PWiK Przemyśl

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.  z o.o. w Przemyślu informuje,

iż w związku z trwającą przebudową jazu piętrzącego rzeka San

w miejscowości Ostrów jest zamknięta dla spływu kajaków i pontonów.

Miejsce końca spływu zostanie oznakowane na lewym brzegu rzeki przed jazem.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy, prosząc jednocześnie o rozwagę i stosowanie się do wszelkich informacji w tym temacie – również tablic informacyjnych,

gdyż kontynuacja spływu w miejscowości Ostrów grozi śmiercią lub kalectwem

 

AKTUALNOŚCI:

 

2015-01-27 - Umieszczono ogłoszenie o przetargu ofertowym na  wykonanie robót budowlanych dla

                         inwestycji pn. "Budowa sieci wodociągowej w ul. Rogozińskiego i kanalizacji sanitarnej

                         w ul. Budowlanych w Przemyślu"

2015-01-23 - Umieszczono ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w  przetargu  na  "Opracowanie

                         koncepcji programowo-przestrzennej skanalizowania terenu położonego na zachód od

                         ul.Słowackiego pomiędzy ulicami Przemysława, Grochowską i Herburtów"

2015-01-14 - Zamieszczono zał. nr 4 przedmiar robót w formacie ATH dla przetargu  pn.

                        "Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Rogozińskiego w Przemyślu na

                        odcinku od ul. Borelowskiego do ul. Brodzińskiego"

2015-01-09 - Umieszczono zaproszenie do złożenia oferty na "Wykonanie projektów budowlano-

                          wykonawczych instalacji wod.-kan., co, elektrycznej wraz z przedmiarami robót 

                          i kosztorysami dla projektowanej modernizacji budynku działu transportu na terenie

                          oczyszczalni ścieków w P-ślu."

 2015-01-09 - Umieszczono zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na "Wykonanie projektów

                       budowlano-wykonawczych instalacji wod.-kan., co, elektrycznej wraz z przedmiarami robót 

                          i kosztorysami dla projektowanej modernizacji budynku działu transportu na terenie

                          oczyszczalni ścieków w P-ślu." z dn.16.12.2014r.

2015-01-09 - Umieszczono ogłoszenie o unieważnieniu przetargu  na  wykonanie robót budowlanych dla

                        inwestycji pn."Budowa sieci wodociągowej w ul. Rogozińskiego i kanalizacji sanitarnej w ul.

                        Budowlanych w Przemyślu"

2014-12-31 - Umieszczono ogłoszenie o przetargu  na  wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn.

                        "Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Rogozińskiego w Przemyślu na

                        odcinku od ul. Borelowskiego do ul. Brodzińskiego"

2014-12-31 - Umieszczono znowelizowany Regulamin Udzielania Zamówień przez PWIK

                     Sp. z O.O. w Przemyślu

2014-12-22 - Umieszczono ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na                       

                        "Sprzedaż pojazdów"

2014-12-19 - Umieszczono ogłoszenie o przetargu  na "Dostawę rur PVC i PE oraz łączników

                        przeznaczonych na awarie wod.-kan."

2014-12-19 - Umieszczono ogłoszenie o przetargu  na  "Opracowanie koncepcji programowo-

                         przestrzennej skanalizowania terenu położonego na zachód od ul.Słowackiego pomiędzy

                        ulicami Przemysława, Grochowską i Herburtów"

2014-12-16 - Umieszczono zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu  na 

                         wykonanie usługi pn. "Monitoring i ocena efektywności funkcjonowania przepławki dla ryb

                         powstałej po przebudowie jazu piętrzącego na rzece San w km 168+850"

2014-12-16 - Umieszczono zaproszenie do złożenia oferty na "Wykonanie projektów budowlano-

                          wykonawczych instalacji wod.-kan., co, elektrycznej wraz z przedmiarami robót 

                          i kosztorysami dla projektowanej modernizacji budynku działu transportu na terenie

                          oczyszczalni ścieków w P-ślu."

2014-12-04 - Umieszczono ogłoszenie o przetargu  na  wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn.

                        "Budowa sieci wodociągowej w ul. Rogozińskiego i kanalizacji sanitarnej w ul. Budowlanych

                         w Przemyślu"

2014-12-04 - Umieszczono ogłoszenie o przetargu  na  wykonanie usługi pn. "Monitoring i ocena

                       efektywności funkcjonowania przepławki dla ryb powstałej po przebudowie jazu piętrzącego

                       na rzece San w km 168+850"

 2014-12-04 - Umieszczono ogłoszenie o przetargu  na  "Sprzedaż pojazdów"

2014-12-03 - Umieszczono zawiadomienie o unieważnieniu przetargu  na  wykonanie usługi pn.

