Sekretariat | +48 16 678 32 59 | sekretariat@pwik.przemysl.pl

Telefon alarmowy

994

Dostarczamy wodę i odbieramy ścieki
już od ponad 100 lat

Do pobrania

Pliki do pobrania. Wnioski, zlecenia, oświadczenia, regulaminy i inne.

 

Płyn do dezynfekcji rąk CORO-SEPT

Karta charakterystyki płynu CORO-SEPT

 

Przed rozpoczęciem inwestycji

Wniosek o wydanie zapewnienia dostawy wody i odbioru ścieków

Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci

Wniosek o wydanie warunków niezależnego opomiarowania zużycia wody

Wniosek o wydanie warunków  zmiany lokalizacji węzła wodomierza głównego

Zlecenie opiniowania dokumentacji 

 

W trakcie realizacji inwestycji

Wniosek o odbiór przyłącza

Zlecenie odbioru technicznego sieci lub skrzyżowań

Zlecenie odbioru próby ciśnieniowej, próby szczelności, dezynfekcji sieci, płukania sieci

 

Inne zlecenia

Wniosek o nienaliczanie opłat za odprowadzanie ścieków

Zlecenie rozeznania stanu istniejącego i pomiaru ciśnienia

 

Zawarcie umowy

Wniosek o zawarcie umowy o dostarczanie wody, odprowadzania ścieków - odbiorcy indywidualni

Wniosek o zawarcie umowy o dostarczanie wody, odprowadzania ścieków - osoba prawna, działalność

Wniosek o zawarcie umowy na przyjmowanie ścieków w punkcie zlewnym na terenie oczyszczalni ścieków przy ul. Piaskowej - odbiorca indywidualny

Wniosek o zawarcie umowy na przyjmowanie ścieków w punkcie zlewnym na terenie oczyszczalni ścieków przy ul. Piaskowej - osoba prawna / prowadzący działalność

 

Potrzebne informacje

Informacja techniczna opomiarowania zużycia wody na cele ogrodnicze 

Dla Projektantów - wzór umowy na wejście w teren

Ochrona przed zalewaniem piwnic wskutek spiętrzania w kanalizacji

 

Regulaminy i uchwały

Regulamin Udzielania Zamówień przez PWiK sp. z o.o. w Przemyślu 2022- obowiązuje od 13.01.2022r

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl - Uchwala nr 135/2019 Rady Miejskiej
w Przemyślu z dnia 26 sierpnia 2019 roku

Regulamin zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Krasiczyn - Uchwała nr 101/XIV/2020 Rady Gminy Krasiczyn z dnia 21 lutego 2020 roku.

Uchwała Nr XXXI/198/06 Rady Gminy Przemyśl z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

 

Data ostatniej modyfikacj: 2022-01-19 07:17:27