 

PWiK sp. z o.o. w Przemyślu laureatem Konkursu

WZOROWA FIRMA

   

Średnia twardość wody wodociągowej w  I  połowie 2018 roku - 162 mg/l

wg skali opisowej woda miękka.

 

Informacja

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Przemyślu informuje, że Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Rzeszowie zatwierdził taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ściekówna terenie Gminy Miasta Przemyśl, Gminy Przemyśl, Gminy Krasiczyn w miejscowości Prałkowce na okres 3 lat, na podstawie złożonych przez PWiK sp. z o.o. w Przemyślu wniosków z dnia 12 marca 2018 r.

Zatwierdzone taryfy wejdą w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia zatwierdzonych taryf na stronie

BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

 

Na terenie Gminy Miasta Przemyśl, Gminy Przemyśl, Gminy Krasiczyn nowe taryfy będą obowiązywać od dnia 29.05.2018r.

 

 W załączeniu zamieszczamy zatwierdzone taryfy

 

 

AKTUALNOŚCI:

2018-10-19 - Umieszczono ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: "Dostawa wraz z wdrożeniem

                        oprogramowania i montażem urządzeń dla zadania  pn.: Zintegrowany System 

                         Zarządzania Majątkiem Sieciowym"

2018-10-02 - Umieszczono ogłoszenie o przetargu ofertowym na wykonanie robót budowlanych dla 

                         zadań inwestycyjnych umieszczonych w PRiMUWiK na 2018 r - Kanalizacja na osiedlu

                         przy ul. Słowackiego 78 w Przemyślu (zad. inw. 10.90/K)

2018-09-25 - Umieszczono zawiadomienie o unieważnieniu przetargu ofertowego na wykonanie robót

                         budowlanych dla zadań inwestycyjnych umieszczonych w PRiMUWiK na 2018 r

2018-09-07 - Umieszczono zawiadomienie o unieważnieniu przetargu ofertowego:  Opracowanie

                         dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego nr 25/K - Przebudowa przelewu

                         burzowego przy ul. Wilsona w Przemyślu

2018-09-06-  Umieszczono ogłoszenie o przetargu ofertowym na wykonanie robót budowlanych

                         dla zadań inwestycyjnych umieszczonych w PRiMUWiK na 2018 r

2018-09-03 - Umieszczono ogłoszenie o unieważnieniu przetargu ofertowego na wykonanie robót

                         budowlanych dla zadań inwestycyjnych umieszczonych w PRiMUWiK na 2018 r - Pakiet II

2018-08-29 - Umieszczono informację o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania: "Dostawa

                         polielektrolitów dla PWiK sp. z o.o. w Przemyślu

2018-08-20 - Umieszczono informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu ofertowym

                         "Wykonanie robót budowlanych dla zadań inwestycyjnych umieszczonych w Planie

                         Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na rok 2018

2018-08-17 - Umieszczono ogłoszenie o przetargu ofertowym: Opracowanie dokumentacji projektowej

                         dla zadania inwestycyjnego nr 25/K - Przebudowa przelewu burzowego przy ul. Wilsona

                         w Przemyślu

 2018-08-07 - Umieszczono ogłoszenie o przetargu ofertowym pn: "Dostawa polielektrolitów dla

                          PWiK sp. z o.o. w Przemyślu

2018-08-03 -  Umieszczono ogłoszenie o przetargu ofertowym na wykonanie robót budowlanych dla 

                          zadań inwestycyjnych umieszczonych w Planie Rozwoju i Modernizacji Urządzeń 

                          Wodociągowych i Kanalizacyjnych na rok 2018

2018-08-03 -  Umieszczono informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu

                          nieograniczonym: Wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn:."Budowa kanalizacji

                          w ul. Śmiałego i ul. Bielskiego w Przemyślu 

 

Wcześniejsze przeniesiono do archiwum Aktualności

 
Strona edytowana przez użytkownika Dział Inwestycji PWiK Przemyśl . Data: 2018-10-19 14:11:35.