                      "Monitoring i ocena efektywności funkcjonowania przepławki dla ryb powstałej po przebudowie

                        jazu piętrzącego na rzece San w km 168+850"

2014-11-25 - Umieszczono zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu  na "Dostawę

                         chlorku poliglinu"

2014-11-19 - Umieszczono odpowiedź na pytanie dotyczące przetargu  na  wykonanie usługi pn.

                      "Monitoring i ocena efektywności funkcjonowania przepławki dla ryb powstałej po przebudowie

                        jazu piętrzącego na rzece San w km 168+850"

2014-11-17 - Umieszczono ogłoszenie o przetargu  na  wykonanie usługi pn. "Monitoring i ocena

                       efektywności funkcjonowania przepławki dla ryb powstałej po przebudowie jazu piętrzącego

                       na rzece San w km 168+850"

2014-11-14 - Umieszczono zawiadomienie o unieważnieniu przetargu  na  wykonanie usługi pn.

                      "Monitoring i ocena efektywności funkcjonowania przepławki dla ryb powstałej po przebudowie

                        jazu piętrzącego na rzece San w km 168+850"

 2014-11-06 - Umieszczono ogłoszenie o przetargu  na "Dostawę chlorku poliglinu"

2014-11-05 - Umieszczono zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu  na 

                        wykonanie robót budowlanych dla zad. inw. pn. "Budowa sieci wodociagowej rozdzielczej

                       w ul. Paderewskiego i kanalizacji sanitarnej  w ul. Szancowej i Sybiraków w Przemyslu"

2014-11-04 - Umieszczono odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu  na  wykonanie usługi pn.

                      "Monitoring i ocena efektywności funkcjonowania przepławki dla ryb powstałej po przebudowie

                        jazu piętrzącego na rzece San w km 168+850"

2014-10-29 - Umieszczono ogłoszenie o przetargu  na  wykonanie usługi pn. "Monitoring i ocena

                       efektywności funkcjonowania przepławki dla ryb powstałej po przebudowie jazu piętrzącego

                       na rzece San w km 168+850"

2014-10-29 - Umieszczono ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na

                         "Bezgotówkowe tankowanie paliw płynnych do środków transportu i sprzętu PWiK"

2014-10-29 - Umieszczono ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na "Opracowanie

                       dokumentacji projektowych dla zadań inwestycyjnych umieszczonych w PRiMUWiK PWiK Sp.

                        z o.o. w Przemyślu w 2014 roku.

2014-10-28 - Umieszczono zawiadomienie o unieważnieniu przetargu  na  wykonanie usługi pn.

                      "Monitoring i ocena efektywności funkcjonowania przepławki dla ryb powstałej po przebudowie

                        jazu piętrzącego na rzece San w km 168+850"

2014-10-23 - Zamieszczono zmiany i odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu  na "Bezgotówkowe 

                         tankowanie paliw płynnych do środków transportu i sprzętu PWiK"

2014-10-23 - Umieszczono odpowiedź na pytanie dotyczące przetargu  na  wykonanie usługi pn.

                      "Monitoring i ocena efektywności funkcjonowania przepławki dla ryb powstałej po przebudowie

                        jazu piętrzącego na rzece San w km 168+850"

2014-10-16 - Umieszczono ogłoszenie o przetargu  na "Bezgotówkowe tankowanie paliw płynnych do

                         środków transportu i sprzętu PWiK"

2014-10-16 - Umieszczono ogłoszenie o przetargu  na  wykonanie usługi pn. "Monitoring i ocena

                       efektywności funkcjonowania przepławki dla ryb powstałej po przebudowie jazu piętrzącego

                       na rzece San w km 168+850"

2014-10-08 - Umieszczono ogłoszenie o przetargu  na  wykonanie robót budowlanych dla zad. inw. pn.

                      "Budowa sieci wodociagowej rozdzielczej w ul. Paderewskiego i kanalizacji sanitarnej

                        w ul. Szancowej i Sybiraków w Przemyslu" 

2014-10-07 - Umieszczono ogłoszenie o przetargu  na "Opracowanie dokumentacji projektowych dla

                      zadań inwestycyjnych umieszczonych w PRiMUWiK PWiK Sp. z o.o. w Przemyślu

                     w 2014 roku.

2014-09-04 - Umieszczono zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu 

                         na "Dostawę polielektrolitów"

2014-08-19 - Zamieszczono zmiany do przetargu  na "Dostawę polielektrolitów"

2014-08-04 - Umieszczono ogłoszenie o przetargu  na "Dostawę polielektrolitów"

2014-07-04 - Zamieszczono Komunikat PWiK Przemyśl w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczonej do sieci miejskiej Przemyśla za I półrocze 2014

 2014-06-27 - Umieszczono ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na: 

                         "Sukcesywną dostawę doszczelniaczy i łączników przeznaczonych na awarie wodociągowo -

                          kanalizacyjne"

2014-06-18 - Zamieszczono w dziale "Taryfy" i "Do pobrania" tekst taryf za zbiorową dostawę

                      wody i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy miejskiej Przemyśl 

                     obowiązujących od dnia 1.07.2014 do 30.06.2015

2014-06-17 - Umieszczono ogłoszenie o unieważnieniu przetargu  na "Dostawę samochodu ciężarowgo

                        typu wywrotka - fabrycznie nowego, 1 sztuka"

2014-06-16 - Zamieszczono zmiany do przetargu  na "Sukcesywną dostawę doszczelniaczy i łączników

                        przeznaczonych na awarie wodociągowo - kanalizacyjne"

2014-06-11 - Umieszczono ogłoszenie o przetargu  na "Sukcesywną dostawę doszczelniaczy i łączników

                        przeznaczonych na awarie wodociągowo - kanalizacyjne"

2014-06-02 - Umieszczono zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na wykonanie

                        robót budowlanych dla inw. pn.: "Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul.Idzikowskiego

                        i kanalizacji sanitarnej w ul.Bukowej w Przemyślu oraz sieci wodociągowej w miejscowości 

                       Ostrów."

2014-05-30 - Umieszczono zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu  na

                        "Wykonanie  odtworzenia nawierzchni po awariach wod. - kan. na terenie miasta Przemyśla"

2014-05-16 - Umieszczono ogłoszenie o przetargu  na "Dostawę samochodu ciężarowgo typu wywrotka -

                         fabrycznie nowego, 1 sztuka"

2014-05-15 - Umieszczono ogłoszenie o przetargu na wykonanie robót budowlanych dla inw. pn.:

                        "Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul.Idzikowskiego i kanalizacji sanitarnej

                         w ul.Bukowej w Przemyślu oraz sieci wodociągowej w miejscowości Ostrów."

2014-05-15 - Umieszczono ogłoszenie o przetargu  na "Wykonanie odtworzenia nawierzchni po awariach

                       wod. - kan. na terenie miasta Przemyśla"

2014-05-08 - Umieszczono zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu  na

                     "Opracowanie dokumentacji projektowych dla zadań inwestycyjnych umieszczonych w

                      PRiMUWiK PWiK Sp. z o.o. w Przemyślu w 2014 roku.

2014-04-29 - Umieszczono ogłoszenie o przetargu  na "Opracowanie dokumentacji projektowych dla

                      zadań inwestycyjnych umieszczonych w PRiMUWiK PWiK Sp. z o.o. w Przemyślu w 2014 roku.

2014-04-29 - Umieszczono zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części dotyczącej pakietów I 

                        i III na "Opracowanie dokumentacji projektowych dla zadań inwestycyjnych umieszczonych w

                       PRiMUWiK PWiK Sp. z o.o. w Przemyślu w 2014 roku.

2014-04-23 - Umieszczono zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu  na

                     "Opracowanie dokumentacji projektowych dla zadań inwestycyjnych umieszczonych w

                      PRiMUWiK PWiK Sp. z o.o. w Przemyślu w 2014 roku.

2014-04-07 - Umieszczono ogłoszenie o przetargu  na "Opracowanie dokumentacji projektowych dla

                      zadań inwestycyjnych umieszczonych w PRiMUWiK PWiK Sp. z o.o. w Przemyślu w 2014 roku.

2014-03-06 - Umieszczono oceny jakości wody Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

                         w Przemyślu za rok 2013 (zakładka "Woda")

2013-10-11 -  W dziale przetargi umieszczono zmieniony Regulamin Udzielania Zamówień przez 

                     PWiK Sp. z o.o. w Przemyślu zatwierdzony uchwałą Zarządu PWiK Sp. z o.o.           

                     nr 30/2013 z dnia 17.05.2013 roku ze zmianami z dnia 30.09.2013 r.

2013-06-11 - Zamieszczono w dziale "Taryfy" i "Do pobrania" tekst taryf za zbiorową dostawę

                      wody i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy miejskiej Przemyśl 

                     obowiązujących od dnia 1.07.2013 do 30.06.2014

2013-05-23 - Umieszczono znowelizowany Regulamin Udzielania Zamówień przez PWIK

                     Sp. z O.O. w Przemyślu

2013-01-31 - Zamieszczono treść Uchwały RM Przemyśl nr 18/2013 w sprawie przedłuzenia czasu

                        obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie

                       ścieków  na terenie Gminy Miejskiej Przemysl

2012-10-01 - Uruchomiona została nowa witryna internetowa PWiK Przemyśl

2012-09-28 - Uruchomiona została nowa witryna internetowa PWiK Przemyśl - w trybie testowym

 

 
Strona edytowana przez użytkownika Dział Inwestycji PWiK Przemyśl . Data: 2015-01-27 14:55:06.